Guide: Importera och integrera produktomdömen från andra källor än Trustpilot

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Har ditt företag samlat in produktomdömen via en annan plattform? Du kan enkelt importera dina produktomdömen till Trustpilot; dock går det inte att importera företagsomdömen.

Obs: Du kan behöva uppgradera till ett annat paket för att få tillgång till vissa av de här funktionerna

Så här importerar du produktomdömen

Ladda upp en CSV-fil (med komma-avgränsade värden) strukturerad enligt formatet nedan med semikolon ( ; ) som avgränsare.

"Johan";"Produktnamn 1";"sku1";"Bra produkt!";"5";"2015-11-21T01:51:17+00:00"
"Jenny";"Produktnamn 2";"sku2";"Dålig produkt :-(";"1";"2015-11-21T01:51:17+00:00"
"Maria";"Produktnamn 3";"sku3";"Helt okej...";"3";"2015-11-21T01:51:17+00:00"

Lista informationen i följande ordning:

 • Kundnamn
 • Produktnamn
 • SKU
 • Omdömets innehåll
 • Stjärnbetyg (1 till 5 utan decimaler)
 • Tid och datum för när omdömet skapades - Formatera detta enligt ISO 8601 formatet för tid och datum (t.ex.: 2015-11-21T01:51:17+00:00).

Skicka CSV-filen till din Account-manager så importerar vi den åt dig. När verifieringen och bearbetningen är klar kommer omdömena att visas på din webbsida. Alla produktomdömen som inte kommer från Trustpilot kan integreras på detta sätt.

Efter importen

Alla dina produktomdömen samlas in med två separata API-anrop, ett innehållande dina importerade produktomdömen och ett innehållande dina Trustpilot-produktomdömen.

Så här integrerar du enkelt dina Trustpilot-produktomdömen och dina importerade produktomdömen

Vår Product Reviews MultiSource TrustBox är det enklaste sättet att importera och visa alla dina omdömen om en specifik produkt, både från Trustpilot och från andra källor.

SEO-fördelar

Om dina importerade produktomdömen integreras korrekt med Rich Snippets via schema.org kan de ge dig SEO-fördelar. Kom ihåg att duplicerat innehåll har en negativ inverkan på SEO – vi rekommenderar därför att du endast visar varje omdöme på ett ställe. Läs mer om produktomdömen och SEO.

Stjärnbetyg

 • Organisk sökning: Om implementeringen utförs korrekt kommer stjärnbetygen för dina befintliga produkter att visas i organiska sökningar. Läs mer här.
 • Betald sökning/Google AdWords: Företag kan använda Google AdWords för att framhäva vissa sökresultat. Produkter med stjärnbetyg (i organiska sökningar) visas i Google AdWords.
 • Google Shopping och Product Listing Ads: Trustpilot skickar inte dina importerade produktomdömen till Google, men du kan testa att höra av dig till din tidigare produktomdömesleverantör för hjälp med detta. Vissa leverantörer fortsätter att skicka omdömesfeeds upp till 12 månader efter att kontraktet avslutats.

Guide för utvecklare:

 • Du kan importera precis så många produktomdömen som du vill, men du kan endast importera produktomdömen en gång.
 • De importerade produktomdömena kommer endast att visas på din webbsida.

Obs: Trustpilots kontrakt fastslår tydligt att du endast får importera produktomdömen som du har rätt att använda.

Metoder för integrering av produktomdömen:

Så här får du en överblick över dina Trustpilot-produktomdömen

Börja med att visa det sammanlagda stjärnbetyget från alla dina Trustpilot-produktomdömen för en specifik produkt. Det sammanfattande API:et för produktomdömen innehåller information om genomsnittligt stjärnbetyg, stjärnfördelning och antal omdömen.

Här kan du läsa API-dokumentationen.

Så här får du tillgång till dina Trustpilot-produktomdömen

Visa produktomdömena som du har samlat in via Trustpilot. Dina kunder kommer att kunna se varje produktomdömes innehåll, skapandedatum, stjärnbetyg, ID, samt kundens/omdömeslämnarens visningsnamn.

Här kan du läsa API-dokumentationen.

Så här får du en överblick över dina importerade produktomdömen

Få överblick över dina importerade produktomdömen med hjälp av detta API, antingen för en enskild SKU eller för flera SKU:er. Använd denna data för att visa det totala stjärnbetyget för en viss produkt. Sammanfattningen innehåller information om genomsnittligt stjärnbetyg, stjärnfördelning och antal omdömen.

Så här får du tillgång till dina importerade produktomdömen

Hämta dina importerade produktomdömen via detta API med hjälp av ditt affärsenhets-ID och SKU(:er). Data hämtad från detta API innehåller enskilda produktomdömen samt omdömeslämnarens namn, skapandedatum, stjärnbetyg och omdömestext.

Här kan du läsa vår API-dokumentation om produktomdömen.