Tips för att optimera dina omdömesinbjudningar

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

I denna artikel får du tips och råd på hur du skapar omdömesinbjudningar som är i linje med Trustpilots riktlinjer.

Vi har en rad olika inbjudningsmetoder som du kan använda för att be dina kunder om omdömen. Oavsett vilken metod du väljer, så måste dina omdömesinbjudningar leva upp till våra riktlinjer för företag. Det handlar om att se till så att din inbjudningsprocess och dina formuleringar är rättvisa, neutrala och opartiska. Här nedan har vi listat några tips och råd på hur du optimerar dina omdömesinbjudningar.

1. Ges alla kunder samma möjlighet att dela med sig av sina åsikter?

Vi ber dig att bjuda in antingen alla eller inga av dina kunder till att lämna omdömen. Om detta av någon anledning inte är möjligt, måste du använda dig av ett opartiskt inbjudningssystem som t.ex. att bjuda in var tredje kund.

Placera Trustpilot-länken överst för att få fler omdömen

Enligt vår erfarenhet är folk mer benägna att lämna omdömen om Trustpilot-länken är lätt att hitta. Du får gärna länka till din egen webbsida eller till andra omdömessidor, men dessa länkar måste placeras nedanför Trustpilot-länken.

2. Är språket och formatet neutralt?

Inbjudningarna måste skrivas och utformas på ett neutralt och opartiskt sätt. Utelämna alla formuleringar som är tänkta att få kunder att skriva omdömen som inte stämmer överens med deras genuina och uppriktiga åsikter.

Ett exempel på en otillåten partisk inbjudan är: "Lämna gärna ett omdöme om oss på Trustpilot om du är nöjd med vår service – om du är missnöjd, kontakta vår kundservice i stället." Denna formulering är inte tillåten eftersom den filtrerar ut negativa omdömen; nöjda kunder lämnar ett positivt omdöme på Trustpilot, medan missnöjda kunder kontaktar företaget direkt i stället för att lämna ett negativt omdöme.

När du filtrerar bort negativa omdömen går du miste om värdefull feedback som kan hjälpa ditt företag att bli bättre. Du går också miste om möjligheten att skapa förtroende, för konsumenter som läser omdömen på Trustpilot märker och uppskattar om ett företag engagerar sig genom att besvara negativa omdömen och lösa eventuella problem.

3. Vi tillåter inte incitament

Det är inte längre tillåtet för företag att erbjuda kunder incitament för att skriva omdömen. Incitament kan bl.a. vara rabatter, kuponger, gåvor, betalningar, lojalitetspoäng, deltagande i utlottning av priser, m.m.

4. Skapas det en användarprofil och ett konto när en kund skriver ett omdöme på Trustpilot?

En kund behöver registrera sig på Trustpilot för att kunna skriva ett omdöme. När en kund lämnar ett omdöme på Trustpilot skapas ett användarkonto automatiskt till omdömeslämnaren i fråga. Omdömeslämnaren får alltid ett e-mail om detta. Påstå inte något annat i dina omdömesinbjudningar, eftersom det inte stämmer.

Varje omdömeslämnare måste ha en användarprofil

Vi kräver att alla omdömeslämnare har en personlig profil, så att de kan logga in och se vad de har skrivit, redigera sina omdömen eller ta bort information. Detta ger oss också möjlighet att kontakta dem om vi behöver be om dokumentation för att verifiera deras omdömen, eller om omdömena inte lever upp till våra riktlinjer.

5. Hjälp dina kunder att skriva bra omdömen!

Vi har sammanställt några tips på hur man skriver omdömen på bästa sätt, som kan vara till hjälp för omdömeslämnare. Alla företag är även välkomna att hänvisa omdömeslämnare till våra riktlinjer för omdömeslämnare där de kan läsa om vilka krav ett omdöme på Trustpilot ska uppfylla. Omdömen får exempelvis inte innehålla någon som helst form av personuppgifter, såsom namn. Företag bör undvika att uppmuntra omdömeslämnarna till att nämna namnet på någon i personalen. Om vi får kännedom om ett omdöme som innehåller personuppgifter, ber vi omdömeslämnaren att redigera det. Om ändringen inte görs måste vi ta bort omdömet för att skydda de känsliga uppgifterna.

Vad händer om dina omdömesinbjudningar eller inbjudningsmallar inte lever upp till våra riktlinjer?

Vi arbetar hårt för att skydda vår omdömescommunitys integritet, så vi tar överträdelser av våra riktlinjer för företag på största allvar. Om vi uppdagar några problem ber vi dig att redigera materialet så att det stämmer överens med våra riktlinjer.

Redigera mallarna för att undvika nollställning

Om det kommer till vår kännedom att du använder dig av en anpassad variant av Trustpilots omdömesinbjudningsmallar som inte överensstämmer med våra riktlinjer för företag, kan vi komma att återställa mallen till vår egen optimerade standardvariant.

Följ anvisningarna ovan för att skapa så bra inbjudningar som möjligt, som underlättar och förtydligar processen för dina kunder.

Om du har några frågor kring huruvida dina omdömesinbjudningar eller inbjudningsmallar lever upp till våra riktlinjer för företag, får du gärna kontakta vårt Content Integrity-team.

Related articles