Importera och integrera tredjepartsomdömen

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Product Reviews.

Skaffa modulen

Om ditt företag har samlat in produktomdömen med hjälp av en annan omdömesplattform, och du vill konsolidera dem till en enda plats, kan du importera och integrera dem in i Trustpilot.

När du väl har integrerat dina omdömen kan stjärnbetyg börja visas för dina existerande produkter i organiska sökningar. Du kommer även kunna använda Google Ads för att framhäva vissa sökresultat.

Så importerar du produktomdömen

  1. Skapa en CSV-fil som innehåller dina omdömen. Lista informationen i följande ordning:
   • Kundnamn
   • Produktnamn
   • SKU
   • Omdömets innehåll
   • Stjärnbetyg (1 till 5 utan decimaler)
   • Datum och tid då omdömet skapades – Formatera detta enligt ISO 8601 (t.ex. 2015-11-21T01:51:17+00:00).

Informationen i filen ska formateras så här:

"Erik";"Produktnamn 1";"sku1";"Bra produkt!";"5";"2015-11-21T01:51:17+00:00"
"Anna";"Produktnamn 2";"sku2";"Dålig produkt :-(";"1";"2015-11-21T01:51:17+00:00"
"Maria";"Produktnamn 3";"sku3";"Produkten är okej…";"3";"2015-11-21T01:51:17+00:00"
   1. Från ditt Trustpilot företagskonto, gå till Produktomdömen > Tredjepartsomdömen. Klicka på Importera omdömen.
   2. En ruta kommer att dyka upp. Acceptera villkoren och klicka på Fortsätt.
   3. Dra dina CSV-filer in på filpanelen.
   4. Titta igenom innehållet i filen och klicka på Bekräfta för att slutföra importen av dina omdömen.

När dina tredjepartsomdömen har importerats kan du sedan använda en av våra Multisource-TrustBoxar för att visa dem på din webbsida.

Så integrerar du produktomdömen

Du kan få tillgång till alla dina produktomdömen med fyra API-anrop, två med dina importerade produktomdömen och de andra med dina Trustpilot-produktomdömen. Du kan använda dem till att: 

   1. Visa det övergripande stjärnbetyget från alla dina Trustpilot-produktomdömen för en given produkt genom att använda metoden Get product reviews summary.
   2. Visa de produktomdömen du samlat in via Trustpilot genom att använda metoden Get product reviews.
   3. Visa det övergripande stjärnbetyget från alla dina importerade produktomdömen för en given produkt genom att använda metoden Get imported product reviews summary. Översikten innehåller information om stjärnmedelvärden, fördelning och antal omdömen.
   4. Hämta information om individuella importerade produktomdömen från API:et, såsom namnet på omdömeslämnaren, datumet då omdömet skapades, stjärnbetyget och omdömestexten genom att använda metoden Get imported product reviews.