Varför ber vi omdömeslämnare om dokumentation?

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

Dokumention av en upplevelse kan hjälpa oss att verifiera ett omdöme, vilket bidrar till att öka förtroendet för vår omdömesplattform.

Dokumentationen används i förtydligandesyfte

Alla som nyligen haft en äkta upplevelse med ett företag kan skriva ett omdöme, i enlighet med våra riktlinjer.

Vi är övertygade om att de allra flesta av våra användare skriver omdömen som reflekterar riktiga upplevelser. Om det däremot finns frågetecken kring ett omdömes legitimitet, försöker vi att verifiera omdömet genom att be omdömeslämnaren om dokumentation där det tydligt framgår att de faktiskt haft en upplevelse med företaget i fråga. Detta är anledningen till att vi i våra riktlinjer ber omdömeslämnare att spara dokumentation av sin upplevelse.

Vi godtar flera olika typer av dokumentation, och vi har sammanställt information kring detta tillsammans med några exempel i artikeln Vilken dokumentation kan hjälpa oss att verifiera ditt omdöme?

I vilka fall verifierar vi omdömen med hjälp av dokumentation?

Det är främst i följande två scenarion där vi ber omdömeslämnare om dokumentation:

Omdömen som rapporteras av vår programvara för automatisk bedrägerispårning

Alla omdömen på Trustpilot genomsöks av vår programvara för automatisk bedrägerispårning, en programvara som kontinuerligt optimerats under flera års tid för att kunna identifiera och ta bort misstänkta omdömen. Det kan emellertid hända att ett omdöme identifieras av misstag. För att åtgärda detta kan vi be omdömeslämnaren att skicka oss dokumentation av sin upplevelse så att vi kan verifiera omdömet och publicera det igen.

Omdömen som rapporteras av företag

I de fall ett företag misstänker att en omdömeslämnare inte har haft en äkta upplevelse med dem (här kan du läsa mer om våra regler kring detta) kan företaget använda verktyget Be om information för att få information från omdömeslämnaren. Om detta inte klargör situationen kan företaget rapportera omdömet till vårt Content Integrity-team, som då ber omdömeslämnaren om dokumentation.

Alla företag har rätt att göra detta, oavsett om de abonnerar på Trustpilots betaltjänster eller inte. Ett företag får endast rapportera ett omdöme med avsikt att begära dokumentation om det föreligger tvivel om huruvida omdömeslämnaren har haft en äkta köp- eller serviceupplevelse hos dem.

Vi respekterar din integritet

Dokumenten som du förser oss med vidarebefordras inte till företaget i fråga och görs heller inte synliga för andra användare. Den enda information som vi delar med det rapporterade företaget är ett eventuellt referensnummer (ordernummer, kundnummer eller liknande), såvida du inte ber oss att inte dela detta.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles