5 tips för skapande av omdömesinbjudningar

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Här följer 5 tips på hur du skapar omdömesinbjudningar som inte bara lever upp till våra riktlinjer för företag, utan även ger bästa möjliga resultat.

Det finns flera olika alternativ för företag att välja mellan när de bjuder in sina kunder till att lämna omdömen. Dock måste inbjudningarna, oavsett vilken metod företaget väljer, uppfylla våra riktlinjer för företag och bjuda in kunderna på ett neutralt sätt.

1. Ges alla kunder samma möjlighet att dela med sig av sina åsikter på Trustpilot?

Vi ber företag att bjuda in antingen alla eller inga av sina kunder till att lämna omdömen. Om detta av någon anledning inte är möjligt, måste företaget använda ett lika opartiskt system - t.ex. att bjuda in var tredje kund.

Bjud in alla till att lämna omdömen

Ett exempel på en partisk inbjudan är: "Lämna gärna ett omdöme om oss på Trustpilot om du är nöjd med vår service - om du är missnöjd, kontakta vår kundservice i stället." Detta är otillåtet eftersom det filtrerar ut negativa omdömen; nöjda kunder lämnar ett positivt omdöme på Trustpilot, medan missnöjda kunder kontaktar företaget direkt i stället för att lämna ett negativt omdöme.

Gå inte miste om möjligheten att skapa trovärdighet!

Företag som filtrerar bort negativa omdömen går miste om en möjlighet till värdefull feedback som kan hjälpa dem att bli bättre. De missar även ett tillfälle att skapa trovärdighet: konsumenter som läser Trustpilot-omdömen ser oftast positivt på företag som anstränger sig för att besvara negativa omdömen och lösa problem!

Kontaktuppgifter nedanför Trustpilot-länken

Företag får gärna lägga till sina kontaktuppgifter i inbjudnings-e-mailen, men det måste göras på ett neutralt sätt. Detta innebär att alla kunder likvärdigt ska uppmuntras till att kontakta företaget och ge feedback - inte bara de som har upplevt problem.

Ett neutralt exempel är: "Vi vill bjuda in dig till att lämna ett omdöme om oss på Trustpilot. Du kan också kontakta oss direkt med eventuell feedback genom att skriva till: feedback@företagsadress.com." Kontaktuppgifter till företaget måste placeras nedanför länken till Trustpilot.

2. Är språket och formatet neutralt?

Inbjudningarna måste skrivas och utformas på ett neutralt och opartiskt sätt. Utelämna alla formuleringar som är tänkta att få kunder att skriva omdömen som inte stämmer överens med deras genuina och uppriktiga åsikter.

Placera Trustpilot-länken överst för att få fler omdömen

Enligt vår erfarenhet är folk mer benägna att lämna omdömen om Trustpilot-länken är lätt att hitta. Företag får gärna länka till sina egna webbsidor eller till andra omdömessidor, men dessa länkar måste placeras nedanför Trustpilot-länken.

3. Erbjuder du någon ersättning eller premie till dina omdömeslämnare? Om ja, får alla samma erbjudande?

Om ett företag väljer att erbjuda ersättning eller premier (däribland rabatter eller deltagande i utlottning av priser) i sina omdömesinbjudnings-e-mail, ber vi dem att komma ihåg att erbjuda samma ersättning eller premie neutralt och likvärdigt till ALLA omdömeslämnare.

Låt bli att erbjuda premier i utbyte mot bra betyg

Med "neutralt" menar vi oavsett kundens stjärnbetyg och omdömets innehåll. Företag får t.ex. inte erbjuda premier enbart till kunder som lämnar "ett positivt omdöme" eller "ett femstjärnigt omdöme" på Trustpilot. Om företaget håller en tävling måste vinnaren/vinnarna väljas ut slumpmässigt och utan hänsyn till omdömets/omdömenas innehåll.

Var öppen med eventuella incitament!

Slutligen måste företag som erbjuder ersättning i utbyte mot omdömen informera vår community om detta genom att kontakta Trustpilots Compliance-team på compliance@trustpilot.com.

Vi lägger då till ett litet meddelande på företagets Trustpilot-profil som upplyser konsumenter om att de ibland erbjuder incitament i samband med omdömesinsamlingen. Detta står i överensstämmelse med internationella riktlinjer för onlineomdömen.

4. Skapas det en användarprofil och ett konto när en kund skriver ett omdöme på Trustpilot?

Kunder måste registrera sig på Trustpilot och godkänna våra Villkor för att kunna skriva omdömen. När ett omdöme lämnas skapas automatiskt ett användarkonto åt omdömeslämnaren, och denne mottar därefter ett e-mail om detta. Företag bör undvika att påstå något annat i sina omdömesinbjudningar, eftersom det är inkorrekt.

Varje omdömeslämnare måste ha en användarprofil

Vi kräver att alla omdömeslämnare har en personlig profil, så att de kan logga in och se vad de har skrivit, redigera sina omdömen eller ta bort information. Detta ger oss också möjlighet att kontakta dem om vi behöver be om dokumentation för att verifiera deras omdömen, eller om omdömena inte lever upp till våra riktlinjer.

5. Bör du hänvisa dina omdömeslämnare till våra användarriktlinjer?

Vi har en artikel med 8 tips för att skriva bra kundomdömen, och våra riktlinjer för användare sammanfattar kraven för att skriva omdömen på Trustpilot. Där radas ett antal viktiga punkter upp, bland annat att vi uttryckligen förbjuder omdömen att innehålla någon som helst form av personliga upplysningar, inklusive namn på anställda.

Hjälp dina kunder att skriva bra omdömen!

Företag får gärna hänvisa sina kunder till användarriktlinjerna, och bör undvika att uppmuntra omdömeslämnarna att göra något som strider mot dem (t.ex. att nämna namnet på någon i personalen). Om vi får kännedom om ett omdöme som innehåller personliga upplysningar, ber vi omdömeslämnaren att redigera det. Om ändringen inte görs måste vi ta bort omdömet för att skydda de känsliga uppgifterna.

Vad händer om dina omdömesinbjudningar eller inbjudningsmallar inte lever upp till våra riktlinjer?

Vi arbetar hårt för att skydda vår nätbaserade omdömescommunitys integritet, så vi tar överträdelser av företagsriktlinjerna på största allvar. Om vi uppdagar några problem ber vi företaget i fråga att redigera materialet så att det stämmer överens med våra riktlinjer.

Redigera mallarna för att undvika nollställning

Om det kommer till vår kännedom att ett företag använder sig av en anpassad variant av Trustpilots omdömesinbjudningsmallar som inte överensstämmer med våra företagsriktlinjer, kan vi komma att återställa mallen till vår egen optimerade standardvariant.

Följ anvisningarna ovan för att skapa så bra inbjudningar som möjligt, som underlättar och förtydligar processen för dina kunder.

Om du har några frågor om huruvida dina inbjudningsmallar eller -e-mail lever upp till våra riktlinjer för företag eller ej, kontakta gärna vårt Compliance-team på: compliance@trustpilot.com.