Trustpilots integrerade omdömesformulär

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect.

Skaffa modulen

Som Trustpilot-kund kan du integrera vårt omdömesformulär på din egen sajt, så att dina kunder kan lämna omdömen på Trustpilot direkt från din webbsida. Denna version av Trustpilots omdömesformulär är utformad för att integreras i din webbsidas betalprocess.

Detta är bra för ditt företag eftersom:

  • dina kunder kan lämna omdömen utan att behöva lämna din webbsida
  • omdömeslämnandet vävs in som en integrerad del av betalprocessen

Trustpilots integrerade omdömesformulär är både responsiva och kompatibla med mobila enheter.
Trustpilots integrerade omdömesformulär är standardiserade och kan ej konfigureras.

Så här integrerar du Trustpilots omdömesformulär på din webbsida

  1. Lokalisera webbadressen till den sida där kunder lämnar omdömen om din domän, till exempel https://se.trustpilot.com/evaluate/YourDomainName.com
  2. Lägg till embed/ i webbadressen, efter evaluate/ och före domännamnet, till exempelhttps://www.trustpilot.com/evaluate/embed/YourDomainName.com
  3. Skapa en iframe på din webbplats som leder till denna webbadress.

Rekommenderad implementering:

Vi rekommenderar att du integrerar omdömesformuläret med hjälp av Unique Links eller Business Generated Links, eftersom dina kunder då inte behöver logga in via Facebook eller e-mail för att lämna omdömen.

Trustpilots integrerade omdömesformulär kan användas med unika länkar som genererats programmatiskt, men inte med unika länkar som genererats via API:er.

Här ser du ett exempel på en integrerad länk:

https://www.trustpilot.com/evaluate/embed/YourDomainName.com?a=1234&b=dGVzdEBlbWFpbC5jb20=&c=customername&e=da02507717210d2c05f32fbb26

Så här integrerar du Trustpilots omdömesformulär på din webbsida med hjälp av unika länkar

  1. Följ den normala proceduren för att generera unika länkar och lägg till embed/ efter evaluate/
  2. Du kan fortsätta att använda dina unika länkar även utan det integrerade omdömesformuläret – använd embed när länken läses in i en iframe.
  3. För att använda denna unika länk-funktion måste du ha verifierat användarens e-mailadress. Du måste också kunna dokumentera användarens köpupplevelse. Läs mer i Trustpilots företagsriktlinjer.
  4. Genererandet av den unika länken måste ske på serversidan – dvs. inte i webbläsaren - för att säkerställa att den hemliga nyckeln inte är synlig för tredjeparter.

Så här kommer din tacksida att se ut:

Användningen av Trustpilots integrerade omdömesformulär är begränsad, och implementeringen tillåter ingen kommunikation mellan den överordnade webbplatsen (din webbsida) och Trustpilots webbplats.