Trustpilots Content Integrity-team

Vi är inte en samling robotar. Trustpilots Content Integrity-team består av engagerade medarbetare, vars uppgift är att beskydda vår plattform.

Vi strävar efter att säkra trovärdigheten genom att skydda Trustpilot mot falska omdömen, missbruk och bedrägeri. Kort sagt säkerställer vi att alla i vår omdömescommunity följer Trustpilots riktlinjer. Våra regler tillämpas likvärdigt och konsekvent.

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett e-mail till compliance@trustpilot.com. Varje dag är vi i kontakt med hundratals omdömeslämnare och företag från hela världen. Vi arbetar hårt för att svara så fort som möjligt, och uppskattar ditt tålamod.

Våra Content Integrity-agenter

Våra Content Integrity-agenter i Köpenhamn, London, Vilnius, New York och Denver arbetar med att upprätthålla och förbättra kvalitén på vår omdömescommunity. Vi undersöker varje omdöme som rapporteras för att stå i strid med våra användarriktlinjer, och hjälper människor att förstå och dra nytta av funktionerna på vår plattform.

För varje förfrågan och rapporterat omdöme vi mottar skapas ett ärende, en s.k. "ticket", som tilldelas en lämplig agent baserat på språkkunskaper och expertisområden. Tickets kan besvaras av t.ex. Rhea från Storbritannien, Benjamin från Danmark eller Manuel från USA. Vårt Content Integrity-team behandlar mer än 25 000 tickets varje månad.

Av princip tar våra Content Integrity-agenter inga diskussioner angående Trustpilot eller omdömen över telefon, det skulle helt enkelt ta för mycket tid. Vi har dock förståelse för folks bekymmer, och gör vårt bästa för att besvara och tillmötesgå dessa skriftligen så fort vi bara kan.

Vi har också en whistleblower-funktion, som kan användas för att skicka e-mail till oss med bevis på missbruk av vår plattform. Vi tar alla rapporter om missbruk på största allvar och utreder samtliga fall.

Kampen mot bedrägeri

Trustpilots bedrägerianalytiker, utredare och Enforcement-agenter undersöker grundligt alla slags bedrägeriförsök som har att göra med (men inte nödvändigtvis behöver utspela sig på) Trustpilots plattform. Det kan t.ex. handla om att avslöja och avlägsna folk som efterfrågar falska omdömen, eller att stoppa en användares missbruk av våra verktyg.

De har också till uppgift att bygga upp branschnätverk, samt att granska all tillgänglig data för att avgöra huruvida det finns en rimlig förklaring eller ej till fortgående avvikelser eller problem.

Alla våra utredningar hanteras i överensstämmelse med våra riktlinjer och lagen. Vi gör ingen skillnad mellan företag som abonnerar på Trustpilots betaltjänster och företag som inte gör det.

Support från Legal-, Tech- och Management-teamen

Vårt Content Integrity-team och våra utredare har stöd av andra experter inom Trustpilots Trust & Transparency-enhet, t.ex. vårt juridiska team med internationella jurister, tekniska specialister, kommunikationskonsulter och managers.

Tillsammans ser de till att vi följer lagen, och de arbetar också för att optimera våra processer samt förbättra och anpassa våra tjänster.

Läs mer om vårt arbete

Detta sammanfattar vad vi arbetar med. För mer information om vårt arbete kan du kolla in vårt supportcenter, där du till exempel kan läsa om: