Så här skickar du inbjudningspåminnelser

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Vill du påminna kunder om att skriva ett omdöme? Skicka en inbjudningspåminnelse för att uppmuntra folk att ge dig feedback.

Skicka du inbjudningspåminnelser till kunder som inte svarade på din omdömesinbjudan. Genom att aktivera funktionen för inbjudningspåminnelser erbjuder du dina kunder ännu en möjlighet för att skriva ett omdöme. Med inbjudningspåminnelser kan du öka din nuvarande konverteringsgrad med upp till 35 %.

Så här konfigurerar du en inbjudningspåminnelse

  1. Trustpilot Business > Samla in omdömen > Inbjudningsinställningar > Timing och frekvens aktiverar du Inbjudningspåminnelser.
 
  1. I rullgardinsmenyn ställer du in fördröjningsperioden för påminnelsen och klickar sedan på Spara ändringar.
 

 

Påminnelsen kommer att skickas från din ursprungliga avsändar-e-mailadress om kunden inte har lämnat ett omdöme under fördröjningsperioden.

Mallen till inbjudningspåminnelser kan inte ändras, och den använder de samma språkinställningar som din standard inbjudningsmall.

Dessa tre saker behöver hända för att du ska kunna skicka en inbjudningspåminnelse:

  • Du behöver aktivera påminnelsefunktionen före du skapar en inbjudan.
  • Påminnelsefunktionen måste vara aktiverad när inbjudan schemaläggs.
  • Kunden har inte lämnat ett omdöme genom att klicka på länken i din omdömesinbjudan.

Inbjudningspåminnelser skickas inte i följande fall:

  • Om du inte aktiverade påminnelsefunktionen före du skapade inbjudan, skickas inga påminnelser (även om du aktiverade påminnelsefunktionen efteråt).
  • Om du aktiverade påminnelsefunktionen före inbjudan skapades, men inaktiverade den före påminnelsen skickades ut, då skickas inte påminnelsen.

Här är ett exempel på ett påminnelsemeddelande: