Så skickar du inbjudningar med ett API

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect.

Skaffa modulen

Vill du bjuda in dina kunder till att lämna omdömen om ditt företag och en eller flera produkter via en och samma inbjudningslänk? Då kan du med fördel använda vårt API.

Vår API-dokumentation ger utvecklare riktlinjer för hur Trustpilots API:er kan integreras med din lösning. Dela den här guiden med din utvecklare, så kan du komma igång med att använda vår API till att generera unika inbjudningslänkar.

1. Product review API

Med detta API kan du generera inbjudningslänkar som dina kunder kan klicka på för att lämna omdömen om en eller flera produkter.

Följande parametrar är obligatoriska och måste fyllas i för varje kund för att en företagsomdömesinbjudningslänk ska kunna genereras:

 • Kundens e-mailadress
 • Kundens namn
 • Referensnummer – kundens interna referensnummer
 • Locale – målsidans landsdomän
 • Produkter – Antingen en lista över produkt-ID:n eller en lista över varje produkts URL, namn, SKU-kod, bild-URL och märke. Parametrarna bild-URL och märke är valfria, men rekommenderas för bästa möjliga användarupplevelse.
 • Business Unit ID Ditt – ditt Business Unit ID (tilldelas av Trustpilot)

Ditt API-anrop returnerar en URL som ska användas som omdirigerings-URI i nästa steg.

2. Service review API

Med detta API kan du generera en unik inbjudningslänk till varje kund.

Följande parametrar är obligatoriska och måste fyllas i för varje kund för att en företagsomdömesinbjudningslänk ska kunna genereras:

 • Kundens e-mailadress
 • Kundens namn
 • Referensnummer – kundens interna referensnummer
 • Locale – målsidans landsdomän
 • Business Unit ID – Ditt Business Unit ID (tilldelas av Trustpilot)

Om du vill att kunden ska omdirigeras till vårt produktomdömesformulär efter att ha lämnat sitt företagsomdöme, behöver du inkludera den valfria redirect-URI-parametern.

Ditt API-anrop returnerar en URL som du kan lägga till i ditt e-mail. När kunden klickar på länken omdirigeras hen till företagsomdömesformuläret.