Guide: Samla in både företags- och produktomdömen via samma inbjudningslänk

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Vill du bjuda in dina kunder till att lämna omdömen om ditt företag och en eller flera produkter via en och samma inbjudningslänk? I denna guide kan du läsa om hur du skapar unika inbjudningslänkar med hjälp av våra API:er.

1. Product review API

Med detta API kan du generera inbjudningslänkar som dina kunder kan klicka på för att lämna omdömen om en eller flera produkter.

Följande parametrar är obligatoriska och måste fyllas i för varje kund för att en produktomdömesinbjudningslänk ska kunna genereras:

  • Kundens e-mailadress
  • Kundens namn
  • Referensnummer – kundens interna referensnummer
  • Locale – landsdomän, t.ex. sv-SE
  • Produkter – Antingen en lista över produkt-ID:n eller en lista över varje produkts URL, namn, SKU-kod, bild-URL och märke (tillverkare). Parametrarna bild-URL och märke är valfria, men båda rekommenderas för bästa möjliga användarupplevelse.

Ditt API-anrop returnerar en URL som ska användas som omdirigerings-URI i nästa steg.

2. Service review API

Med detta API kan du generera en unik inbjudningslänk till varje kund.

Följande parametrar är obligatoriska och måste fyllas i för varje kund för att en företagsomdömesinbjudningslänk ska kunna genereras:

  • Kundens e-mailadress
  • Kundens namn
  • Referensnummer – kundens interna referensnummer, t.ex. fakturanummer
  • Locale – landsdomän, t.ex. sv-SE
  • Business Unit-ID – ditt Business Unit-ID (tilldelas av Trustpilot)

Om du vill att kunden ska omdirigeras till vårt produktomdömesformulär efter att ha lämnat sitt företagsomdöme måste du ange den valfria redirect-URI-parametern.

Ditt API-anrop returnerar en URL som du kan lägga till i ditt e-mail.

När kunden klickar på länken omdirigeras hen till företagsomdömesformuläret.

Genom att antingen skriva och publicera sitt företagsomdöme eller klicka på Hoppa över och fortsätt till produktomdöme omdirigeras kunden till produktomdömesformuläret för att lämna ett omdöme om produkten som angivits under steg 1.