Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Magento-appen - vanliga felmeddelanden och lösningar

Har du problem med integrationen av Magento-appen? I denna artikel kan du läsa om de vanligaste felmeddelandena och problemen samt lära dig hur du löser dem.

Börja med att kontrollera att WS-I Compliance är aktiverat i Magento. Som standard ska det vara det, men man vet aldrig. Om detta är i sin ordning kan du gå vidare och leta efter ditt felmeddelande eller problem i listorna nedan.

Trustpilot ansvarar inte för några tredjepartslänkar i denna artikel, inklusive innehållet på andra webbsidor som artikeln länkar till.

Vanliga felmeddelanden och lösningar

Access denied/Forbidden

Det kan vara något fel i ditt användarnamn eller din API-nyckel, så testa att ange dessa igen.

Wrong XML content type/Zero length response

Dina SOAP API-dokument är antingen felaktigt formaterade eller tomma. Kontrollera att de inte är tomma, och använd XML-format med UTF8-kodning.

SOAP-ERROR: Parsing WSDL

Antingen så är WSDL-komprimering inte aktiverad, eller så fungerar den helt enkelt inte på ditt API. Se till att den är aktiverad och att sökvägen är korrekt.

This may not be an API URL/0 SOAP extension is not loaded/No endpoint listening

Antingen så är SOAP inte installerat, eller så fungerar det inte på din Magento-server. Se till att det är aktiverat och att det kör.

Magento connection error: Timeout/Magento connection error: undefined

Din server överskrider Magentos förväntade svarstid. Gör det som krävs för att åtgärda detta.

Procedure salesOrderList not present

Antingen är din salesOrderList i Magento skadad eller så saknas den. Se till att få den att fungera igen.

Product not exists

Detta felmeddelande visas om din Magento-version har ett felstavat produktfält. Du kan åtgärda detta genom att uppdatera ditt Magento-system till den senaste versionen.

Vanliga problem och lösningar

Mina produktomdömes-URL:er returnerar error 404

Din integration använder både enkla och komplexa produkter. Omdirigera dina enkla produkt-URL:er till motsvarande överordnade komplexa produkt-URL.

Jag har upprättat integrationen, men det skapas inga inbjudningar

Om appen kan ansluta men inte lyckas skapa några inbjudningar, beror det förmodligen på att den saknar användarrättigheter. Kontrollera så att användaren du skapat har tillräcklig behörighet.

Delar av min data i Magento saknas eller är skadad - hur påverkar detta mina inbjudningar?

Trustpilot försöker skicka inbjudningarna även om datan är skadad eller saknas. Om vi inte lyckas skicka inbjudningarna kasseras de, och visas inte i inbjudningshistoriken på ditt företagskonto.

Jag kan inte vitlista Trustpilot i min brandvägg

Trustpilots IP-adresser är inte statiska och ändras därmed ofta. För vitlistning använder vi därför: TrustpilotMagentoIntegrationService/1.0 (+https://www.trustpilot.com)

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.