Trustpilots Content Integrity-team

Vårt Content Integrity-team utgörs av engagerade medarbetare som brinner för att beskydda vår plattform.

Vi skyddar Trustpilot mot falska omdömen, missbruk och bedrägeri. Vi ser till att alla i vår omdömescommunity följer Trustpilots riktlinjer, och att våra regler tillämpas likvärdigt och konsekvent.

Du kan alltid kontakta oss via e-mail. Varje dag är vi i kontakt med hundratals omdömeslämnare och företag från hela världen. Vi arbetar hårt för att svara så fort som möjligt, och uppskattar ditt tålamod.

Våra Content Integrity-medarbetare

Våra Content Integrity-medarbetare i Köpenhamn, London, Vilnius, New York och Denver arbetar med att upprätthålla och förbättra kvalitén på vår omdömescommunity. Vi undersöker varje omdöme som rapporteras för att stå i strid med våra Riktlinjer för omdömeslämnare, och hjälper människor att förstå och dra nytta av funktionerna på vår plattform.

Jag uppskattar att vara en del i mötet mellan konsumenter och företag, säger Chris, Content Integrity-medarbetare

För varje förfrågan och rapporterat omdöme vi mottar skapas ett ärende som tilldelas en medarbetare baserat på språkkunskaper och expertisområden. Ärenden kan exempelvis besvaras Rhea från Storbritannien, Vilija från Danmark eller Manuel från USA. Varje månad behandlar vårt Content Integrity-team tiotusentals ärenden.

Av princip tar våra Content Integrity-medarbetare inga diskussioner angående Trustpilot eller omdömen över telefon, då detta helt enkelt skulle ta för mycket tid. Vi har dock förståelse för folks bekymmer, och gör vårt bästa för att besvara och tillmötesgå dessa skriftligen så fort vi bara kan.

Vi har också en whistleblower-funktion, som kan användas för att skicka bevis på missbruk av vår plattform. Vi tar alla rapporter om missbruk på största allvar och utreder samtliga fall.

Kampen mot bedrägeri

Trustpilots bedrägerianalytiker, utredare och Enforcement-medarbetare undersöker grundligt alla slags bedrägeriförsök som har att göra med (men inte nödvändigtvis behöver utspela sig på) Trustpilots plattform. Det kan t.ex. handla om att avslöja och avlägsna folk som efterfrågar falska omdömen, eller att stoppa en användares missbruk av våra verktyg.

De har också till uppgift att bygga upp branschnätverk, samt att granska all tillgänglig data för att avgöra huruvida det finns en rimlig förklaring eller ej till fortgående avvikelser eller problem.

Alla våra utredningar hanteras i överensstämmelse med våra riktlinjer och lagen. Vi gör ingen skillnad mellan företag som abonnerar på Trustpilots betaltjänster och företag som inte gör det.

Support från Legal-, Tech- och Management-teamen

Vårt Content Integrity-team och våra utredare har stöd av andra experter inom Trustpilots Trust & Transparency-enhet, t.ex. vårt juridiska team med internationella jurister, tekniska specialister, kommunikationskonsulter och managers.

Tillsammans ser de till att vi följer lagen, och de arbetar också för att optimera våra processer samt förbättra och anpassa våra tjänster.

Vi alla tror verkligen på det vi gör, och att vi gör skillnad, säger Robert, Global Director of Content Integrity

Läs mer om vårt arbete

Detta sammanfattar i stort vad vi arbetar med. Om du vill veta mer om vårt arbete kan du kolla in vårt supportcenter, där du till exempel kan läsa om: