Trustpilots Content Integrity-team

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

Vårt Content Integrity-team består av engagerade medarbetare som brinner för att beskydda vår plattform.

Vi skyddar Trustpilot mot falska omdömen, missbruk och bedrägeri. Vi ser till att alla i vår omdömescommunity följer Trustpilots riktlinjer, och att våra regler tillämpas likvärdigt och konsekvent.

Du kan alltid kontakta oss via vårt Hjälpcenter. Varje dag är vi i kontakt med hundratals omdömeslämnare och företag runtom i världen. Vi arbetar hårt för att svara så fort som möjligt, och uppskattar ditt tålamod.

Våra agenter

Våra Content Integrity-agenter i Köpenhamn, London, New York och Denver arbetar med att upprätthålla och förbättra kvaliteten på vår omdömescommunity. Vi undersöker varje omdöme som rapporteras för att bryta mot våra Riktlinjer för omdömeslämnare, och hjälper användare att förstå och dra nytta av funktionerna på vår plattform.

För varje förfrågan och rapporterat omdöme vi mottar skapas ett ärende som tilldelas en omdöme baserat på språkkunskaper och expertisområden. Ärenden kan exempelvis besvaras av Rhea i Storbritannien, Regina i Danmark eller Tyler i USA. Varje månad behandlar vårt Content Integrity-team tiotusentals ärenden.

Av princip tar våra Content Integrity-medarbetare inga diskussioner angående Trustpilot eller omdömen över telefon, då detta helt enkelt skulle ta för mycket tid i anspråk. Vi har full förståelse för folks bekymmer, och gör vårt bästa för att besvara och tillmötesgå dessa skriftligen så fort vi bara kan.

Vi har också en Whistleblower-funktion, som kan användas för att skicka bevis på missbruk av vår plattform. Vi tar alla rapporter om missbruk på största allvar och utreder samtliga fall.

Kampen mot bedrägeri

Trustpilots bedrägerianalytiker och utredare undersöker grundligt alla slags bedrägeriförsök som har att göra med – men inte nödvändigtvis behöver utspela sig på – Trustpilots plattform. Det kan exempelvis handla om att avslöja och avlägsna folk som efterfrågar falska omdömen, eller att stoppa en användares missbruk av våra verktyg.

De har också till uppgift att bygga upp branschnätverk, samt att granska all tillgänglig data för att avgöra huruvida det finns en rimlig förklaring eller ej till fortgående avvikelser eller problem.

Alla våra utredningar hanteras i överensstämmelse med våra riktlinjer och lagen. Vi gör ingen skillnad mellan företag som abonnerar på Trustpilots betaltjänster och företag som inte gör det.

Support från Legal- och Tech-team

Vårt Content Integrity-team och våra utredare har stöd av andra experter inom Trustpilots Trust & Transparency-enhet, såsom vårt juridiska team med internationella jurister och ett antal tekniska specialister.

Tillsammans ser de till att vi följer lagen, och de arbetar också för att optimera våra processer samt förbättra och anpassa våra tjänster.

Läs mer om vårt arbete

Detta sammanfattar vårt arbete i stort. Om du vill veta mer om vårt arbete kan du kolla in vårt Hjälpcenter, där du till exempel kan läsa om:

Var denna artikel till hjälp?

Related articles