Get the Invite add-on module to get unlimited invitations and collect more reviews than ever before.

Get the module

Installationsguide för Automatisk Feedback Service (AFS) 2.0

Get the Invite add-on module to get unlimited invitations and collect more reviews than ever before.

Get the module

Tillgängligt för:

 • Free
 • Lite
 • Pro
 • Enterprise
Denna funktion ingår i vårt Free-paket! Testa redan idag!

Automatisk Feedback Service 2.0 är ett av Trustpilots många verktyg som automatiserar din omdömesinsamling. Med AFS 2.0 kan du automatisera insamlingen av både produkt- och företagsomdömen.

Vad är AFS?

AFS skickar automatiskt ut e-mailinbjudningar till dina kunder efter att de haft köp- eller serviceupplevelser. Med AFS kommer du att samla in fler omdömen och få mer insikt i dina kunders åsikter – insikt som du kan använda till att förbättra kundnöjdheten.

När en kund genomfört ett köp på din webbsida skickar du en beställningsbekräftelse till densamme. Om du skickar en BCC-kopia av beställningsbekräftelsen till Trustpilot utlöser AFS en omdömesinbjudan till kunden.

Inställningar för AFS 2.0 på Trustpilot

För att komma igång med AFS 2.0 rekommenderar vi att du börjar med en grundinstallation. När du sedan får lite känsla för verktyget kan du testa att förbättra dina inbjudningar med Structured Data Snippets (strukturerade kodavsnitt).

Inställningar för AFS 2.0 på Trustpilot

För att komma igång med Automatisk Feedback Service 2.0 väljer du Samla in omdömen i menyn till vänster och klickar därefter på fliken Automatisk Feedback Service. Använd din AFS-e-mailadress när du skapar inbjudningar till dina kunder. Mer information om detta hittar du under avsnittet Skapa inbjudningar nedan.

På denna sida kan du även ändra standardinställningarna för dina inbjudningar. Expandera alternativen genom att klicka på Visa-pilen bredvid Inställningar:

Observera att du kan behöva uppgradera till ett annat paket för att få tillgång till vissa av de här funktionerna.

 • Inbjudningsmall är den e-mail-mall som kommer att användas för att bjuda in dina kunder till att lämna omdömen. Du kan välja en av våra optimerade mallar, eller så kan du använda en av de anpassade mallarna som du själv skapat under Redigera din mall.
 • Avsändarnamn är det namn som syns i Från-fältet när kunden tar emot e-mailinbjudan.
 • Fältet Om kunden svarar på inbjudan, skicka svaret till: är den e-mailadress kundens svar skickas till om denne väljer att svara på e-mailinbjudan. Som standard är svars-e-mailadressen samma adress som användes för att skapa företagets Trustpilot-konto – denna inställning kan dock ändras.
 • Avsändar-e-mail är den e-mailadress som syns i Från-fältet när kunden tar emot e-mailinbjudan. Som standard skickas dina inbjudningar från e-mailadressen noreply.invitations@trustpilotmail.com. Du kan också välja att skicka dina e-mailinbjudningar från din egen domän. För att göra detta kan du behöva ställa in ditt SPF-record så att Trustpilot får tillåtelse att skicka e-mail från domänen å dina vägnar.
 • Under Ange vilka domäner som ska utlösa inbjudningar: anger du vilka domäner som har tillåtelse att skicka e-mail till Trustpilot för att skapa inbjudningar till dina kunder. Som standard tillåter AFS alla domäner att utlösa inbjudningar och skicka e-mail från din profil. Du kan begränsa detta genom att skapa en vitlista med specificerade domäner.
 • Fältet Vilken målsida vill du att din inbjudan dirigerar dina kunder till? anger den landsspecifika Trustpilotsida där du vill att kunden ska lämna sitt omdöme (t.ex. https://se.trustpilot.com för Sverige).
 • I fältet Fördröj AFS-inbjudningar med: kan du välja hur många dagar du vill att vi väntar med att skicka ut inbjudan till kunden från det att inbjudan utlöses. Standardfördröjningen är inställd till 7 dagar. Om du väljer en fördröjning på 0 dagar skickas inbjudan ut omedelbart efter att den utlösts (t.ex. när beställningsbekräftelsen skickas till kunden).
 • Du kan välja en tidpunkt för utskicket av e-mailinbjudningarna under Vid vilken tid på dygnet vill du att inbjudningarna ska skickas ut?. Datuminställningarna baseras på den fördröjning du valt, och om du specificerar en tidpunkt kommer inbjudan skickas ut den tiden den dagen.

Skapa inbjudningar

För att kunna skicka ut inbjudningar till dina kunder måste du kopiera din unika AFS-e-mailadress från inställningssidan för Automatisk Feedback Service. Lägg till denna e-mailadress som BCC-mottagare på beställningsbekräftelserna du skickar till dina kunder.

När en kund lägger en beställning får denne sin beställningsbekräftelse via e-mail. Eftersom Trustpilot är BCC-mottagare av detta e-mail, kan vårt system använda e-mailet för att skapa en inbjudan. För att försäkra oss om att vi hämtar rätt data ber vi dig säkerställa att kundens e-mailadress står i e-mailets Till-fält, samt att det endast finns en e-mailadress i Till-fältet.

Om vi lyckas skapa en inbjudan kommer du att kunna se den i din Inbjudningshistorik under Samla in omdömen. Du kan klicka på en inbjudan för att expandera den och se inbjudningsinställningarna. Du kan även ändra inbjudans leveransdatum, avsändarnamn och svars-e-mailadress medan den fortfarande står i kö för leverans.

Obs: Om du inte kan inkludera Trustpilot som en BCC-mottagare i e-mailet som du skickar till dina kunder, kan du skicka utlösar-e-mailet direkt till din AFS-adress. Om du gör detta måste du inkludera det strukturerade data-avsnittet.

Förbättra dina inbjudningar med Structured Data Snippets

Som standard hämtar Automatisk Feedback Service 2.0 endast kundens e-mailadress, som används som mottagare för e-mailinbjudan. Kundens namn och referensnummer hämtas inte.

Du kan lägga till en Structured Data Snippet i källkoden till dina beställningsbekräftelser. Det gör att du kan leverera ytterligare data till inbjudan, t.ex. kundens namn eller referensnummer, samt ändra inställningarna för en specifik inbjudan när den skapas.

Här följer ett exempel på hur en Structured Data Snippet kan se ut:

<script type="application/json+trustpilot">
{
"recipientEmail": "KUNDENS E-MAIL",
"recipientName": "KUNDENS NAMN",
"referenceId": "REFERENSNUMMER"
}
</script>

Använd platshållare från ditt CRM-system för att försäkra dig om att kodavsnittet innehåller kundens e-mail, namn och referensnummer. Vårt system kommer att identifiera kodavsnittet och använda datan i din inbjudan.

Med hjälp av din Structured Data Snippet kan du ändra flera parametrar i din inbjudan. Du kan till exempel specificera exakt vilken inbjudningsmall du vill använda baserat på vilket språk kunden föredrar. Du kan också förhandstagga dina inbjudningar, så att taggarna läggs till i samma ögonblick som omdömet publiceras. Taggarna kan du sedan använda när du analyserar dina omdömen.

Här kan du läsa mer om vår Structured Data Snippet.