Så använder du Automatisk Feedback Service (AFS)

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Automatisk Feedback Service (AFS) är en inbjudningsmetod som du kan använda för att automatisera din insamling av produkt- och företagsomdömen. I den här artikeln går vi igenom hur du använder AFS för att automatiskt bjuda in dina kunder till att lämna omdömen. 

Vad är AFS?

AFS skickar automatiskt ut omdömesinbjudningar till dina kunder efter att de haft köp- eller serviceupplevelser. När en kund genomför ett köp hos ditt företag, får kunden en beställningsbekräftelse via e-mail. Om du skickar en BCC-kopia av beställningsbekräftelsen till Trustpilot aktiveras AFS, så att en omdömesinbjudan skickas till kunden i fråga.

Image_0.jpg

Så ställer du in AFS

  1. Gå in på ditt företagskonto > Samla in omdömen > Automatisk Feedback Service.
  2. På sidan hittar du din unika Trustpilot-mailadress, som du kan kopiera genom att klicka på Kopiera e-mailadress.
  3. Lägg till denna e-mailadress som BCC-mottagare på de beställningsbekräftelser du skickar till dina kunder. Det här gör du i inställningarna för ditt e-handels-, CRM- eller faktureringssystem.

Image_1.png

Obs: BCC står för "Blind Carbon Copy" och används för att skicka e-mail till andra utan huvudmottagarens kännedom.

Även om du inte kan lägga till Trustpilot som BCC-mottagare i dina e-mail till kunderna, kan du fortfarande använda AFS. Du behöver då använda en Structured Data Snippet för att inkludera din unika Trustpilot-mailadress i mallen för dina beställningsbekräftelser. Här kan du läsa om hur du lägger till en Structured Data Snippet för Automatisk Feedback Service (AFS).

När du skickar en beställningsbekräftelse till en kund, kommer en omdömesinbjudan automatiskt schemaläggas för utskick. För att kontrollera att automatiseringen fungerar som den ska kan du gå igenom din inbjudningshistorik, där du ser dina schemalagda och skickade omdömesinbjudningar.

Anpassa omdömesinbjudingar med AFS

Det är enkelt komma igång med grundinstallationen, men för att optimera inbjudningar kan du även lägga till en Structured Data Snippet i din e-mail-mall. Läs mer om hur du använder dig av Structured Data Snippets i den här artikeln.

AFS hämtar automatiskt namn och referensnummer från e-mailets ämnesrad för att göra inbjudningen personlig, om dessa uppgifter inte är tillgängliga i din Structured Data Snippet.  Kundnamnet hämtas från fältet "Till:", och referesnumret från ämnesraden.

För att säkerställa att denna data kan hämtas korrekt behöver du lägga till ett leverans-, order- eller referensnummer i ämnesraden. Numret i fråga behöver anges i ett av följande format: 

  • Siffror och stora bokstäver åtskilda av bindestreck, t.ex. 224-KLMN-72OM56, 01-230920-716, 2021-86574
  • Siffror och bokstäver (minst 7 tecken), t.ex. KSLDD5A, 572854E, 869fk45h
  • Siffror, t.ex.  #2111, 224, 8002211922, # 5674

Vi rekommenderar att du placerar ett nummertecken (#) innan siffrorna, då detta ökar sannolikheten att datan hämtas korrekt. Siffrorna 1900–2199 ignoreras om de inte föregås av ett nummertecken, eftersom systemet i sådana fall tolkar siffrorna som årtal. Det kan också vara fördelaktigt att lägga till ytterligare tecken i form av årtalet eller "ORDER", t.ex. 2021-111 eller ORDER2456.

Obs: För närvarande har vi inte stöd för referenser som uteslutande består av bokstäver, t.ex. HUSKGAS. 

Om du använder en äldre version av AFS rekommenderar vi att du uppgraderar till den senaste versionen. Om du behöver hjälp med att uppgradera, eller vill veta vilken version du använder, kan du kolla in den här artikeln.