Vilka rapporteringsorsaker kan företag välja emellan?

Om ett omdöme strider mot Trustpilots användarriktlinjer, kan företaget som fått omdömet rapportera det från sitt företagskonto utifrån en eller fler av 11 anledningar.

Vi ber företag att rapportera omdömen från sitt företagskonto så att vi får all information vi behöver för att hantera begäranden så effektivt som möjligt. Företag blir ombedda att förklara vilken del av omdömet som strider mot användarriktlinjerna och varför. De kommer också kunna skapa en offentlig version av sin rapport som kommer att vara synlig på Trustpilot.

Anledningar till rapportering av omdömen

Delar av omdömet är problematiska

 • Omdömet innehåller olämpligt språkbruk som är anklagande, nedsättande, våldsamt, grovt, sexistiskt eller rasistiskt
 • Omdömet innehåller personliga upplysningar som kan användas till att spåra, identifiera, kontakta eller uppträda som någon (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-mail eller kreditkortsuppgifter)
 • Omdömet innehåller reklamreferenser (inklusive länkar)
 • Omdömet strider mot någon annans immateriella, privata, sekretess- eller personliga rättigheter

Hela omdömet är problematiskt

 • Omdömet är marknadsföring eller spam
 • Omdömet har lämnats på fel företagsprofil
 • Omdömet skrevs inte inom de tillåtna 12 månaderna efter omdömeslämnarens köp- eller serviceupplevelse
 • Omdömets innehåll utgörs endast av etiska, politiska eller på andra sätt värdeladdade resonemang och nämner ingenting om köp- eller serviceupplevelsen

Omdömeslämnaren är inte berättigad att lämna ett omdöme

 • Omdömeslämnaren är en konkurrent
 • Omdömeslämnaren har skapat flera profiler för att kunna lämna flera omdömen om samma företag
 • Omdömeslämnaren har inte haft en äkta köp- eller serviceupplevelse

Information om processen

 

Anledningarna till rapportering av omdömen motsvarar Trustpilots Riktlinjer för användare, så det kan vara bra att ha dessa nära till hands när du rapporterar. Se även vår översikt över våra användarriktlinjer här.

 • Ett omdöme kan endast rapporteras en gång, såvida det inte uppdateras och författaren lägger till nytt innehåll. Företaget som rapporterar omdömet måste således vara noga med att förklara på vilket eller vilka sätt omdömet bryter mot våra regler. Vårt Content Integrity-team utreder därefter huruvida omdömet ska återinsättas, redigeras av omdömeslämnaren eller tas bort.
 • Vilka rapporteringsanledningar som finns tillgängliga beror på omständigheterna. Om ett företag t.ex. bjuder in en kund till att skriva ett omdöme efter ett köp, kan företaget inte senare rapportera omdömet av anledningen: "Omdömeslämnaren har inte haft en äkta köp- eller serviceupplevelse".
 • Din rapporteringsanledning synliggörs för allmänheten. Företaget ombeds skriva en offentlig version av rapporteringsorsaken. Denna görs synlig för alla Trustpilot-användare. Företag bör se till så att deras svar är artiga och förhåller sig till Trustpilots företagsriktlinjer.
 • Processen tar tid. Om vi ber en omdömeslämnare att göra ändringar eller förse oss med dokumentation ger vi oftast denne 7 dagar på sig att svara. Ifall flera ändringar krävs kan kommunikationen mellan omdömeslämnaren och vårt Content Integrity-team ta lite längre tid. Under denna process kommer företaget att kunna se varje gång omdömet uppdateras, men omdömet förblir offline tills det att det rapporterade problemet är löst.

Information om våra regler

 • Omdömen kan handla om serviceupplevelser. Ett köp gör en person berättigad att lämna ett omdöme, men det kan också räcka att lägga en beställning eller att använda företagets tjänster. Läs mer här.
 • Leveransen anses också vara en del av serviceupplevelsen eftersom att den utgör en viktig del av kundresan. Omdömen om leveransen eller kurirtjänsten kan också ge företag värdefulla insikter om vilka leverans- eller kurirtjänster de bör samarbeta med.
 • Olämpligt språkbruk. Alla har inte samma uppfattning om vad "olämpligt språkbruk" innebär, men vi tillämpar våra riktlinjer konsekvent och likvärdigt över hela vår community.
 • Reklamreferenser kan rapporteras. Denna riktlinje hjälper oss att säkra kvaliteten av omdömen på vår plattform genom att ta bort marknadsföring, spam eller liknande.

Missbruk av rapporteringsfunktionen

Rapporteringsfunktionen är en viktig del av vår omdömescommunity. För att säkerställa att vi upprätthåller förtroendet och transparensen på vår plattform, tillåter vi inte att företag missbrukar rapporteringsfunktionen. Läs mer här.

Mer information