Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Hur säkrar Trustpilot omdömenas trovärdighet?

Omdömenas trovärdighet utgör själva kärnan av Trustpilot, så vi tar arbetet med att upprätthålla en pålitlig community med autentiska omdömen på största allvar. Vi tar till flera medel för att säkra att omdömena på vår plattform speglar äkta köp- eller serviceupplevelser med varje enskilt företag, samt för att upptäcka och ta bort falska omdömen.

Här följer en översikt av hur vi säkrar tilliten på Trustpilot:

Öppenhet och transparens

Vem som helst kan skriva ett omdöme om sin egen köp- eller serviceupplevelse på Trustpilot, och alla företag kan se och besvara denna feedback - gratis.

Dygnet runt-opererande programvara för upptäckande av falska omdömen

Vi använder en avancerad, specialutvecklad programvara för att identifiera falska omdömen på vår plattform. Den opererar dygnet runt för att upptäcka och varna oss om ovanliga mönster, suspekta aktiviteter och bedrägeri. Läs mer om hur vi bekämpar falska omdömen på vår Trust site.

Hängivna compliance-agenter

För att stödja vår programvara har vi ett hängivet Compliance-team bestående av agenter, managers och utredare som tittar närmare på bedrägliga beteenden och missbruk av vår plattform. Våra utredare genomsöker också internet systematiskt efter annonser som uppmanar till att skriva eller beställa falska omdömen, och rapporterar dessa till webbsidans värd för att se till att de tas bort.

Tydliga regler

Vårt Support-center och Compliance-team hjälper folk att förstå Trustpilots struktur och grundläggande regler. Trustpilot-användare ombeds följa våra Riktlinjer för användare när de skriver omdömen:

Säkerhetsåtgärder

Vi publicerar konsumentvarningar på företagsprofiler för att varna kunder om vi har identifierat avsevärt bedrägligt beteende eller bevis för vilseledande från företagets sida. Vi vidtar vid behov disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning av kontrakt med företag som kontinuerligt misslyckas med att följa våra riktlinjer. Vårt Compliance-team kan också blocka omdömeslämnare om de missbrukar Trustpilot.

Samarbete i branschen

Vi samarbetar med relevanta myndigheter i utredningar och hjälper till att sätta standarden i branschen.

Whistleblower-funktion

Vem som helst som har information om bedrägeri eller missbruk av vår plattform kan kontakta oss direkt och konfidentiellt via compliance@trustpilot.com, vilket alltid leder till undersökning.

Ocensurerad feedback

Vi prioriterar autentisk feedback, så därför övervakar vi aldrig omdömen. Vi tar heller inte emot betalning från företag för att ta bort negativa omdömen. Vi tillämpar samma regler och processer likvärdigt över hela vår community och behandlar alla företag lika - oavsett om de köper Trustpilots tjänster eller inte.

Flaggning av omdömen

Konsumenter kan meddela oss om och företag kan flagga omdömen om de har anledning att tro att de inte följer våra riktlinjer. Vårt Compliance-team undersöker samtliga flaggade omdömen. Vi ser också till att dessa funktioner inte missbrukas av vare sig konsumenter eller företag.

Communityns makt

Ju fler ögonpar desto bättre! Folk som deltar i bedrägliga aktiviteter och företag som försöker falsifiera sitt rykte eller skada konkurrenter blir sannolikt exponerade tack vare vår communitys makt.

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.