Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Installationsguide för Automatisk Feedback Service 2.0

AFS 2.0 är ett av många verktyg som vi erbjuder för att automatisera omdömeninsamlingen. Med AFS 2.0 kan du automatisera insamlingen av både produkt- och företagsomdömen.

Om du vill komma igång med AFS 2.0 rekommenderar vi att du börjar med en grundinställning. Därefter kan du successivt utöka dina inbjudningar med strukturerade kodavsnitt.

Trustpilots inställningar för AFS 2.0

För att komma igång med Automatisk Feedback Service 2.0 går du till menyn Inbjudningar och väljer fliken Automatisk Feedback Service. För att skapa inbjudningar till dina kunder använder du din AFS-e-mailadress. Mer information om detta hittar du under avsnittet Skapa inbjudningar nedan.

På denna sida kan du även ändra dina inbjudningars standardinställningar genom att klicka på Visa-pilen bredvid Konfigurationsalternativ: (kan utvidgas)

Observera att du kan behöva uppgradera ditt konto för att få tillgång till vissa av de här inställningarna.

  • Mall för inbjudan är den e-mail-mall som kommer att användas för att bjuda in dina kunder till att lämna omdömen. Du kan välja en av våra optimerade mallar, eller så kan du använda en av de anpassade mallarna som du själv skapat under Redigera din mall.
  • Avsändarnamn är det namn som syns i Från-fältet när kunden mottar inbjudnings-e-mailet.
  • Fältet Om kunden svarar på inbjudan, skicka svaret till: är den e-mail-adress kundens svar skickas till om denne väljer att svara på inbjudnings-e-mailet. Som standard är svars-e-mailadressen samma adress som användes för att skapa företagets Trustpilot-konto - detta kan konfigureras.
  • Avsändar-e-mail är den e-mailadress som syns i Från-fältet när kunden mottar inbjudnings-e-mailet. Som standard skickas dina inbjudningar från e-mailadressen noreply.invitations@trustpilotmail.com. Du kan också välja att skicka dina inbjudnings-e-mail från din egen domän. För att göra detta kan du behöva ställa in ditt SPF-record så att Trustpilot får tillåtelse att skicka e-mail från domänen å dina vägnar.
  • Utlösardomäner anger de domäner som har tillåtelse att skicka e-mail till Trustpilot för att skapa inbjudningar till dina kunder. Som standard tillåter AFS alla domäner att utlösa inbjudningar och skicka e-mails från din profil. Du kan begränsa detta genom att skapa en vitlista med specificerade domäner.
  • Fältet Vilken målsida vill du att din inbjudan dirigerar dina kunder till? anger den landsspecifika Trustpilotsida där du vill att kunden ska lämna sitt omdöme. T.ex. https://se.trustpilot.com för Sverige.
  • I fältet Fördröj AFS-inbjudningar med kan du välja hur många dagar du vill att vi väntar med att skicka ut inbjudan till kunden från det att inbjudan utlöses. Standardfördröjningen är inställd till 7 dagar. Om du väljer en fördröjning på 0 dagar skickas inbjudan ut omedelbart efter att den utlösts (t.ex. när orderbekräftelsen skickas till kunden).
  • Du kan välja en tidpunkt för utskicket av inbjudnings-e-mailet under Vid vilken tid på dygnet vill du att inbjudningarna ska skickas ut?. Datuminställningarna baseras på den fördröjning du valt, och om du specificerar en tidpunkt kommer inbjudan skickas ut den tiden den dagen.

Skapa inbjudningar

För att kunna skicka ut inbjudningar till dina kunder måste du kopiera din unika AFS-e-mailadress från inställningssidan för Automatisk Feedback Service. Lägg till denna e-mailadress som BCC-mottagare på orderbekräftelserna du skickar till dina kunder.

När en kund lägger en beställning får denne sin orderbekräftelse via e-mail. Eftersom Trustpilot är BCC-mottagare av detta e-mail, kan vårt system använda e-mailet för att skapa en inbjudan. För att försäkra oss om att vi hämtar rätt data ber vi dig säkerställa att kundens e-mailadress står i e-mailets Till-fält, samt att det endast finns en e-mailadress i Till-fältet.

Om skapandet av inbjudan lyckades kommer du kunna se den i din Inbjudningshistorik under Inbjudningar. Du kan klicka på en inbjudan för att expandera den och se inbjudningsinställningarna. Du kan även ändra inbjudans leveransdatum, avsändarnamn och svars-e-mailadress medan den står i kö för leverans.

Förbättra dina inbjudningar med Structured Data Snippet

Som standard hämtar Automatisk Feedback Service 2.0 endast kundens e-mailadress, som används som mottagare för inbjudnings-e-mailet. Kundens namn och referensnummer hämtas inte.

Du kan välja att inkludera en Structured Data Snippet, dvs. ett särskilt kodavsnitt, i källkoden för dina orderbekräftelser. Det gör att du kan leverera ytterligare data till inbjudan, t.ex. kundens namn eller referensnummer, samt ändra inställningarna för en specifik inbjudan vid dess skapande.

Här följer ett exempel på hur Structured Data Snippet:en kan se ut:

<script type="application/json+trustpilot">

{

"recipientEmail": "KUNDENS E-MAIL",

"recipientName": "KUNDENS NAMN",

"referenceId": "REFERENSNUMMER"

}

</script>

Använd platshållare från ditt CRM-system för att försäkra dig om att kodavsnittet innehåller kundens e-mail, namn och referensnummer. Vårt system kommer att identifiera kodavsnittet och använda datan i din inbjudan.

Du kan använda Structured Data Snippet:en till att ändra flera parametrar i din inbjudan. Till exempel kan du använda olika mallar baserat på var kunderna befinner sig geografiskt, eller lägga till taggar i dina inbjudningar som blir synliga direkt när inbjudan publiceras. Taggarna kan du sedan använda när du analyserar dina omdömen.

Läs mer om vår Structured Data Snippet här.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.