Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Vem har rätt till att skriva ett omdöme i samband med ett gruppköp? Följ

Det kan vara förvirrande att ta reda på, vem som har rätt att skriva ett omdöme, när en person har köpt något på vägarna av en större grupp. Här kommer en förklaring av reglerna.

Ett gruppköp skulle t.ex kunna vara en familj som beställer en gemensam semester, eller ett företag som skickar en grupp medarbetare på kurs.

Som tumregel ska en köp- eller serviceupplevelse motsvaras av ett omdöme. Därför är det endast användaren som har haft en direkt köpupplevelse med säljaren, som har rätt till att skriva ett omdöme. Med "köpupplevelse" menar vi ett köp av en produkt eller tjänst, en beställning, eller något liknande som kan dokumenteras.

I de givna exemplen, skulle det vara den person som har köpt semestern på uppdrag av hela familjen, eller den anställde i företaget, som har beställt kursen på uppdrag av sina kollegor. I båda fallen finns det endast en person som har gjort en beställning och därför finns det endast en köpsupplevelse. Detta motsvarar ett omdöme för semestern och ett omdöme för kursen.

De övriga familjemedlemmarna som är med på semestern eller de anställda som deltar i kursen är inte berättigade till att skriva ett omdöme. De har inte haft en direkt köpupplevelse med säljaren. Deras omdömen skulle endast baseras på deras bedömning av själva produkten (semestern eller kursen) och inte med köpupplevelsen.

Här är några fler exempel på regeln:

  1. Ett företag som beställer lunch till sina anställda från en catering-webbplats. I detta fall är det medarbetaren som har gjort lunch-beställningen, som har rätt till att skriva ett Trustpilot-omdöme. Personalen som åt lunchen har inte rätt att skriva ett omdöme, eftersom de inte har en direkt köpupplevelse med cateringföretaget.
  2. Ett företag anställer ett externt företag för att installera mjukvaruprogram på deras anställdas datorer. Här är det personen som beställde mjukvaruföretagets tjänst, som har rätt till att skriva ett Trustpilot-omdöme. De anställda som använder programvaran har inte haft köpupplevelsen med mjukvaruföretaget, och har därför inte rätt att skriva ett omdöme.

Om du har fler frågor, är du välkommen till att kontakta vårt Compliance Team på compliance@trustpilot.com.

Kontakta support