Vad som händer om någon rapporterar ditt omdöme på Trustpilot

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

Vi undersöker alla rapporterade omdömen. Om vi kommer fram till att ett omdöme strider mot våra riktlinjer, vidtar vi lämpliga åtgärder.

Som vi lovar i vårt förtroendelöfte förblir rapporterade omdömen online under tiden vi undersöker dem. Det enda undantaget är omdömen som har rapporterats av ett företag för "skadligt eller olagligt innehåll".

Vem har rapporterat mitt omdöme?

Alla som använder Trustpilot kan rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer. Oavsett om ditt omdöme har rapporterats av ett företag eller en annan konsument, kommer vårt Content Integrity-team undersöka ditt omdöme och endast vidta åtgärder om de bedömer att det är nödvändigt. Vi har även specialanpassad programvara som automatiskt identifierar och tar bort misstänkta omdömen.

Vad som händer därefter beror på vem som rapporterade ditt omdöme och varför ditt omdöme rapporterades.

Omdömen som rapporteras av ett företag

Alla företag kan rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer oavsett om de använder våra gratis- eller betaltjänster och vi är väldigt tydliga med att företag måste rapportera omdömen på ett korrekt sätt.

För vissa rapporteringsanledningar ber vi företaget att först kontakta dig direkt för att lösa problemet. Om problemet inte går att lösa, kan företaget rapportera ditt omdöme till vårt Content Integrity-team som sedan hanterar ärendet på ett av följande sätt:

  • Ogiltigförklarar rapporten – ifall vi kommer fram till att ditt omdöme inte strider mot våra riktlinjer på det sätt som angavs i rapporten.
  • Undersöker saken vidare – och då kan vi komma att be dig att redigera ditt omdöme eller skicka in dokumentation som kan verifiera din upplevelse.
  • Tar bort ditt omdöme från Trustpilot – detta händer ifall du t.ex. inte var berättigad att skriva ett omdöme från första början eller om du inte löser problemet som gör att ditt omdöme strider mot våra riktlinjer. Du meddelas då via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget.

Omdömen som rapporteras av en annan konsument

Andra konsumenter kan också rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer. Vårt Content Integrity-team hanterar ärendet på ett av följande sätt:

  • Ogiltigförklarar rapporten – ifall vi kommer fram till att ditt omdöme inte strider mot våra riktlinjer på det sätt som angavs i rapporten.
  • Undersöker saken vidare – och då kan vi komma att be dig att redigera ditt omdöme eller skicka in dokumentation som kan verifiera din upplevelse.
  • Tar bort ditt omdöme från Trustpilot – detta händer ifall du t.ex. inte var berättigad att skriva ett omdöme från första början eller om du inte löser problemet som gör att ditt omdöme strider mot våra riktlinjer. Du meddelas då via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget.

Omdömen som har tagits bort av vår programvara

Vi använder oss av en avancerad, specialutvecklad programvara som genomsöker alla omdömen och identifierar misstänkta omdömen. Ditt omdöme kan tas bort automatiskt, om t.ex. vi inte kan verifiera dess äkthet eller om det innehåller telefonnummer, e-mailadresser, länkar eller rabattkoder.

Om detta sker meddelas du via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget. Du har även möjlighet att kontakta oss om du anser att det har skett ett missförstånd.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles