Vad som händer om någon rapporterar ditt omdöme på Trustpilot

För att upprätthålla förtroendet på vår plattform tillåter vi vem som helst som använder Trustpilot att rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer.

Varför rapporterades mitt omdöme?

Det finns en rad olika anledningar till varför ett företag kan rapportera ditt omdöme, samt varför en annan användare kan rapportera ditt omdöme. Om någon rapporterar ditt omdöme, undersöker vi huruvida omdömet strider mot våra riktlinjer för den anledningen det rapporterades. Om det stämmer att ditt omdöme strider mot dessa riktlinjer, kontaktar vi dig och förklarar vad som har hänt. Det kan då hända att vi ber dig att ändra på ditt omdöme (exempelvis kan vi be dig att ta bort personliga uppgifter) eller förse oss med dokumentation som styrker din upplevelse.

I vår artikel med 8 tips för att skriva bra kundomdömen kan du läsa mer om hur du skriver ett omdöme som stämmer överens med våra riktlinjer.

Vad händer när ett företag rapporterar mitt omdöme?

Alla företag kan rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer – oavsett om de använder sig av våra gratis- eller betaltjänster. Och vi gör det tydligt för alla företag att de har en skyldighet att rapportera omdömen på ett korrekt sätt.

Om ett företag rapporterar ditt omdöme, döljs omdömet och stjärnbetyget tillfälligt medan vårt Content Integrity-team utreder huruvida omdömet strider mot våra riktlinjer eller ej.

Obs: Du kan fortfarande se ditt eget omdöme i sin helhet om du loggar in på ditt användarkonto.

Sedan kommer vi antingen att:

  • Återinsätta ditt omdöme så fort som möjligt, om rapporteringsorsaken är ogiltig.
  • Undersöka saken vidare och då kan det hända att vi ber dig att redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som styrker din upplevelse, så att vi kan återinsätta ditt omdöme.
  • Ta bort omdömet från Trustpilot. Detta sker endast om du inte var berättigad att skriva omdömet från första början, eller om du inte redigerar ditt omdöme så att det inte längre strider mot våra riktlinjer. Du meddelas då via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget.

Vad händer när en annan användare rapporterar mitt omdöme?

Andra konsumenter kan också rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer. Dessa omdömen förblir synliga online medan vårt Content Integrity-team undersöker saken.

Om omdömet inte strider mot våra riktlinjer, avfärdas rapporten och ditt omdöme förblir online.

Om omdömet strider mot våra riktlinjer kommer vårt Content Integrity-team tillfälligt dölja omdömet och stjärnbetyget.

Obs: Du kan fortfarande se ditt eget omdöme i sin helhet om du loggar in på ditt användarkonto.

Sedan kommer vi antingen att:

  • Be dig att redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som styrker din upplevelse, så att vi kan återinsätta ditt omdöme.
  • Ta bort ditt omdöme från Trustpilot. Detta sker endast om du inte var berättigad att skriva omdömet från första början eller om du inte redigerar ditt omdöme så att det inte längre strider mot våra riktlinjer. Du meddelas då via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget.

Omdömen som tas bort av vår bedrägeriupptäckande programvara

Vi använder en avancerad, specialutvecklad programvara som genomsöker alla omdömen och upptäcker brott mot våra riktlinjer, samt omdömen vars autenticitet inte kan verifieras. Vissa omdömen tas automatiskt bort av vår programvara.

Om detta sker meddelas du via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget. Du har även möjlighet att kontakta oss om du anser att det har skett ett missförstånd.