Get the Invite add-on module to get unlimited invitations and collect more reviews than ever before.

Get the module

5 tips för att optimera dina omdömesinbjudningar

Get the Invite add-on module to get unlimited invitations and collect more reviews than ever before.

Get the module

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Här följer 5 tips på hur du skapar omdömesinbjudningar som inte bara lever upp till våra riktlinjer för företag, utan även ger bästa möjliga resultat.

Det finns flera olika alternativ för företag att välja mellan när de bjuder in sina kunder till att lämna omdömen. Dock måste inbjudningarna, oavsett vilken metod företaget väljer, uppfylla våra riktlinjer för företag och bjuda in kunderna på ett neutralt sätt.

1. Ges alla kunder samma möjlighet att dela med sig av sina åsikter på Trustpilot?

Vi ber företag att bjuda in antingen alla eller inga av sina kunder till att lämna omdömen. Om detta av någon anledning inte är möjligt, måste företaget använda ett lika opartiskt system - t.ex. att bjuda in var tredje kund.

Bjud in alla till att lämna omdömen

Ett exempel på en partisk inbjudan är: "Lämna gärna ett omdöme om oss på Trustpilot om du är nöjd med vår service – om du är missnöjd, kontakta vår kundservice i stället." Detta är otillåtet eftersom det filtrerar ut negativa omdömen; nöjda kunder lämnar ett positivt omdöme på Trustpilot, medan missnöjda kunder kontaktar företaget direkt i stället för att lämna ett negativt omdöme.

Gå inte miste om möjligheten att skapa trovärdighet!

Företag som filtrerar bort negativa omdömen går miste om en möjlighet till värdefull feedback som kan hjälpa dem att bli bättre. De går också miste om möjligheten att skapa trovärdighet: konsumenter som läser omdömen på Trustpilot märker och uppskattar om ett företag engagerar sig genom att besvara negativa omdömen och lösa eventuella problem.

Kontaktuppgifter nedanför Trustpilot-länken

Företag får gärna lägga till sina kontaktuppgifter i inbjudnings-e-mailen, men det måste göras på ett neutralt sätt. Detta innebär att alla kunder likvärdigt ska uppmuntras till att kontakta företaget och ge feedback - inte bara de som har upplevt problem.

Ett neutralt exempel är: "Vi vill bjuda in dig till att lämna ett omdöme om oss på Trustpilot. Du kan också kontakta oss direkt med eventuell feedback genom att skriva till: feedback@företagsadress.com." Kontaktuppgifter till företaget måste placeras nedanför länken till Trustpilot.

2. Är språket och formatet neutralt?

Inbjudningarna måste skrivas och utformas på ett neutralt och opartiskt sätt. Utelämna alla formuleringar som är tänkta att få kunder att skriva omdömen som inte stämmer överens med deras genuina och uppriktiga åsikter.

Placera Trustpilot-länken överst för att få fler omdömen

Enligt vår erfarenhet är folk mer benägna att lämna omdömen om Trustpilot-länken är lätt att hitta. Företag får gärna länka till sina egna webbsidor eller till andra omdömessidor, men dessa länkar måste placeras nedanför Trustpilot-länken.

3. Erbjuder du någon ersättning eller premie till dina omdömeslämnare? Om ja, får alla samma erbjudande?

Företag som väljer att erbjuda incitament eller belöningar (t.ex. rabatter eller deltagande i utlottningar) i sina omdömesinbjudningar, bör följa våra råd om hur man erbjuder kunder incitament till att lämna omdömen.

Alla kunder ska erbjudas samma incitament på ett likvärdigt och neutralt sätt

Med "neutralt" menar vi oavsett kundens stjärnbetyg och omdömets innehåll. Företag får t.ex. inte erbjuda premier enbart till kunder som lämnar "ett positivt omdöme" eller "ett femstjärnigt omdöme" på Trustpilot. Om företaget håller en tävling måste vinnaren/vinnarna väljas ut slumpmässigt och utan hänsyn till omdömets/omdömenas innehåll.

Var öppen med eventuella incitament!

Företag som erbjuder ersättning i utbyte mot omdömen måste informera vår community om detta genom att kontakta Trustpilots Content Integrity-team på compliance@trustpilot.com.

Vi lägger då till ett litet meddelande på företagets Trustpilot-profil som upplyser konsumenter om att de ibland erbjuder incitament i samband med omdömesinsamlingen.

4. Skapas det en användarprofil och ett konto när en kund skriver ett omdöme på Trustpilot?

Kunder behöver registrera sig och acceptera våra villkor innan de kan lämna ett omdöme. När ett omdöme är inskickat skapas ett användarkonto automatiskt till omdömeslämnaren i fråga, som får ett e-mail om detta. Företag bör undvika att påstå något annat i sina omdömesinbjudningar, eftersom det är inkorrekt.

Varje omdömeslämnare måste ha en användarprofil

Vi kräver att alla omdömeslämnare har en personlig profil, så att de kan logga in och se vad de har skrivit, redigera sina omdömen eller ta bort information. Detta ger oss också möjlighet att kontakta dem om vi behöver be om dokumentation för att verifiera deras omdömen, eller om omdömena inte lever upp till våra riktlinjer.

5. Hjälp dina kunder att skriva bra omdömen!

Vi har tips för att skriva bra omdömen, och företag är välkomna att hänvisa omdömeslämnare till våra användarriktlinjer som anger vilka krav ett omdöme på Trustpilot ska uppfylla. Omdömen får exempelvis inte innehålla någon som helst form av personuppgifter, såsom namn. Företag bör undvika att uppmuntra omdömeslämnarna till att nämna namnet på någon i personalen. Om vi får kännedom om ett omdöme som innehåller personuppgifter, ber vi omdömeslämnaren att redigera det. Om ändringen inte görs måste vi ta bort omdömet för att skydda de känsliga uppgifterna.

Vad händer om dina omdömesinbjudningar eller inbjudningsmallar inte lever upp till våra riktlinjer?

Vi arbetar hårt för att skydda vår nätbaserade omdömescommunitys integritet, så vi tar överträdelser av företagsriktlinjerna på största allvar. Om vi uppdagar några problem ber vi företaget i fråga att redigera materialet så att det stämmer överens med våra riktlinjer.

Redigera mallarna för att undvika nollställning

Om det kommer till vår kännedom att ett företag använder sig av en anpassad variant av Trustpilots omdömesinbjudningsmallar som inte överensstämmer med våra riktlinjer för företag, kan vi komma att återställa mallen till vår egen optimerade standardvariant.

Följ anvisningarna ovan för att skapa så bra inbjudningar som möjligt, som underlättar och förtydligar processen för dina kunder.

Om du har några frågor om huruvida dina omdömesinbjudningar eller inbjudningsmallar lever upp till våra riktlinjer för företag eller ej, kontakta gärna vårt Content Integrity-team på: compliance@trustpilot.com.