Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Därför intar vi en neutral hållning vid oenigheter

Ibland händer det att ett företag och en omdömeslämnare är oense om händelseförloppet för en viss köp- eller serviceupplevelse.

Till exempel: En omdömeslämnare skriver ett omdöme på Trustpilot och påstår att leveransen av den beställda produkten var försenad. Företaget håller inte med, utan menar att produkten levererades i tid.

Vi intar en neutral hållning

Det står inte i vår makt att avgöra vem som har rätt eller fel i sådana här situationer. Vi har inte samma resurser som en domstol. Trustpilots mål är däremot att tillhandahålla en community som underlättar dialog mellan företag och konsumenter. Därför är vårt enda alternativ att inta en neutral hållning.

Om ett företag inte håller med en kund om ett händelseförlopp, rekommenderar vi att de besvarar omdömet i stället för att försöka få det redigerat eller borttaget. Då har de möjlighet att förklara sin version av historien i vänliga ordalag.

När Trustpilot-användare senare läser omdömet och företagets svar på det, kommer de att kunna ta ställning till båda sidorna och skapa sig en mer objektiv bild av situationen. På så sätt kan de själva avgöra hur mycket vikt de vill fästa vid omdömet i fråga.

Företag kan vända negativa omdömen till sin fördel

Enligt vår erfarenhet kan företag som besvarar negativ feedback på ett bra sätt vända ett dåligt omdöme till en positiv möjlighet till att lösa ett problem och/eller förbättra sitt rykte.

Trustpilot-användare ser ofta positivt på företag som för dialog med sina kunder på ett konstruktivt sätt och visar att de genuint bryr sig om dem. Vi vill också poängtera att omdömeslämnare på Trustpilot har möjlighet att när som helst redigera sina omdömen, om de t.ex. skulle ändra uppfattning om företaget i fråga.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vårt Compliance-team på compliance@trustpilot.com.

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.