Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Så importerar och integrerar du produktomdömen som du har insamlat utanför Trustpilot

Har ditt företag samlat in produktomdömen utanför Trustpilot? Nu har du möjlighet att importera dem till Trustpilot.

Det är enkelt - allt du behöver göra är att skicka oss en textfil i följande format, där fälten är avgränsade med semikolon;

Joe;Product Name 1;sku1;"Good product!";5;2015-11-21T01:51:17+00:00
Jane;Product Name 2;sku2;"Bad product :-(";1;2015-11-21T01:51:17+00:00
Maria;Product Name 3;sku3;"It's ok...";3;2015-11-21T01:51:17+00:00
 • Kundnamn
 • Produktnamn
 • SKU
 • Omdömets innehåll
 • Stjärnbetyg (1 till 5 utan decimaler)
 • Skapandedatum och -klockslag (Obs: detta fält är valfritt och ska formateras enligt ISO 8601, t.ex.: 2015-11-21T01:51:17+00)

Skicka filen till din Account Manager, så tar vi hand om dataimporten så fort vi har tagit emot textfilen. Se till att filen har rätt format och att informationen kommer i följande ordning: kundnamn; produktnamn; SKU; kommentar; stjärnbetyg; skapandedatum och -klockslag. Vi ger dig besked när vi har importerat datan, och sedan behöver vi ett par dagar för att verifiera och behandla omdömena. När detta är utfört, kan du integrera alla dina importerade produktomdömen på din hemsida.

Efter importen

Alla dina produktomdömen kommer att samlas in i två separata API calls, en med dina importerade produktomdömen och en med dina Trustpilot-produktomdömen.

Så integrerar du enkelt dina Trustpilot-produktomdömen och dina importerade produktomdömen

Vår Product Reviews MultiSource TrustBox är det enklaste sättet att importera och visa upp alla dina omdömen om en specifik produkt, både från Trustpilot och från andra källor. Denna TrustBox finns också i SEO-version, Product Reviews MultiSource SEO, vilket dessutom ger dig SEO-fördelar av alla dina produktomdömen.

SEO-fördelar

Beroende på vilken integration du använder, kan dina importerade produktomdömen ha SEO-fördelar om de integreras korrekt med schema.org:s Rich Snippets. Observera att kopierat innehåll har en negativ påverkan på SEO, så därför rekommenderar vi att du endast visar enskilda omdömen på ett ställe. Läs mer om produktomdömen och SEO.

Stjärnbetyg

 • Organisk sökning: Om implementeringen utförs korrekt, kommer du kunna se stjärnbetyg för dina befintliga produkter i organiska sökningar. Läs mer här.
 • Betald sökning/Google AdWords: Företag kan använda Google AdWords för att främja vissa sökresultat. Produkter med stjärnbetyg (i organiska sökningar) visas i Google AdWords.
 • Google Shopping och PLAs: Trustpilot skickar inte dina importerade produktomdömen till Google. Ditt företag har möjlighet att dela dem, eller så kan du kontakta din tidigare leverantör av produktomdömen för hjälp. Vissa leverantörer fortsätter att skicka omdömes-feeds upp till 12 månader efter att kontraktet avslutats.

Integrationsguide

Detta är en guide för utvecklare, som förklarar hur man integrerar importerade produktomdömen på din webbsida.
 • Du kan importera precis så många produktomdömen som du vill, men du kan endast importera en gång.
 • De importerade produktomdömena kommer endast att visas på din webbsida.
Kom ihåg att de juridiska villkor du godkände, när du undertecknande Trustpilots avtal, anger att du endast har tillåtelse att importera produktomdömen du har rätt till att använda.

Se hur du kan integrera dina produktomdömen:

Så får du en överblick av dina Trustpilot-produktomdömen

Börja med att visa det sammanlagda stjärnbetyget från alla dina Trustpilot-produktomdömen för en specifik produkt. Det sammanlagda API:et för produktomdömen innehåller information om stjärnmedelvärden, -fördelning och -summor.

API-dokumentationen för det här avsnittet finns här.

Så får du tillgång till dina Trustpilot-produktomdömen

Nu kan du visa de produktomdömen du har samlat in via Trustpilot. Dina kunder kommer att kunna se varje produktomdömes innehåll, skapandedatum, stjärnbetyg, ID samt författarens namn.

API-dokumentationen för det här avsnittet finns här.

Så får du en överblick av dina importerade produktomdömen

Du kan skapa dig en översikt av dina importerade produktomdömen med hjälp av detta API, antingen för en enskild SKU eller för flera SKU:er. Du kan använda denna information för att visa det totala stjärnbetyget för en viss produkt. Översikten innehåller information om stjärnmedelvärden, -fördelning och -summor.

Så får du tillgång till dina importerade produktomdömen

Du kan få dina importerade produktomdömen genom detta API, antingen via affärsenhets-ID eller SKU(:er). Data hämtad från detta API innehåller en rad enskilda produktomdömen, med bland annat följande uppgifter: författarens namn, skapandedatum, stjärnbetyg och omdömestext.

API-dokumentationen för detta avsnitt finns här.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.