Konfigurera integrerade omdömesformulär

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect.

Genom att integrera Trustpilots omdömesformulär på din webbsida kan du låta kunder lämna omdömen direkt på din sajt. Här kan du läsa mer om hur du implementerar funktionen.

Vad är integrerade omdömesformulär?

Integrerade omdömesformulär är en version av Trustpilots formulär som är utformad för att integreras i utcheckningsflödet på ditt företags webbsida.

Det är värdefullt eftersom kunden kan skriva sitt omdöme vid utcheckningen utan att behöva lämna din webbsida. Så här kan det se ut:

Exempel på integrerat omdömesformulär

Det integrerade omdömesformuläret är både responsivt och kompatibelt med mobiler. Det är ett standardformulär som inte kan konfigureras.

Så här integrerar du omdömesformuläret på din webbsida

  1. Gå till din företagsprofil på Trustpilot och klicka på Skriv ett omdöme och kopiera URL-adressen till omdömesformuläret. Till exempel https://se.trustpilot.com/evaluate/DinWebbsidasNamn.com
  2. Tillfoga embed/ till länken efter evaluate/ och innan namnet på din webbsida. Till exempel https://se.trustpilot.com/evaluate/embed/DinWebbsidasNamn.com
  3. Skapa en iframe på din webbsida som läser in denna URL.

Det integrerade omdömesformuläret har ett begränsat användningsområde och implementeringen tillåter inte kommunikation mellan din och Trustpilots webbsida.

Rekommenderad implementering

Vi rekommenderar att du använder Business Generated Links eller unika länkar när du integrerar formuläret, så att kunder inte behöver logga in via Facebook eller e-post för att lämna ett omdöme. Formuläret kan användas med programmatiskt genererade unika länkar, men inte med länkar som har genererats via API:er.

Samtycke till cookies

Det integrerade omdömesformuläret använder cookies, så du behöver inhämta det nödvändiga samtycket från användare för att kunna använda formuläret på din webbsida.

Hur samtycke inhämtas varierar från land till land och är avhängigt av var användaren befinner sig. Samtycke till cookies delas in i kategorier beroende på syftet med dem.

Det integrerade omdömesformuläret använder sig av cookies från följande kategorier:

  1. Nödvändiga cookies
  2. Prestandacookies
  3. Funktionscookies

Du behöver inhämta samtycke för dessa kategorier innan du kan använda det integrerade omdömesformuläret på din sajt.

Om du vill lista vilka cookies som används från respektive kategori i din cookie-banner, eller vill läsa mer om vad dessa kategorier innebär, hittar du detta i vår cookiespolicy.

Listan kan ändras utan förvarning, så du bör kontrollera listan regelbundet.

Related articles