Vad händer om någon rapporterar mitt omdöme på Trustpilot?

Rapporterade omdömen blir tillfälligt dolda medan vårt  Content Integrity-team arbetar på att återinsätta autentiska omdömen i kontakt med omdömeslämnaren.

Vi vill att det ska finnas så många autentiska och användbara omdömen som möjligt på Trustpilot. För att upprätthålla förtroendet för vår plattform tillåter vi folk att rapportera omdömen som strider mot våra användarriktlinjer. Men vi kräver även av alla som rapporterar ett omdöme att de ska ange exakt vilka riktlinjer omdömet strider emot, och vi har dessutom ett förbud mot att missbruka detta verktyg. Rapporterade omdömen blir tillfälligt dolda, medan vårt Content Integrity-team hjälper omdömeslämnare att få sina autentiska omdömen återinsatta online.

Vem har rapporterat mitt omdöme?

Omdömen kan rapporteras för brott mot Trustpilots användarriktlinjer av två olika parter:

  • Företaget du lämnade omdömet om kan rapportera det.
  • En annan användare kan meddela vårt Content Integrity-team om ett problem med ditt omdöme. Om omdömet strider mot våra regler, rapporterar vårt Content Integrity-team omdömet.

Varför rapporterades mitt omdöme?

Företag kan rapportera ditt omdöme och användare kan meddela oss om ett problem med ditt omdöme för en rad olika anledningar. Vårt Content Integrity-team utreder samtliga flaggade omdömen och om de kommer fram till att omdömet strider mot våra riktlinjer för de anledningarna det rapporterades, kontaktar vi dig och förklarar vad som har hänt. För att kunna återinsätta ditt omdöme online, kan det hända att vi ber dig att redigera ditt omdöme (t.ex. ta bort stötande formuleringar) eller förse oss med dokumentation som styrker din upplevelse.

Ta en titt på vår artikel med 8 tips för att skriva bra kundomdömen.

Vad händer när ett företag rapporterar mitt omdöme?

Alla företag kan rapportera omdömen som strider mot Trustpilots användarriktlinjer. Rapporteringsfunktionen kan användas av alla företag, oavsett om de abonnerar på våra betaltjänster eller ej. Vi förklarar tydligt för företag vilka rapporteringsorsaker de kan välja mellan och att de har ett ansvar att rapportera omdömen på ett korrekt sätt.

Om ett företag rapporterar ditt omdöme, döljs omdömestexten och stjärnbetyget tillfälligt medan vårt Content Integrity-team utreder huruvida omdömet bryter mot våra regler eller ej. I stället visar vi den rapporteringsorsak som företaget angivit:

Observera att du fortfarande kan se ditt eget omdöme i sin helhet om du loggar in på ditt användarkonto.

Vårt Content Integrity-team utreder företagets rapport, varefter de antingen:

  • Återinsätter ditt omdöme så fort som möjligt, om rapporteringsorsaken är ogiltig
  • Undersöker saken ytterligare och eventuellt ber dig att redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som styrker din upplevelse
  • Tar bort omdömet från Trustpilot. Detta sker endast om det inte finns något sätt att åtgärda de problem som företagets rapport lyfte fram, eller om omdömet inte redigeras så att det överensstämmer med riktlinjerna. Du meddelas då även via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget.

Om vi kontaktar dig för att be dig att redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som verifierar din köp- eller serviceupplevelse har du 7 dagar på dig att svara. Du kan skicka din dokumentation till oss genom att svara på vårt meddelande eller e-maila compliance@trustpilot.com.

Om du förser oss med den dokumentation som krävs eller om du redigerar ditt omdöme så att det inte längre strider mot våra riktlinjer, återinsätter vi ditt omdöme och meddelar dig om detta. Vi meddelar dig även om det skulle vara så att vi behöver mer information.

Om vi inte hör av dig förblir ditt omdöme offline, utan att raderas. Om du svarar oss vid ett senare tillfälle kan vi återinsätta ditt omdöme.

Vad händer när en annan användare flaggar mitt omdöme?

Andra communitymedlemmar kan meddela oss om omdömen som strider mot våra användarriktlinjer.

De omdömen som vi meddelas om på detta sätt förblir synliga på Trustpilot under Content Integrity-teamets utredning.

Om vi kommer fram till att det inte föreligger något brott mot riktlinjerna, avskrivs rapporten. Om vi däremot kommer fram till att omdömet är i strid mot riktlinjerna och att rapporteringsorsaken är giltig, rapporteras ditt omdöme, varpå dess innehåll och stjärnbetyg döljs på Trustpilot. I stället visar vi en text där Content Integrity-teamet förklarar varför de har rapporterat ditt omdöme:

CI-report-review-SE.PNG

Du kan fortfarande se ditt eget omdöme i sin helhet om du loggar in på ditt användarkonto.

Därefter kommer vårt Content Integrity-team antingen att:

  • Be dig att redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som verifierar din upplevelse
  • Ta bort omdömet från Trustpilot. Detta sker endast om det inte finns något sätt att åtgärda det/de angivna problemet/problemen. Du meddelas då även via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget.

Om vi kontaktar dig för att be dig redigera ditt omdöme eller förse oss med dokumentation som verifierar din köp- eller serviceupplevelse har du 7 dagar på dig att svara. Du kan skicka din dokumentation till oss genom att svara på vårt meddelande eller e-maila compliance@trustpilot.com.

Om du förser oss med den dokumentation som krävs eller om du redigerar ditt omdöme så att det inte längre strider mot våra riktlinjer, återinsätter vi ditt omdöme och meddelar dig om detta. Vi meddelar dig även om det skulle vara så att vi behöver mer information.

Om vi inte hör av dig förblir ditt omdöme offline, utan att raderas. Om du svarar oss vid ett senare tillfälle kan vi återinsätta ditt omdöme.

Varför tar det så lång tid att hantera rapporterade omdömen?

Varje månad publiceras fler än en miljon omdömen på Trustpilot, och även om endast en liten andel av dessa rapporteras innebär det väldigt många enskilda ärenden för vårt Content Integrity-team. Vi handlägger varje rapport så fort som möjligt, men processen kan ta tid eftersom att folk får upp till 7 dagar på sig att besvara våra förfrågningar om mer information.

Rapporterade omdömen och företagets TrustScore

Ett omdömes stjärnbetyg räknas in i företagets TrustScore så länge omdömet inte tas bort. Detta innebär att betygen i rapporterade omdömen fortfarande räknas medan vi utreder och/eller behandlar rapporten.

Omdömen som tas bort av vår bedrägeriupptäckande programvara

Vi använder en avancerad, specialutvecklad programvara som genomsöker alla omdömen i vår community och upptäcker brott mot våra riktlinjer samt omdömen vars autenticitet inte kan verifieras. Vissa omdömen tas automatiskt bort av vår programvara.

Om detta sker meddelas du via e-mail om att ditt omdöme blivit borttaget. Du har även möjlighet att kontakta oss om du anser att det har skett ett missförstånd.