Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Produktomdömen - Inbjudningar

Genom att bjuda in dina kunder till att skriva ett produktomdöme efter avslutat köp, ger du dem en möjlighet för att bedöma och kommentera på produkter de har köpt på din webbsida.

Varje produktomdöme som är skrevet av en kund, är en form av marknadsföring för ditt företag. Din produkt, och därmed ditt varumärke, kommer att exponeras för andra, vilket resulterar i ett ökat förtroende och medvetenhet om både ditt företag och de produkter som du säljer.

Samla in företags- och produktomdömen med hjälp av modulen Bjud in dina kunder

Gå till ditt företagskonto och klicka på fliken Inbjudningar. Här kan du med ett och samma e-mailutskick bjuda in dina kunder till att lämna både företags- och produktomdömen. Läs mer om denna inbjudningsmetod här.

Samla in företags- och produktomdömen med Magento, WooCommerce, BigCommerce, PrestaShop, OpenCart eller Shopify

Skicka dina kunder en inbjudan, med länkar för att både skriva ett företags- och produktomdöme på Trustpilot, med våra Magento, WooCommerce, BigCommerce, PrestaShop, OpenCart och Shopify-Apps. Applikationerna ger Trustpilot tillgång till allt det nödvändiga data, vilket skickas direkt från din webbutik till våra inbjudningstjänster. Läs våra artiklar för mer information:

Med Trustpilots inbjudningsservice.

Du kan också välja att låta Trustpilot skicka ut dina produktomdömes-inbjudningar. Om du väljer det här alternativet, kommer du att använda våra API:er för att skicka inbjudningar till dina kunder.

Dina kunder kommer att motta ett e-mail, som du ställer in med vårt nuvarande system för e-mailmallar. I mailet bifogar vi en länk som tar dina kunder vidare till vårt säljomdömesformulär och sedan till vår produktomdömesformulär.

Först och främst, så skall du generera en inbjudningslänk till ett produktomdöme, och därefter begära om en inbjudan, där du placerar länken till produktomdömet som en parameter.

Som en del av din egen kundkommunikation

I de e-mail som dina kunder mottager efter ett avslutat köp, kan du infoga länkar som skickar dem vidare till ett produktomdömesformulär. På detta sätt, skickas inbjudningsmailen från din egen domän i stället för Trustpilots domän.

Du kommer också få möjlighet att leda dina kunder direkt till produktomdömesformuläret.

a) Samla in ett produktomdöme med användning av en inbjudningslänk

Skapa en inbjudningslänk till ett produktomdöme för en eller flera produkter med vår ‘Create product review invitation link’-API och inkludera detta i ditt inbjudningsmail.

Klicka här, för mer information.

b) Samla in ett företags- och produktomdöme med hjälp av en inbjudningslänk

Skapa en inbjudningslänk till ett kombinerat företags- och produktomdöme i ditt mail genom att använda följande API’er: ‘Create product review invitation link’ och ‘Generate service review invitation link’.

Klicka här, för mer information.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.