Så skickar du inbjudningar med unika länkar

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Connect. Skaffa modulen

Om du vill hantera dina omdömesinbjudningar med hjälp av interna verktyg så kan unika länkar vara rätt lösning för ditt företag. Här kan du se en detaljerad förklaring till vad de är och hur de kan konfigureras.

VIKTIGT

● Från och med den 1 oktober 2020 kommer alla nya kunder som registrerar sig på Trustpilot inte kunna använda unika länkar som inbjudningsmetod.

Nuvarande kunder som abonnerar på något av våra betalpaket kan använda unika länkar som inbjudningsmetod fram till 90 dagar efter det datum då kontraktet förnyas nästa gång. Detta gäller kontrakt som förnyas från och med den 1 november 2020.

Nuvarande kunder som använder vårt gratispaket kan använda unika länkar som inbjudningsmetod fram till 90 dagar efter den 1 oktober 2020.

Tekniken som används för att skydda personuppgifter i en unik länk anses nu vara föråldrad.

Vad är en unik länk?

Med en unik länk kan dina kunder lämna ett företagsomdöme utan att logga in på Trustpilot. Unika länkar kan användas i kombination med samtliga av våra andra inbjudningsmetoder.

Varje unik länk är unik för en specifik kundinteraktion och skapas samt lagras på ditt företags egen server. När du har genererat länken kan den användas där du vill. Kunder som du skickar länken till kan klicka på den för att skriva ett omdöme.

Hur fungerar det?

En unik länk innehåller kundinformationen som behövs för att skriva ett företagsomdöme: namn, referensnummer, och e-mail. Eftersom de genererats och lagrats på din egna företagsserver kommer Trustpilot bara att få denna data när kunden klickar på länken för att skriva ett omdöme.

För att säkerställa att länken kommer från ditt företag (och inte från en tredje part), innehåller länken även en s. k. hash med informationen samt en hemlig nyckel som Trustpilot skapar åt din verksamhet.

Om du vill skapa unika länkar behöver du kontakta din kontoadministratör för Trustpilot för att få din hemliga nyckel.

Hur ser en unik länk ut?

Här är ett exempel på en unik länk som använder sig av följande data:

  • Domännamn: mindomän.se
  • Referensnummer: A1B2C3
  • Kundens e-mail: jan@exempel.se
  • Kundnamn: Jan Svensson
  • Unique Link Secret Key: TrustpilotSecret

Det kommer att se ut ungefär så här:

https://www.se.trustpilot.com/evaluate/mindoman.se?a=A1B2C3&b={BASE64(jan@exempel.se)}&c={encodeURI(Jan Svensson)}&e={SHA1(TrustpilotSecretjan@exempel.seA1B2C3)}

Vilket kodningsformat ska jag använda när jag kodar mina unika länkar?

Kodningsformaten kan vara BASE64, SHA1, eller encodeURI. Så du behöver använda ett programmeringsspråk som stödjer dessa format, eller kompatibla tredjepartsimplementeringar. Klammerparenteserna {} och parenteserna () markerar att det finns information som måste kodas/hashas.

Skapa en unik länk

Om du vill skapa unika länkar för att skicka till dina kunder, föreslår vi att du programmerar dem för att fungera dynamiskt med ditt företags kunddata.

Om du vill se hur en unik länk skulle kunna se ut, så kan den genereras i realtid nedan. Detta program är ENDAST till för testning.

Testa en unik länk i en webbläsare

Om du vill kontrollera om din unika länk ser ut som den ska:

  • Klistra in länken i en webbläsare och gå till se.trustpilot.com.
  • Om länken skapades korrekt ska den se ut som på bilden till vänster. Om den innehåller ett fel kommer den att se ut som på bilden till höger:

Exempel på resultat för en korrekt formaterad länk jämfört med  exempel på resultat för en felaktigt formaterad länk

Felsökning

Om du har problem med parametern &e= (SHA1 hash) behöver du kontrollera att formatteringen är korrekt. SHA1 kräver endast en enkel parameter, nämligen den sammanlänkade strängen med de tre obligatoriska värdena. Se till att dessa står i den angivna ordningen. Det allra vanligaste problemet med unika länkar är att hashen är felaktig. För att förtydliga exakt hur hashen ska utformas och hur den ska se ut har vi tagit fram ett testverktyg som du kan se här nedan.

Avsedd implementering

Vi rekommenderar dig att använda unika länkar med vårt integrerade omdömesformulär, för att säkerställa att dina kunder inte loggar in på Trustpilot via Facebook eller med en e-mailadress för att skriva sitt omdöme. Formuläret kan användas med programmatiskt genererade unika länkar, men inte med länkar som har genererats via API:er.

Det integrerade omdömesformuläret har ett begränsat användningsområde och implementeringen tillåter inte kommunikation mellan din och Trustpilots webbsida.

Related articles