Av vilka anledningar kan företag rapportera företagsomdömen?

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Har ditt företag fått ett omdöme som strider mot våra riktlinjer? Om du rapporterar omdömet från ditt företagskonto på Trustpilot kan vårt Content Integrity-team undersöka omdömet, för att se ifall det strider mot våra riktlinjer enligt den rapporteringsanledning du valt.

Anledningar till att rapportera ett omdöme:

1. Skadligt eller olagligt innehåll

Om du väljer denna anledning kommer du behöva precisera genom att välja en av följande underkategorier:

 • Hatpropaganda eller diskriminering. Vi kan ta bort innehåll som utgör ett angrepp på eller innehåller nedsättande eller diskriminerande kommentarer om en individ eller grupp utifrån religion, etnicitet, kön, sexuell läggning eller andra egenskaper.
 • Terrorism. Vi kan ta bort omdömen som syftar till att radikalisera människor, sprida propaganda, mobilisera stöd för terrorism eller som är kopplade till våldsam extremism.
 • Hot eller våld. Vi kan ta bort innehåll som innehåller allvarliga hot eller hot om våld, som exempelvis uppmanar till trakasserier av individer eller företag på nätet, eller som uppmanar till handlingar såsom förstörelse av egendom eller fysisk misshandel.
 • Oanständigt innehåll. Vi kan ta bort innehåll som omfattar grafiska skildringar av våldsamma, sexuella eller motbjudande handlingar.
 • Ärekränkning. Vi kan ta bort innehåll som sannolikt kan skada någons rykte eller orsaka ett företag stora ekonomiska förluster.

Vi tar inte bort ett omdöme för att du ogillar det, inte håller med om dess innehåll, för att omdömet kritiserar din verksamhet eller för att det innehåller svordomar.

2. Innehåller personliga uppgifter

Vi kan ta bort uppgifter såsom medarbetares namn, telefonnummer, bostadsadresser eller e-postadresser.

3. Innehåller reklam eller marknadsföring

Vi kan ta bort omdömen som innehåller rabattkoder, uppmuntrar människor till att handla från ett annat företag eller gör reklam för en annan verksamhet eller produkt – t.ex. omdömen som är spam.

Vi tar inte bort ett omdöme för att det nämner ett annat företag eller för att du inte håller med om innehållet i omdömet.

4. Omdömet är ej baserat på en faktisk upplevelse

Vi kan ta bort ett omdöme om omdömeslämnaren inte var berättigad att skriva ett omdöme om ditt företag. Detta kan vara fallet om t.ex. omdömeslämnaren är anställd på företaget, är en konkurrent, har fått ersättning för att skriva ett falskt omdöme eller har skrivit omdömet mer än 12 månader efter sin upplevelse. Läs mer om vem som får skriva ett omdöme och när.

Vi tar inte bort ett omdöme bara för att omdömeslämnaren inte handlade någonting från ditt företag, eller du inte håller med om händelseförloppet.

Om ett omdöme publicerats för mer än ett år sedan, kommer vi i regel inte utreda huruvida det bygger på en faktisk upplevelse eller inte. Vi förväntar oss inte att omdömeslämnare sparar denna typ av dokumentation för evigt.

5. Omdömet handlar om ett annat företag

Om du väljer denna anledning kommer du behöva precisera genom att välja en av följande underkategorier:

 • Omdömet handlar om en av mina andra domäner. Vi kan flytta ett omdöme som är avsett för en av dina andra domäner, exempelvis om det publicerats på din profilsida mittföretag.com istället för din profilsida mittföretag.se.
 • Omdömet handlar om ett helt annat företag. Vi kan ta bort ett omdöme om det tydligt framgår att det handlar om ett annat företag. Ett exempel på detta är att ett omdöme handlar om handväskor, när företaget i fråga säljer försäkringar.
 • Jag känner inte igen omdömeslämnaren. Om detta är fallet behöver du först be omdömeslämnaren om mer information via ditt företagskonto innan du kan rapportera omdömet.

Vi tar inte bort ett omdöme bara för att det är allmänt och inte nämner namnet på ditt företag.

Att tänka på

 • Varje omdöme kan bara rapporteras av en anledning åt gången. Vi undersöker den del av omdömet du har markerat mot bakgrund av rapporteringsanledningen.
 • Under visssa omständigheter är inte alla alternativ tillgängliga. Om du exempelvis har bjudit in en kund till att lämna ett omdöme om ditt företag, kan du inte rapportera omdömet i fråga för att inte vara baserat på en äkta upplevelse.
 • Du behöver be omdömeslämnaren om mer information via ditt företagskonto innan du kan rapportera ett omdöme för att inte vara baserat på en äkta upplevelse.
 • Du behöver be omdömeslämnaren att uppdatera sitt omdöme innan du kan rapportera det för att det innehåller personliga uppgifter eller för att det handlar om ett annat företag.
 • Var konsekvent och rättvis i din rapportering. Om du rapporterar negativa omdömen som innehåller personliga uppgifter, bör du även rapportera positiva omdömen som innehåller personliga uppgifter. På din offentliga företagsprofil finns en sida som heter Företagets aktiviteter och där kan besökare få en överblick över alla dina rapporteringsaktiviteter, inklusive stjärnbetyget på de omdömen du rapporterat.

Missbruk av rapporteringsfunktionen

Rapporteringsfunktionen är en viktig del av vår omdömescommunity. Vid missbruk av denna funktion kan vi vidta åtgärder såsom att begränsa eller blockera tillgången till ditt företagskonto, placera en konsumentvarning på din profilsida och ta bort dina Trustpilot-stjärnor från sökresultat. Du kan läsa mer om hur vi hanterar missbruk av rapporteringsfunktionen här.

Mer information

Föregående ​Vad gör jag om jag får ett negativt omdöme?

Nästa Så här rapporterar du omdömen från ditt företagskonto Så här rapporterar du ett produktomdöme

Var denna artikel till hjälp?

Related articles