Konfigurera timing och frekvens för dina inbjudningar

I denna artikel får du lära dig hur du schemalägger när och hur ofta dina omdömesinbjudningar skickas till dina kunder, samt hur du ställer in inbjudningspåminnelser.

Logga in på ditt företagskonto och gå till Inställningar > Inbjudningsinställningar > Timing och frekvens.

Schemalägg när dina omdömesinbjudningar ska skickas

Här väljer du hur lång tid efter att kunden gör ett köp eller använder sig av dina företagstjänster som en omdömesinbjudan ska skickas till kunden. 

För företagsomdömesinbjudningar:

Välj antal dagar, veckor eller månader från rullgardinsmenyn under Skicka en företagsomdömesinbjudan. Om du vill att inbjudan ska skickas direkt, väljer du 0 dagar. 

För produktomdömesinbjudningar:

För denna typ av omdömesinbjudan har du två valmöjligheter. Under Skicka en produktomdömesinbjudan kan du välja mellan att skicka din produktomdömesinbjudan samtidigt som din företagsomdömesinbjudan, eller som en separat inbjudan. Om du väljer att skicka ut inbjudningarna separat, behöver du ange i rullgardinsmenyn hur lång tid det ska gå mellan inbjudningarna.

Som standard skickas inbjudningar ut till kunder efter 7 dagar. Vi rekommenderar denna fördröjning för att säkerställa att kunden får sin beställning innan sin omdömesinbjudan.

Alternativet Skicka en produktomdömesinbjudan kan inte väljas bort. Men om produktkatalogen är tom, förbises detta alternativ automatiskt och dina kunder får då endast företagsomdömesinbjudningar. 

Alternativet Skicka en produktomdömesinbjudan aktiverat

Välj tidpunkt för när dina omdömesinbjudningar ska skickas

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Enhance samt i paketen Growth och Scale. Boka gärna en demo för att få veta mer.

Du kan välja vilken tid på dygnet som dina inbjudningar ska skickas till kunder. Välj en tid i rullgardinsmenyn under Vid vilken tid på dygnet vill du att inbjudningarna ska skickas ut? (alla tider anges i UTC).

Du kan också välja att skicka dina omdömesinbjudningar vid en tid som optimerats automatiskt. Denna tid beräknas utifrån tidigare kunddata och tar fram den tid på dygnet som användare normalt sett är mest benägna att svara på inbjudningar. För att använda denna funktion, väljer du Optimera automatiskt i rullgardinsmenyn. 

Inbjudningsfrekvens

Du har flera alternativ för hur ofta inbjudningar ska skickas till kunder som gör flera köp från ditt företag. Om du vill skicka ut en inbjudan efter varje köp, väljer du alternativet Skicka en omdömesinbjudan till varje kund efter varje beställning. Annars kan du välja från två andra alternativ: ange antalet dagar som måste gå innan kunden får en ny inbjudan, eller välj standardvalet 1 år.

Inbjudningspåminnelser

Aktivera kryssrutan under Inbjudningspåminnelser om du vill skicka påminnelser till kunder som du bjudit in, men som ännu inte har lämnat ett omdöme. I rullgardinsmenyn väljer du hur lång tid efter att den ursprungliga omdömesinbjudan har skickats påminnelsen ska skickas. Din inbjudningspåminnelse skickas på samma språk som målsidan för dina inbjudningar. Klicka därefter på Spara ändringar.

För att en påminnelse ska skickas ut behöver tre kriterier vara uppfyllda:

  • Du måste aktivera påminnelser innan du skapar en inbjudan.
  • Påminnelser måste vara aktiverade vid tidpunkten då inbjudningarna har schemalagts för utskick.
  • Omdömeslämnaren har inte skickat in ett omdöme genom att klicka på länken i den ursprungliga inbjudan.

Om du inaktiverar inbjudningspåminnelser kommer alla köade inbjudningspåminnelser att annulleras och kommer inte att skickas. 

Kolla gärna in denna artikel om du vill lära dig hur du konfigurerar e-postinställningarna för dina omdömesinbjudningar.

Related articles