This feature is part of the Connect add-on module.

Get the module

Guide: Bjud in kunder till att lämna omdömen med Trustpilots unika länkar

This feature is part of the Connect add-on module.

Get the module

Vill du kunna hantera hela processen från inbjudan till publicerat omdöme via ditt företags egna verktyg? I så fall kan våra unika länkar vara något för dig.

I denna artikel får du en överblick över unika länkar: vad de är, hur de fungerar och hur du genererar dem. Artikeln vänder sig direkt till utvecklare.

Obs: Teknologin som används för att skydda personuppgifter i de unika länkarna räknas numera som föråldrad, så vi rekommenderar att du använder våra Business Generated Links i stället. Business Generated Links skyddar dina kunders personuppgifter med hjälp av avancerad 256-bit AES-kryptering.

Vad är en unik länk?

En unik länk är en inbjudningslänk för konsumenter som tillåter dem att lämna företagsomdömen utan att behöva logga in. Var och en av dessa länkar är unik för en specifik interaktion mellan en kund och ett företag. Genom att skapa en unik länk kan ditt företag sköta hela processen, från inbjudan till lämnat omdöme, med hjälp av interna verktyg. Den unika länken genereras och sparas på ditt företags server, vilket är till nytta om du inte kan dela kundupplysningar med Trustpilot.

Hur fungerar det?

Den unika länken består av de kundupplysningar som krävs för att kunden ska kunna skriva ett företagsomdöme, dvs. ett namn, ett referensnummer och en e-mailadress. Dessa tre beståndsdelar innefattas i URL:en, så upplysningarna kommer inte att delas med Trustpilot förrän kunden klickar på länken. För att säkerställa att länken kommer från ditt företag och inte från en tredjepart, innehåller länken även en s.k. hash med informationen samt en Unique Link Secret Key (en hemlig nyckel till den unika länken) som Trustpilot skapar åt dig.

Här är ett exempel på en unik länk som använder sig av följande information:

  • Domännamn: mindomän.se
  • Referensnummer: A1B2C3
  • Kund-e-mail: sven@exempel.se
  • Kundnamn: Sven Svensson
  • Unique Link Secret Key: TrustpilotSecret

Obs: Du får din Unique Link Secret Key av din Account Manager på Trustpilot.

Den unika länken kommer att se ut ungefär så här:

https://www.trustpilot.com/evaluate/mydomain.com?a=A1B2C3&b={BASE64(john@example.com)}&c={encodeURI(John Smith)}&e={SHA1(TrustpilotSecretjohn@example.comA1B2C3)}

Klammerparenteserna {} markerar att det finns information som måste kodas/hashas. Informationen som måste kodas/hashas står inom vanliga parenteser (). Omedelbart före de vanliga parenteserna ser du kodformatet. Detta varierar mellan BASE64, SHA1 och encodeURI. Du behöver antingen ett programmeringsspråk som stödjer dessa format, eller kompatibla tredjepartsimplementeringar.

Så här genererar du en unik länk

Om du vill testa en unik länk kan den genereras i realtid här:

Obs: Detta program är ENDAST till för tester. Om du vill använda en unik länk i en produktionsmiljö bör du programmera den så att den interagerar dynamiskt med dina kunddata.

Om URL:en skapades på rätt sätt ska den se ut som på bilden till vänster. Om den innehåller ett fel kommer den att se ut som på bilden till höger:

En unik länk som fungerar korrekt tillåter mottagaren att lämna ett omdöme utan att behöva logga in.

Har du problem med &e=-parametern (SHA1 hash)?

SHA1kräver endast en enkel parameter, nämligen den sammanlänkade strängen med de tre obligatoriska värdena. Se till att de står exakt i den angivna ordningen.

Det allra vanligaste problemet med unika länkar är att hashen är felaktig. För att förtydliga exakt hur hashen ska utformas och hur den ska se ut har vi tagit fram ett testverktyg: