Vilka rapporteringsanledningar kan företag välja emellan?

Om du anser att ett omdöme på din företagsprofil strider mot Trustpilots användarriktlinjer, kan du rapportera det av fem olika anledningar.

Anledningar till att rapportera ett omdöme:

1. Skadligt eller olagligt innehåll

Om du väljer denna anledning kommer du behöva precisera genom att välja en av följande underkategorier:

  • Hatpropaganda eller diskriminering. Vi kan ta bort omdömen som innehåller rasistiska uttalanden, glåpord, eller hets mot folkgrupp.
  • Terrorism. Vi kan ta bort omdömen som syftar på att radikalisera människor, sprida propaganda, mobilisera stöd för terrorism eller som är kopplade till våldsam extremism.
  • Hot eller våld. Vi kan ta bort omdömen som tydligt innehåller nätmobbning, skrämsel, trakasserier, främjande av gängkultur, eller dödshot.
  • Oanständigt innehåll. Vi kan ta bort omdömen med extremt stötande eller groteskt innehåll.
  • Nedsättande innehåll. Vi kan ta bort innehåll som syftar till att allvarligt skada människors rykte.

Vi tar inte bort ett omdöme för att du ogillar det, inte håller med om innehållet eller för att det kritiserar din verksamhet.

2. Det innehåller personliga uppgifter

Vi kan ta bort sådant som namn, telefonnummer, adresser, e-mailadresser, och övriga upplysningar som kan användas till att identifiera någon.

Vi tar dock inte bort information som redan finns offentligt tillgänglig, eller omdömeslämnarens egna personliga uppgifter.

3. Innehåller reklam eller marknadsföring

Vi kan ta bort omdömen som innehåller rabattkoder, uppmuntrar människor till att handla från ett annat företag eller gör reklam för en annan verksamhet eller produkt.

Vi tar inte bort ett omdöme för att det nämner ett annat företag eller för att du inte håller med om innehållet i omdömet.

4. Det är ej baserat på en äkta upplevelse

Vi kan ta bort ett omdöme om omdömeslämnaren inte var berättigad att skriva ett omdöme om företaget. Detta kan exempelvis vara om omdömeslämnaren är anställd på företaget, är en konkurrent eller har skrivit en falskt omdöme mot betalning.

Vi tar inte bort ett omdöme bara för att omdömeslämnaren inte handlade någonting från ditt företag, eller du inte håller med om händelseförloppet.

5. Det handlar om ett annat företag

Vi kan ta bort ett omdöme om det tydligt framgår att det handlar om ett annat företag. Ett exempel på detta är att ett omdöme handlar om handväskor, när företaget i fråga säljer försäkringar.

Vi tar inte bort ett omdöme bara för att det inte nämner namnet på ditt företag, eller för att du inte känner igen omdömeslämnaren.

Tips

  • Varje omdöme kan bara rapporteras av en anledning åt gången. Vi undersöker omdömet mot bakgrund av rapporteringsanledningen.
  • Under visssa omständigheter är inte alla alternativ tillgängliga. Om du exempelvis har bjudit in en kund till att lämna ett omdöme om ditt företag, kan du inte rapportera omdömet i fråga för att inte vara baserat på en äkta upplevelse.
  • Om du inte känner igen en omdömeslämnare, behöver du använda vår funktion Hitta användare innan du kan rapportera ett organiskt omdöme för att inte vara baserat på en äkta upplevelse.
  • Var konsekvent och rättvis i din rapportering. Om du rapporterar negativa omdömen som innehåller personliga uppgifter, bör du även rapportera positiva omdömen som innehåller personliga uppgifter. Genom vår Öppenhet kring rapportering kan besökare på din företagsprofil få en överblick över alla dina rapporteringsaktiviteter, inklusive stjärnbetyget på de omdömen du rapporterat.

Missbruk av rapporteringsfunktionen

Rapporteringsfunktionen är en viktig del av vår omdömescommunity. Om du missbrukar den, riskerar du att ditt företagskonto blir blockerat och att vi placerar en konsumentvarning på din profil. Läs mer.

Mer information