Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Trustpilots omdömes-formulär

Som Trustpilot kund, har du möjlighet att integrera Trustpilots omdömes-formulär, på din egen webbsida så att dina kunder kan skriva omdömen på Trustpilot, direkt från din webbsida. Denna version av Trustpilots omdömes-formulär, är utformad för att integreras i checkout-flow’et på din egen webbsida.

Detta är värdefullt för ditt företag, eftersom:

  • kunder kan skriva ett omdöme utan att behöva lämna din webbsida
  • det blir en integrerad upplevelse i ditt checkout-flow, att kunna lämna ett omdöme

Trustpilots omdömes-formulär är både responsiv och mobil kompatibel.
Trustpilots omdömes-formulär är standard och icke-konfigurerbara.

Så integrerar du Trustpilots omdömes-formulär på din webbsida

  1. Lokalisera Trustpilots URL för att skriva ett omdöme för din domän, till exempel: https://www.trustpilot.com/evaluate/YourDomainName.com
  2. Lägg till embed/ till URL efter evaluate/ och före domännamnet, till exempel: https://www.trustpilot.com/evaluate/embed/YourDomainName.com
  3. Skapa en iframe på din webbplats genom att ladda denna URL.

Rekommenderad implementering:

Vi rekommenderar att du använder unika länkar när omdömes-formuläret ska integreras. Detta är för att säkerställa att kunder inte behöver logga in med Facebook eller e-mail för att lämna sitt omdöme.

Trustpilots omdömes-formulär används med programmatiskt genererade unika länkar, men inte med de unika länkar som genereras via API:er.

Nedan är ett exempel på en integrerad evaluate länk:

https://www.trustpilot.com/evaluate/embed/YourDomainName.com?a=1234&b=dGVzdEBlbWFpbC5jb20=&c=customername&e=da02507717210d2c05f32fbb26

Så integrerar du Trustpilots omdömes-formulär på din webbsida med hjälp av unika länkar

  1. Följ den normala proceduren för att generera unika länkar och lägg till embed/ efter evaluate/
  2. Du kan fortsätta användningen av de unika länkarna. Bara embed när länken laddas i en iframe.
  3. För att använda den unika länk-funktionen är det ett krav, att du har bekräftat e-postadressen för användaren, och att du har möjlighet att dokumentera användarens köpupplevelse. - Se Trutpilots riktlinjer för mer information.
  4. Genereringen av den unika länken måste ske ‘server side’ och inte i webbläsaren. Detta är för att säkerställa att den hemliga nyckeln inte är synlig för tredje part.

Så här ser din "Tack för ditt omdömes"-sida ut:

Användning av Trustpilots omdömes-formulär är begränsad och implementeringen låter inte den överordnade webbplatsen (din webbplats) och Trustpilots webbsida kommunicera med varandra.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.