Integrerat omdömesformulär med unik länk

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect.

Med Trustpilots integrerade omdömesformulär på din webbplats kan dina kunder lämna omdömen direkt på din sajt.

Notera att det finns vissa begränsningar:
 • Från och med november 2022 har Safari inaktiverat användningen av cookies från tredje part, som krävs för att använda vårt integrerade omdömesformulär. Det betyder att Safari-användare inte kan skicka in omdömen via formuläret.
 • Googles webbläsare Chrome kommer också att sluta tillåta cookies från tredje part 2024, så ha det i åtanke när du väljer den här inbjudningsmetoden.

Det integrerade omdömesformuläret är en version av formuläret som är utformat för att integreras i kassaflödet på din webbplats, så att kunderna kan lämna ett omdöme utan att behöva logga in.

Omdömen som lämnas via en unik länk markeras som verifierade omdömen.

Formuläret kan användas med programmatiskt genererade unika länkar från din webbplats, men inte med de som genereras via Trustpilots API.

Vad är en unik länk?

Det är en URL-länk som innehåller kundinformationen som behövs för att kunna skriva ett företagsomdöme: namn, referensnummer, och e-post. Informationen genereras och lagras på din egna företagsserver, så vi får bara dessa data när kunden klickar på länken för att skriva ett omdöme. Länken kan endast användas med det integrerade omdömesformuläret.

Länken innehåller en hash med data, tillsammans med en hemlig nyckel som Trustpilot har skapat specifikt för ditt företag. Du kan få din hemliga nyckel genom att kontakta din Account Manager.

Vad gäller verifierade unika länkar är det viktigt att notera att e-postadressen och ett referensnummer måste överföras och krypteras för att skapa en inbjudningslänk till Trustpilot (den unika länken).

Här är ett exempel på en unik länk som använder sig av följande data:

 • Domännamn: exempel.se
 • Referensnummer: A1B2C3
 • Kundens e-postadress: jan@exempel.se
 • Kundnamn: Jan Svensson
 • Hemlig nyckel: TrustpilotSecret

https://se.trustpilot.com/evaluate/embed/exempelforetag.com?a=A1B2C3&b={BASE64(anna@exempelforetag.com)}&c={encodeURI(Anna Johansson)}&e{SHA1(TrustpilotSecretanna@exempelforetag.comA1B2C3)}

Resultatet kommer att se ut ungefär så här, med de dynamiska fälten ifyllda i parametern efter a= : 

<iframe src="https://se.trustpilot.com/evaluate/embed/exempelforetag.com?a=A1B2C3&b={BASE64(anna@exempelforetag.com)}&c={encodeURI(Anna Johansson)}&e={SHA1(TrustpilotSecretanna@exempelforetag.comA1B2C3)}"style=”border:0px #ffffff none;” name=”myiFrame” scrolling=”no” frameborder=”1” marginheight=”0px” marginwidth=”0px” height=”1000px” width=”600px” allowfullscreen></iframe>

Vilket kodningsformat ska jag använda när jag kodar mina unika länkar?

Kodningsformaten kan vara BASE64, SHA1, eller encodeURI. Så du behöver använda ett programmeringsspråk som stödjer dessa format, eller kompatibla tredjepartsimplementeringar. Klammerparenteserna {} och parenteserna () markerar att det finns information som måste kodas/hashas.

Samtycke till cookies

Det integrerade omdömesformuläret använder cookies, så du behöver inhämta det nödvändiga samtycket från användare för att kunna använda det.

Du behöver inhämta samtycke för dessa kategorier innan du kan använda det integrerade omdömesformuläret på din sajt:

 1. Nödvändiga cookies
 2. Prestandacookies
 3. Funktionscookies

Om du vill lista vilka cookies som används från respektive kategori i din cookie-banner, eller vill läsa mer om vad dessa kategorier innebär, hittar du detta i vår cookiespolicy.

Listan kan ändras utan förvarning, så du bör kontrollera listan regelbundet. Dessutom varierar det hur samtycke till cookies inhämtas från land till land och är avhängigt av var användaren befinner sig.

Skapa en unik länk

När du skapar unika länkar som ska användas i det integrerade omdömesformuläret föreslår vi att du programmerar dem så att de fungerar dynamiskt med dina kunddata.

Om du vill testa hur det kan se ut kan det genereras i realtid här.

Detta program är ENDAST till för testning.

Om du har problem med parametern &e= (SHA1 hash) behöver du kontrollera att formatteringen är korrekt. SHA1 kräver endast en enkel parameter, nämligen den sammanlänkade strängen med de tre obligatoriska värdena. Se till att dessa står i den angivna ordningen. Det allra vanligaste problemet med unika länkar är att hashen är felaktig. För att demonstrera hur hashen ska utformas och hur den bör se ut har vi ett testverktyg här.

Så här integrerar du formuläret

 1. Gå till din företagsprofil på Trustpilot och klicka på Skriv ett omdöme och kopiera URL-adressen till omdömesformuläret. Till exempel https://se.trustpilot.com/evaluate/DinWebbsidasNamn.com
 2. Tillfoga embed/ till länken efter evaluate/ och innan namnet på din webbplats. https://se.trustpilot.com/evaluate/embed/DinWebbplatsNamn.com
 3. Skapa en iframe på din webbplats som läser in denna URL.

Resultatet kommer att se ut ungefär så här, med de dynamiska fälten ifyllda i parametern efter a= : 

Related articles