This feature is part of the Product Reviews add-on module.

Get the module

Guide: Importera och integrera produktomdömen från andra källor än Trustpilot

This feature is part of the Product Reviews add-on module.

Get the module

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Har ditt företag samlat in produktomdömen på en annan omdömesplattform? Importera och integrera dina produktomdömen till Trustpilot för att samla alla dina produktomdömen på ett ställe.

När du har integrerat dina omdömen kommer du att få stjärnbetyg på dina befintliga produkter i organiska sökresultat. Du kommer också kunna använda dig av Google Ads för att framhäva dina produkter i vissa sökresultat.

Du kan visa upp dina tredjepartsomdömen med våra MultiSource TrustBoxar eller, om du har Enterprise-paketet, med vår API.

Dina importerade produktomdömen från externa omdömesplattformar kan ge dig SEO-fördelar och göra det enklare för kunder att hitta dina produkter i sökmotorer. Dessa SEO-fördelar får du automatiskt när du använder vår Product Reviews MultiSource SEO TrustBox.

Obs: Trustpilot skickar inte dina importerade produktomdömen till Google, men du är välkommen att be den plattform du använde för att samla in dina produktomdömen om hjälp med detta. Vissa omdömesplattformar fortsätter att skicka omdömesfeeds upp till 12 månader efter att ett kontrakt har avslutats.

Så importerar du produktomdömen

För att importera produktomdömen behöver du:

 1. Skapa en CSV-fil med dina omdömen. Värdena måste skrivas inom citationstecken och avgränsas med semikolon på det här sättet:
  "Joel";"Produktnamn 1";"sku1";"Bra produkt!";"5";"2015-11-21T01:51:17+00:00"
  "Jessica";"Produktnamn 2";"sku2";"Dålig produkt :-(";"1";"2015-11-21T01:51:17+00:00"
  "Maria";"Produktnamn 3";"sku3";"Den var ok...";"3";"2015-11-21T01:51:17+00:00"
  	
  Lista informationen i följande ordning:
  • Kundens namn
  • Produktnamn
  • SKU
  • Omdömets innehåll
  • Stjärnbetyg (1 till 5 utan decimaler)
  • Datum och tid då omdömet skapades – Formatera detta enligt ISO 8601 (t.ex. 2015-11-21T01:51:17+00:00).
 2. Gå till Trustpilot Business > Produktomdömen >Tredjepartsomdömen och klicka på Importera en ny fil.
 3. Läs och acceptera villkoren, och klicka sedan på Fortsätt.
 4. Dra och släpp din CSV-fil i fältet längst ner.
 5. Kolla igenom innehållet i filen och klicka på Bekräfta för att slutföra importen av dina omdömen.

Tips:

 • Du kan importera så många produktomdömen du vill.
 • De importerade produktomdömena kommer endast att visas på din webbsida.

Viktigt: Trustpilots kontrakt fastslår tydligt att du endast får importera produktomdömen som du har rätt att använda.

Så integrerar du dina Trustpilot-produktomdömen och de produktomdömen du har samlat in utanför Trustpilot

Du kan få tillgång till alla dina produktomdömen med fyra API calls, två med dina importerade produktomdömen och de andra med dina Trustpilot-produktomdömen.

 1. Med hjälp av metoden Get product reviews summary kan du visa upp det sammanlagda stjärnbetyget från alla dina Trustpilot-produktomdömen för en viss produkt.
 2. Med hjälp av metoden Get product reviews kan du visa upp produktomdömen som du har samlat in med Trustpilot.
 3. Med hjälp av metoden Get imported product reviews summary kan du visa upp det sammanlagda stjärnbetyget för en produkt. Översikten innehåller information om stjärnmedelvärden, fördelning och antal omdömen.
 4. Med hjälp av metoden Get imported product reviews kan du hämta information om enskilda produktomdömen från API:et, såsom namnet på omdömeslämnaren, datum då omdömet skapades, stjärnbetyg och omdömestexten.