Varför ber vi omdömeslämnare om dokumentation?

Enligt våra riktlinjer kan vi komma att begära dokumentation för att kunna verifiera att en omdömeslämnare haft en köp- eller serviceupplevelse hos företaget i fråga.

Om ett företag rapporterar ett av sina omdömen på grund av att de misstänker att omdömeslämnaren inte har haft en genuin köp- eller serviceupplevelse, eller om ett omdöme flaggas på grund av sitt avvikande mönster, kan vårt Content Integrity-team begära dokumentation från omdömeslämnaren.

Omdömeslämnare som förser oss med dokumentation som verifierar deras upplevelser hjälper oss att förbättra vår communitys trovärdighet och lösa problem gällande omdömen.

En förtroendebaserad community

Trustpilot är ett omdömescommunity på nätet som vem som helst kan använda gratis för att förbättra sina köpupplevelser. Varje omdöme berättar en historia som är värdefull både för andra konsumenter och för företaget i fråga.

För att få skriva ett omdöme måste du nyligen ha haft en upplevelse med företaget i fråga, vilket också framgår av våra riktlinjer för omdömeslämnare. Det räcker alltså inte med att ha en åsikt om ett företag. Här kan du läsa mer om vem som får skriva ett omdöme och när.

Samma regler för alla

Vi är övertygade om att de allra flesta av våra användare skriver omdömen som bygger på autentiska upplevelser. Men om ett företag misstänker att en omdömeslämnare inte har haft en äkta upplevelse hos dem, kan de använda vår funktion Hitta användare för att be omdömeslämnaren om mer information. Om de inte får svar inom 3 dagar, kan företaget rapportera omdömet och be om dokumentation för att verifiera det. Alla företag har rätt att göra detta, oavsett om de abonnerar på Trustpilots betaltjänster eller ej.

Det är inte tillåtet för företag att missbruka möjligheten att be om dokumentation, t.ex. genom att systematiskt begära dokumentation för alla negativa omdömen. Sådant beteende strider mot våra riktlinjer, och om det kommer till vår kännedom vidtar vi de åtgärder som krävs.

Dokumentationen används i förtydligandesyfte

Ett företag får endast rapportera ett omdöme med avsikt att begära dokumentation om det föreligger tvivel om huruvida omdömeslämnaren har haft en äkta köp- eller serviceupplevelse hos dem.

Dokumentation som tydligt verifierar att omdömeslämnaren har haft en köp- eller serviceupplevelse klarlägger i osäkra fall omdömeslämnarens och företagets relation, och höjer dessutom trovärdigheten på Trustpilot.

Vi respekterar din integritet

Dokumenten som du förser oss med vidarebefordras inte till företaget i fråga och görs heller inte synliga för andra användare. Den enda information som vi delar med det rapporterade företaget är ett eventuellt referensnummer (ordernummer, kundnummer eller liknande), såvida du inte ber oss att inte dela detta.

Hittar du inte ditt kvitto?

Vi vet att alla inte sparar sina kvitton. Därför kan du även använda beställningsbekräftelser, fakturor, leveransrapporter, vidarebefordrade e-mail eller skärmdumpar av konversationer mellan dig och företaget för att bevisa din köp- eller serviceupplevelse. Här kan du läsa om vilken typ av information vi söker.

Om du inte har någon dokumentation alls att förse oss med kan vi tyvärr inte verifiera din upplevelse, och ditt omdöme kan komma att flyttas offline. Det raderas dock inte. Om du skulle hitta lämplig dokumentation vid ett senare tillfälle kan du alltid skicka den till oss. Om dokumentationen verifierar din upplevelse ska vi göra vårt bästa för att få omdömet publicerat på vår plattform igen.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.