Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Frågor och svar om Magento

Jag stöter på problem när jag försöker ansluta till Magento-appen i Trustpilot. Vad beror detta på?

Magento-appen är inställd så att den ska försöka ansluta till ditt Magento-API så fort du anger dina inloggningsuppgifter och klickar på Spara i fönstret 'Anslut'. Om det uppstår ett fel här beror det på att vi inte lyckas ansluta till ditt Magento-API. Beroende på vilket felmeddelande du får kan det finnas flera olika orsaker till att detta händer. Nedan följer några av de vanligaste felen samt orsakerna till dem.

Obs: Denna integration kräver WS-I. Med Magento kan du använda två olika lägen för SOAP API V2 - med WS-I compliance mode antingen aktiverat eller inaktiverat. Det förstnämnda introducerades för att göra systemet mer flexibelt och kompatibelt med programmeringsspråken .NET and Java.

Hur löser jag felet Access denied som uppstår för jag försöker ansluta till Magento-appen?

 • Felmeddelande: Connection problem: Error setting up connection to Magento server: Access denied
 • Möjlig orsak till felet: Du använder ett felaktigt användarnamn och/eller felaktiga inloggningsuppgifter till Magentos API-nyckel.
 • Lösning: Kontrollera att användarnamnet du ställde in i steg C.3 i installationen av Magento är detsamma som du anger i fältet Magento-användarnamn på Trustpilot. Du kan också testa att återställa din API-nyckel för Magento, som även denna skapades i steg C.3.

Hur löser jag felet No endpoint listening som uppstår när jag försöker ansluta till Magento-appen?

 • Felmeddelande:Connection problem: Error setting up connection to Magento server: There was no endpoint listening at https://www.domain.com/api/v2_soap that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action.
 • Möjlig orsak till felet: Det verkar inte finnas någon API-endpoint som vi kan ansluta till. Detta kan hända om du t.ex. har angivit en inkorrekt URL för din webbutiks domän.
 • Lösning: Kontrollera att du har angivit den exakta URL:en till din webbutiks hemsida/huvuddomän. Vi använder denna för att få tillgång till ditt Magento-API.

Hur löser jag felet Wrong XML Content Type som uppstår när jag försöker ansluta till Magento-appen?

 • Felmeddelande:Connection problem: Error setting up connection to Magento server: The content type text/xml; charset=utf-8,text/xml; charset=UTF-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8).
 • Möjlig orsak till felet: Trustpilot kan inte läsa den innehållstyp som Magento skickar med svaret. Detta beror vanligtvis på ett problem på ditt API:s serversida.
 • Lösning: Kontrollera i din Magento-installation att kopplingens innehållstyp stämmer överens med innehållstypen i ditt API:s svarsmeddelande.

Hur löser jag felet SOAP-ERROR: Parsing WSDL som uppstår när jag försöker ansluta till Magento-appen?

 • Felmeddelande: Connection problem:<br /> Error setting up connection to Magento server: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn’t load from 'https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1' : failed to load external entity 'https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1' <br /> Connection problem: <br />Error setting up connection to Magento server: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn’t load from 'https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1' : Premature end of data in tag html line 2
 • Möjlig orsak till felet: Detta är ett API-serverfel. Magentos SOAP-API har problem med att ansluta till sig själv.
 • Lösning: Be din webmaster att undersöka problemet, och testa därefter att ansluta till Magento-appen igen.
 • Möjliga orsaker och lösningar:
  • Orsak nr. 1: Din värdtjänst/webbleverantör stödjer inte loopback-anslutningar. Magento behöver sådana för att kunna fungera.
  • Lösning nr. 1: Kontakta din leverantör och be denne bekräfta huruvida loopback-anslutningar stöds eller ej.
  • Orsak nr. 2: Magento store misslyckas med att ansluta till sig själv för att läsa in externa enheter. https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1
  • Lösning nr. 2: Aktivera WSDL-caching i Magento backend: System > Magento Core API > Enable WSDL Cache ställs in på "Yes".
  • Orsak nr. 3: Magento är hårt belastat och har prestandaproblem, begäran kan därför inte behandlas och det uppstår en timeout.
  • Lösning nr. 3: Försök igen senare.

Hur löser jag felet This may not be an API URL eller 0 SOAP extension is not loaded som uppstår när jag försöker ansluta till Magento-appen?

 • Felmeddelande: Connection problem: Remote server responded with a text response. This may not be an API url? In addition, the API URL "http://www.domain.com/api/v2_soap" opens with error: 0 SOAP extension is not loaded.
 • Möjlig orsak till felet: Detta felmeddelande orsakas av en ofullständig installation av din Magento-server. Det indikerar antingen att PHP:s SOAP-överföring inte är inläst, eller att den inte är installerad. SOAP är det kommunikationsprotokoll som används av Magentos API - om det inte är aktiverat på Magento-servern kan vi inte kommunicera med det.
 • Lösning: Det bästa tillvägagångssättet är att kontakta din webmaster eller Magento-leverantör och be denne aktivera SOAP-överföringen för PHP.

Hur löser jag felet Magento connection error: Timeout eller Magento connection error: undefined som uppstår när jag försöker ansluta till Magento-appen?

 • Felmeddelande: Connection problem: Magento connection error: Timeout eller Connection problem: Magento connection error: undefined
 • Möjlig orsak till felet: En timeout verkar uppstå när du försöker upprätta en anslutning till ditt Magento-API. Det kan finnas flera olika orsaker till detta, t.ex. ett brandväggsproblem, en långsam server eller ett nätverksproblem.
 • Lösning: Ta upp problemet med din webmaster. Om din webmaster inte lyckas hitta en orsak till problemet kan du kontakta vårt Supportteam för att underrätta oss om felet och se om vi kan hjälpa till att lösa problemet.

Inget av ovanstående? Kvarstår problemet?

Kontakta vårt Supportteam om du behöver mer hjälp.

Jag har lyckats ansluta Magento-appen, men inga eller endast några av mina inbjudningar skickas ut från Trustpilot. Vad beror det på?

Det är möjligt att du har konfigurerat dit Magento-API på ett sådant sätt att det inte längre innehållet de metoder som Trustpilot behöver för att kunna utlösa inbjudningar. Vänligen kontrollera alla sådana inställningar med ditt IT-team/din webmaster. Kontrollera även att de Role Resources som konfigurerats för din SOAP API Role i Magento lever upp till det minimum som Trustpilot kräver för att kunna skicka inbjudningar. Listan med minimikrav på resurser ser du nedan, och den går även att hitta i denna artikel.

Om du ställt in Role Resources korrekt och fortfarande har problem kan det bero på flera olika saker. De vanligaste orsakerna står listade nedan.

Hur löser jag felet Procedure salesOrderList not present när inga eller endast några av mina inbjudningar skickas ut från Trustpilot?

 • Fel: Anslutningen mellan Trustpilots Magento-app och Magento-webbutiken har etablerats korrekt, men inga inbjudningar skickas ut. I systemloggen är felet: System.ServiceModel.FaultExceptionL Procedure ‘salesOrderList’ not present
 • Möjlig orsak till problemet: SOAP-API:et kan inte hitta salesOrderList. Trustpilot behöver denna för att kunna skapa och skicka ut inbjudningar.
 • Lösning: Kontakta din webmaster angående ändring av ditt SOAP-API, och försök därefter ansluta igen efter att du kontrollerat att salesOrderList ingår.

Hur löser jag felet Zero length response när inga eller endast några av mina inbjudningar skickas ut från Trustpilot?

 • Fel: Anslutningen mellan Trustpilots Magento-app och din Magento-webbutik har etablerats korrekt, men inga inbjudningar skickas ut. Felet är ett så kallat zero length response.
 • Möjlig orsak till felet: Vi får tillbaka ett tomt HTML-svar, ett så kallat zero length response. Detta är ett ogiltigt svar i ett oväntat format, eftersom vi förväntar oss ett giltigt SOAP-XML-svar.
 • Lösning: Ta reda på varför ditt SOAP-API-svar skickar tillbaka ett zero length response när vi skickar en begäran. I den här typen av fall ligger felet på Magentos sida.

Hur löser jag felet Product not exists när inga eller endast några av mina inbjudningar skickas ut från Trustpilot?

 • Felmeddelande: Product not exists
 • Möjlig orsak till felet: Antingen existerar produkten inte, eller så har den inte installerats korrekt.
 • Lösning: Ta upp problemet med din webmaster. I detta fall får Trustpilot tillbaka ett svar som säger att produkten inte existerar i din Magento-butik. Be din webmaster kontrollera att produkten är korrekt installerad, samt att den innehåller alla metoder som Trustpilot behöver för att kunna generera inbjudningar.

Övriga samt Allmänna frågor

Jag samlar in produktomdömen via Magento-appen, men produkt-URL:erna i varje produktomdöme skickar mig till en 404-sida. Vad beror detta på?

Det är möjligt att du använder både enkla och konfigurerbara produkter i din Magento-butik, och att de enkla produkterna är dolda för kunderna. I denna typ av konfiguration kan vi inte hitta de korrekta URL:erna till de enkla produkterna via Magento-API:et. Ett sätt att kringgå problemet är att omdirigera de enkla produkt-URL:erna till deras respektive konfigurerbara produkt-URL:er.

Jag använder samma admin-konto för flera Magento-butiker. Alla butikerna använder samma SOAP-API-anslutning. Kan jag ansluta varje enskild butik med hjälp av Magento-appen?

Ja, du kan ansluta flera butiker till Magento-appen. Läs mer om hur du ansluter varje enskild butik i artikeln Magento MultiStore.

Hur hanterar Trustpilot situationer där beställningar i Magento saknar viktiga uppgifter, t.ex. kundens e-mailadress? Förstör det hela integreringen?

Vår Magento-app försöker alltid utlösa en inbjudning, men om detta misslyckas på grund av att beställningarna som kommer in via din Magento-butik saknar viktiga uppgifter som t.ex. kundnamn, kund-e-mail eller referensnummer hoppar den över beställningen och går vidare till nästa. Detta kan leda till att vissa av beställningarna i din Magento-butik inte dyker upp i Inbjudningshistoriken på ditt företagskonto på Trustpilot. Sådana fall förstör inte hela integreringen; det är endast de individuella beställningar som saknar viktiga uppgifter som berörs.

Vilka typer av produkter stödjer vi, och hur fungerar dessa?

 • Samlade och grupperade produkter: Detta är komplexa produkter som har flera enkla produkter knutna till sig. Om dessa produkter finns med i en beställning ignoreras alla enkla produkter, och produktomdömesinbjudningar skickas enbart ut för den övergripande komplexa produkten.
 • Konfigurerbara produkter: En konfigurerbar produkt ser ut som en enkel produkt men har variantalternativ - t.ex. en skjorta i 3 olika färger. Produktomdömesinbjudningar skickas ut för den övergripande komplexa produkten om denna har samma "url_key" som den valda enkla produkten. Annars lämnas omdömet om den enkla produkten separat.
 • Enkla produkter (inklusive virtuella och nedladdningsbara produkter): Dessa produkter är, som namnet antyder, enkla, och innehåller endast en statisk produkt. De får ett individuellt produktomdöme, förutom om de faller under någon av kategorierna ovan - i så fall tillämpas reglerna för kategorin i fråga.

Kan jag vitlista Trustpilots IP-adress i mitt eCommerce-system?

Vi har ingen IP-adress, men du kan använda vår användaragent: TrustpilotWooCommerceIntegrationService/1.0 (+https://www.trustpilot.com)

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.