Vilka är Trustpilot Compliance?

Trustpilots Compliance-team är en del av den större enheten Trust & Transparency. Vi arbetar med kvalitetskontroll och hjälper folk som stöter på problem när de använder vår community.

Vi står i daglig kontakt med hundratals konsumenter och företag från hela världen. Vi får massor av feedback, vilket vi uppskattar.

Vi strävar också efter att säkra trovärdigheten genom att skydda Trustpilot mot falska omdömen och andra slags missbruk, samt genom att bekämpa bedrägeriförsök. Kort sagt säkerställer vi att alla i vår omdömescommunity följer Trustpilots riktlinjer. Våra regler tillämpas likvärdigt och konsekvent för alla, oavsett om de abonnerar på våra betaltjänster eller ej.

Våra Compliance-agenter

Våra Compliance-agenter i Köpenhamn, London, New York, Vilnius och Denver arbetar på heltid med att upprätthålla och förbättra kvaliteten på Trustpilots omdömescommunity, samt med att hjälpa folk att få ut mesta möjliga av vår plattform.

Våra Compliance-agenter säkrar vår communitys trovärdighet genom att utreda rapporterade omdömen och ta bort eventuella fabricerade sådana.

För varje förfrågan eller rapport vi mottar skapar vårt system ett ärende, en s.k. "ticket", som tilldelas en lämplig agent, baserat på språkkunskaper och expertisområden. Tickets kan besvaras av t.ex. Chris från Storbritannien, Julia från Tyskland eller Lauren från USA. Vårt Compliance-team behandlar mer än 25 000 tickets varje månad.

Av princip tar våra Compliance-agenter inga diskussioner angående Trustpilot eller omdömen över telefon - det skulle helt enkelt ta för mycket tid. Vi har dock förståelse för folks bekymmer, och gör vårt bästa för att besvara och tillmötesgå dessa skriftligen så fort vi bara kan.

Vi har även skapat en whistleblower-funktion som folk kan använda för att, via e-mail, förse oss med bevis på missbruk av vår plattform. Vi tar alla rapporter om missbruk på största allvar och utreder samtliga fall.

Våra utredare

Trustpilots utredare undersöker grundligt alla slags bedrägeriförsök som har att göra med (men inte nödvändigtvis behöver utspela sig på) Trustpilots plattform. Det kan t.ex. handla om att avslöja och avlägsna folk som efterfrågar falska omdömen, eller att stoppa en användares missbruk av våra verktyg.

Utredarna har också till uppgift att bygga upp branschnätverk, samt att granska all tillgänglig data för att avgöra huruvida det finns en rimlig förklaring eller ej till fortgående avvikelser eller problem.

Alla våra utredningar hanteras i enlighet med våra riktlinjer och med lagen. Vi gör ingen skillnad mellan företag som abonnerar på Trustpilots betaltjänster och företag som inte gör det.

Support från Legal-, IT- och Management-teamen

Våra agenter och utredare har stöd av andra experter inom Trustpilots Trust & Transparency-enhet, t.ex. vårt juridiska team med internationella jurister, våra tekniska specialister, IT-experter, kommunikationskonsulter och managers.

Tillsammans ser de till att vi följer lagen, och de arbetar också för att optimera våra processer samt förbättra och anpassa våra tjänster.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss direkt på compliance@trustpilot.com.