Trustpilots integrerade omdömesformulär

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect.

Skaffa modulen

Som Trustpilot-kund kan du integrera vårt omdömesformulär på din egen sajt, så att dina kunder kan lämna omdömen på Trustpilot direkt från din webbsida. Denna version av Trustpilots omdömesformulär är utformad för att integreras i din webbsidas betalprocess.

Detta är bra för ditt företag eftersom:

  • dina kunder kan lämna omdömen utan att behöva lämna din webbsida
  • omdömeslämnandet vävs in som en integrerad del av betalprocessen

Trustpilots integrerade omdömesformulär är både responsiva och kompatibla med mobila enheter.
Trustpilots integrerade omdömesformulär är standardiserade och kan ej konfigureras.

Så här integrerar du Trustpilots omdömesformulär på din webbsida

  1. Lokalisera webbadressen till den sida där kunder lämnar omdömen om din domän, till exempel https://se.trustpilot.com/evaluate/YourDomainName.com
  2. Lägg till embed/ i webbadressen, efter evaluate/ och före domännamnet, till exempelhttps://www.trustpilot.com/evaluate/embed/YourDomainName.com
  3. Skapa en iframe på din webbplats som leder till denna webbadress.

Här ser du ett exempel på en integrerad länk:

https://www.trustpilot.com/evaluate/embed/YourDomainName.com?a=1234&b=dGVzdEBlbWFpbC5jb20=&c=customername&e=da02507717210d2c05f32fbb26

Så här kommer din tacksida att se ut:

Användningen av Trustpilots integrerade omdömesformulär är begränsad, och implementeringen tillåter ingen kommunikation mellan den överordnade webbplatsen (din webbsida) och Trustpilots webbplats.