Skicka inbjudningar med unika länkar

Om du vill hantera dina omdömesinbjudningar med hjälp av interna verktyg så kan unika länkar vara rätt lösning för din verksamhet. Här kan du se en detaljerad förklaring till vad de är och hur de kan konfigureras.

VIKTIGT

● Från och med den 1 oktober 2020 kommer alla nya kunder som registrerar sig på Trustpilot inte kunna använda unika länkar som inbjudningsmetod.

Nuvarande kunder som abonnerar på något av våra betalpaket kan använda unika länkar som inbjudningsmetod fram till 90 dagar efter det datum då kontraktet förnyas nästa gång. Detta gäller kontrakt som förnyas från och med den 1 november 2020.

Nuvarande kunder som använder vårt gratispaket kan använda unika länkar som inbjudningsmetod fram till 90 dagar efter den 1 oktober 2020.

Obs: Tekniken som används för att skydda personuppgifter i en unik länk anses nu vara föråldrad. Trustpilot rekommenderar att använda Business Generated Links istället, som skyddar personuppgifter med hjälp av avancerad 256-bit AES-kryptering.

Vad är en unik länk?

En unik länk är en länk som bjuder in kunder till att lämna företagsomdömen utan att logga in på Trustpilot. Unika länkar kan användas i kombination med alla våra andra inbjudningsmetoder.

Varje unik länk är unik för en specifik kundinteraktion och skapas samt lagras på ditt företags egen server. När du har genererat länken kan den användas där du vill. Kunder som du skickar länken till kan klicka på den för att skriva ett omdöme.

Hur fungerar det?

En unik länk innehåller kundinformationen som behövs för att skriva ett företagsomdöme: namn, referensnummer, och e-mail. Men eftersom de genererats och lagrats på din egna företagsserver kommer Trustpilot bara att få denna data när kunden klickar på länken för att skriva ett omdöme.

För att säkerställa att länken kommer från ditt företag (och inte från en tredje part), innehåller länken även en s. k. hash med informationen samt en hemlig nyckel som Trustpilot skapar åt din verksamhet.

Obs: Om du vill skapa unika länkar behöver du kontakta din kontoadministratör för Trustpilot för att få din hemliga nyckel.

Hur ser en unik länk ut?

Här är ett exempel på en unik länk som använder sig av följande data:

  • Domännamn: mindoman.se
  • Referensnummer: A1B2C3
  • Kundens e-mail: jan@exempel.se
  • Kundnamn: Jan Svensson
  • Hemlig nyckel för unik länk: TrustpilotSecret

Det kommer att se ut ungefär så här:

https://www.trustpilot.com/evaluate/mindoman.se?a=A1B2C3&b={BASE64(jan@exempel.se)}&c={encodeURI(Jan Svensson)}&e={SHA1(TrustpilotSecretjan@exempel.seA1B2C3)}

Obs: Metoden för att skicka unika länkar är bara tillgänglig för vissa betalande Trustpilot-användare, och är beroende av abonnemangsnivå.

Skapa en unik länk

Om du vill skapa unika länkar för att skicka till dina kunder, föreslår vi att du programmerar dem för att fungera dynamiskt med ditt företags kunddata.

Om du vill se hur en unik länk skulle kunna se ut, så kan den genereras i realtid nedan. Detta program är ENDAST till för testning.

Testa en unik länk i en webbläsare

Om du vill kontrollera om din unika länk ser ut som den ska:

  • Klistra in länken i en webbläsare och gå till se.trustpilot.com.
  • Om länken skapades korrekt ska den se ut som på bilden till vänster. Om den innehåller ett fel kommer den att se ut som på bilden till höger:

Image_1.png