Konfigurera timing och frekvens för dina inbjudningar

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

I denna artikel får du lära dig hur du schemalägger när och hur ofta dina omdömesinbjudningar skickas till dina kunder, samt hur du konfigurerar påminnelser för inbjudningar.

Från ditt företagskonto, gå till Samla in omdömen > Inbjudningsinställningar > Timing och frekvens.

Schemalägg när dina omdömesinbjudningar ska skickas

Här anger du hur lång tid efter att kunden gör ett köp eller använder sig av dina företagstjänster som en omdömesinbjudan ska skickas till kunden.

För företagsomdömesinbjudningar:

Under Skicka en företagsomdömesinbjudan väljer du antalet dagar, veckor eller månader från rullgardinsmenyn.

För produktomdömesinbjudningar:

För denna typ av omdömesinbjudan har du två valmöjligheter. Under Skicka en produktomdömesinbjudan kan du välja mellan att skicka din produktomdömesinbjudan Tillsammans med företagsomdömesinbjudan eller Som en separat inbjudan. Om du väljer att skicka ut inbjudningarna separat, använd rullgardinsmenyn för att välja antal dagar, veckor eller månader som ska gå mellan att den ursprungliga företagsomdömesinbjudan skickades och när produktomdömesinbjudan ska skickas.

Som standard skickas inbjudningar ut till kunder efter 7 dagar. Vi rekommenderar denna fördröjning för att säkerställa att kunden får sin beställning innan sin omdömesinbjudan.

Välj när inbjudan ska skickas

Du kan välja vilken tid på dygnet som dina inbjudningar ska skickas till kunder. Välj en tid från rullgardinsmenyn Vid vilken tid på dygnet vill du att inbjudningarna ska skickas ut? (alla tider anges i UTC).

Du har också möjligheten att skicka e-mail vid en tid som optimerats automatiskt. Denna tid beräknas utifrån tidigare kunddata för att få reda på vilken tid på dygnet som användare normalt sett är mest benägna att svara på inbjudningar. För att använda denna funktion, välj Optimera automatiskt i rullgardinsmenyn. 

Inbjudningsfrekvens

Du har flera alternativ för hur ofta inbjudningar ska skickas till kunder som gör flera köp från ditt företag. Om du vill skicka ut en inbjudan efter varje köp, väljer du alternativet Skicka en omdömesinbjudan till varje kund efter varje köp denne gör. Annars kan du välja från två andra alternativ: ange antalet dagar som måste gå innan kunden får en ny inbjudan, eller välj standardvalet 3 år.

Inbjudningspåminnelser

Om du vill skicka ut påminnelser till kunder som du bjudit in, men som inte har lämnat ett omdöme än, aktivera kryssrutan under Inbjudningspåminnelser. Från rullgardinsmeny väljer du hur många dagar eller veckor som du vill ska gå mellan att den ursprungliga inbjudningen skickas ut och när påminnelsen ska skickas ut. Klicka på Spara ändringar.

För att en påminnelse ska skickas ut behöver tre kriterier vara uppfyllda:

  • Du måste aktivera påminnelser innan du skapar en inbjudan.
  • Påminnelser måste vara aktiverade vid tidpunkten då inbjudningarna har schemalagts för utskick.
  • Omdömeslämnaren har inte skickat in ett omdöme genom att klicka på länken i den ursprungliga inbjudan.

Obs: Om du inaktiverar inbjudningspåminnelser kommer alla köade inbjudningspåminnelser att annulleras och kommer inte att skickas. 

Kolla gärna in denna artikel om du vill lära dig hur du konfigurerar e-mailinställningarna för dina omdömesinbjudningar.