Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Unika länkar

Denna artikel riktar sig till utvecklare

Vad är en unik länk?

En unik länk är en inbjudningslänk för konsumenter som tillåter dem att lämna företagsomdömen utan att behöva logga in. Var och en av dessa länkar är unik för en specifik interaktion mellan en kund och ett företag. Genom att skapa en unik länk kan ditt företag sköta hela processen, från inbjudan till lämnat omdöme, med hjälp av interna verktyg. Den unika länken genereras och sparas på ditt företags server, vilket är till nytta om du inte kan dela kundupplysningar med Trustpilot.

Hur fungerar det?

Den unika länken består av de kundupplysningar som krävs för att kunden ska kunna skriva ett företagsomdöme, dvs. ett namn, ett referensnummer och en e-mailadress. Dessa tre beståndsdelar innefattas i URL:en, så upplysningarna kommer inte att delas med Trustpilot förrän kunden klickar på länken. För att säkerställa att länken kommer från ditt företag och inte från en tredje part, innehåller länken även en s.k. hash med informationen samt en Unique Link Secret Key (en hemlig nyckel till den unika länken) som Trustpilot skapar åt dig.

Här är ett exempel på en unik länk som använder sig av följande information:

  • Domännamn: mindomän.se
  • Referensnummer: A1B2C3
  • Kund-e-mail: sven@exempel.se
  • Kundnamn: Sven Svensson
  • Unique Link Secret Key: TrustpilotSecret

OBS: Du får din Unique Link Secret Key av din Account Manager på Trustpilot.

Den unika länken kommer att se ut ungefär så här:

https://www.trustpilot.com/evaluate/mindomän.se?a=A1B2C3&b={BASE64(sven@exempel.se)}&c={encodeURI(Sven Svensson)}&e={SHA1(TrustpilotSecretsven@exempel.seA1B2C3)}

Klammerparenteserna {} markerar att det finns information som måste kodas/hashas. Informationen som måste kodas/hashas står inom vanliga parenteser (). Omedelbart före de vanliga parenteserna ser du kodformatet. Detta varierar mellan BASE64, SHA1 och encodeURI. Du behöver antingen ett programmeringsspråk som stödjer dessa format, eller kompatibla tredjepartsimplementeringar.

Generera en unik länk

Om du vill testa en unik länk kan den genereras i realtid här:

OBS: Detta program är ENDAST till för tester. Om du vill använda en unik länk i en produktionsmiljö bör du programmera den så att den interagerar dynamiskt med dina kunddata.

Om URL:en skapades korrekt ska den se ut som på bilden till vänster. Om den innehåller ett fel kommer den att se ut som på bilden till höger:

En unik länk som fungerar korrekt tillåter mottagaren att lämna ett omdöme utan att behöva logga in.

Har du problem med &e=-parametern (SHA1 hash)?

SHA1kräver endast en enkel parameter, nämligen den sammanlänkade strängen med de tre obligatoriska värdena. Se till att de står exakt i den angivna ordningen.

Det allra vanligaste problemet med unika länkar är att hashen är felaktig. För att förtydliga exakt hur hashen ska utformas och hur den ska se ut har vi tagit fram ett testverktyg:

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.