Vad händer om någon rapporterar mitt omdöme på Trustpilot?

Omdömen som strider mot Trustpilots riktlinjer kan rapporteras, men om problemen kan åtgärdas återinsätter vi gärna omdömena.

Eftersom vi vill att det ska finnas så många autentiska och användbara omdömen som möjligt på Trustpilot tillåter vi folk att rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer. Dock kräver vi - för att förhindra missbruk av verktyget - att folk anger ett specifikt problem varje gång de rapporterar ett omdöme. I de fall det är möjligt hjälper vårt Compliance-team omdömeslämnare att få sina omdömen återinsatta online.

Vem har rapporterat mitt omdöme?

Omdömen kan rapporteras för brott mot Trustpilots användarriktlinjer av två olika parter:

1. Företaget i fråga rapporterar ditt omdöme

Företag kan rapportera omdömen som strider mot Trustpilots Riktlinjer för användare. Rapporteringsfunktionen kan användas av alla företag, oavsett om de abonnerar på våra betaltjänster eller ej. Dock måste alla företag använda rapporteringsfunktionen med ansvar och endast rapportera omdömen som bryter mot reglerna. Här förklarar vi tydligt vilka rapporteringsalternativ som finns.

Om ett företag rapporterar ditt omdöme, döljs omdömestexten och stjärnbetyget tillfälligt medan vårt Compliance-team utreder huruvida omdömet bryter mot våra regler eller ej. I stället visar vi den rapporteringsorsak som företaget angivit:

Observera att du fortfarande kan se ditt eget omdöme i sin helhet om du loggar in på ditt användarkonto.

Vårt Compliance-team utreder företagets rapport, varefter de antingen:

  • Återinsätter ditt omdöme så fort som möjligt, om rapporteringsorsaken är ogiltig
  • Undersöker saken ytterligare och eventuellt ber dig att redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som styrker din upplevelse, eller
  • Tar bort omdömet från Trustpilot. Detta sker endast om det inte finns något sätt att åtgärda problemet/problemet som företaget tar upp i sin rapport. Du meddelas då även via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget.

Om vi kontaktar dig för att be dig redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som verifierar din köp- eller serviceupplevelse har du 7 dagar på dig att svara. Om vi inte hör från dig innan dess blir ditt omdöme kvar offline, men raderas inte. Om du svarar vid ett senare tillfälle kan vi alltid återinsätta ditt omdöme.

Om du förser oss med den dokumentation som krävs eller om du redigerar ditt omdöme så att det inte längre strider mot våra riktlinjer, återinsätter vi ditt omdöme och meddelar dig om detta. Vi meddelar dig även om det skulle vara så att vi behöver mer information.

2. En annan användare flaggar ditt omdöme

Andra communitymedlemmar kan meddela oss om omdömen som strider mot våra Riktlinjer för användare. Detta kallar vi för vår Meddela Compliance-process.

De omdömen som vi meddelas om på detta sätt förblir synliga på Trustpilot under Compliance-teamets utredning.

Om vi kommer fram till att det inte föreligger något brott mot riktlinjerna, avskrivs rapporten. Om vi däremot kommer fram till att omdömet är i strid mot riktlinjerna och att rapporteringsorsaken är giltig, rapporteras ditt omdöme, varpå dess innehåll och stjärnbetyg döljs på Trustpilot. I stället visar vi en text där Compliance-teamet förklarar varför de har rapporterat ditt omdöme:

Du kan fortfarande se ditt eget omdöme i sin helhet om du loggar in på ditt användarkonto.

Därefter kommer vårt Compliance-team antingen att:

  • Be dig att redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som verifierar din upplevelse, eller
  • Ta bort omdömet från Trustpilot. Detta sker endast om det inte finns något sätt att åtgärda det/de angivna problemet/problemen. Du meddelas då även via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget.

Om vi kontaktar dig för att be dig redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som verifierar din köp- eller serviceupplevelse har du 7 dagar på dig att svara. Om vi inte hör från dig innan dess blir ditt omdöme kvar offline, men raderas inte. Om du svarar vid ett senare tillfälle kan vi alltid återinsätta ditt omdöme.

Om du förser oss med den dokumentation som krävs eller om du redigerar ditt omdöme så att det inte längre strider mot våra riktlinjer, återinsätter vi ditt omdöme och meddelar dig om detta. Vi meddelar dig även om det skulle vara så att vi behöver mer information.

Varför tar det så lång tid att hantera rapporterade omdömen?

Varje månad publiceras fler än en miljon omdömen på Trustpilot, och även om endast en liten andel av dessa rapporteras innebär det väldigt många enskilda ärenden för vårt Compliance-team! Vi handlägger varje rapport så fort som möjligt, men om vi behöver mer information från dig eller företaget kan processen komma att förlängas - inte minst eftersom folk vanligtvis får upp till 7 dagar på sig att besvara våra förfrågningar.

Rapporterade omdömen och företagets TrustScore

Ett omdömes stjärnbetyg räknas in i företagets TrustScore så länge omdömet inte tas bort. Detta innebär att betygen i rapporterade omdömen fortfarande räknas medan vi utreder och/eller behandlar rapporten.

Omdömen som tas bort av vår bedrägeriupptäckande programvara

Vi använder en avancerad, specialutvecklad programvara som genomsöker alla omdömen i vår community och upptäcker brott mot våra riktlinjer samt omdömen vars autenticitet inte kan verifieras. Vissa omdömen tas automatiskt bort av vår programvara.

Om detta sker meddelas du via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget. Du har även möjlighet att kontakta oss om du anser att det har skett ett missförstånd.