Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Trustpilots SEO Riktlinjer

Följande artikel beskriver Trustpilots SEO riktlinjer. Läs hur du kan:

  • Förbättra ditt företags Trustpilot-sida så att de blir upptäckta av sökmotorer
  • Se till att ditt företags Trustpilot-sida är kompatibel för sökmotorer

Våra SEO-riktlinjer följer sökmotorernas bästa praxis och är i överensstämmelse med rekommendationerna från de största sökmotorerna, såsom Google och Bing.

Även om vi inte kan garantera att våra riktlinjer är effektiva för alla webbplatser, är de baserade på erfarenheter från våra partners i olika branscher.

Gör dina Trustpilot-sidor redo för sökning

Dina Trustpilot-sidor är offentliga. Vi tillåter alla större sökmotorer att genomsöka och indexera dess innehåll och länkar, för att extrahera sökord och rangordna dina sidor. Vi markerar också dina omdömen till rich snippets på ditt företags publika profilsida. Därför är det viktigt att din webbsida och publika profil är uppdaterade, med korrekt information och länkar.

Vi rekommenderar:

Länka till dina Trustpilot-sidor

En sida har har större chans att få en bättre ranking om den innehåller naturliga och relevanta länkar från webbsidor med hög kvalitet. Ditt primära syfte när du länkar till Trustpilot, måste vara att gynna användarna och förbättra deras upplevelse.

Vad du ska göra:

Vad du inte ska göra:

  • Länk på ett sätt som gynnar endast dig själv, t.ex. genom användning av en länk utan text eller bild
  • Länka från webbsidor av dålig kvalitet
  • Köpa länkar
  • Använda anslutna länkar

Om en sökmotor upptäcker felaktig användning, kommer den att sänka din sök-ranking av dina Trustpilot-sidor.

Länka till dina Trustpilot-sidor via TrustBoxar

Det säkraste och enklaste sättet att visa dina omdömen och samtidigt länka till ditt företags profilsida, är att använda en eller flera av våra TrustBoxar (Trustpilots widgets) på din webbsida.

TrustBoxar är små, fristående applikationer som du enkelt kan implementera på din webbsida för att visa dina senaste omdömen, TrustScore och stjärngraderingar. De kommer inte att påverka din sökmotors ranking negativt.

Länka till dina Trustpilot-sidor via dina egna länkar

Du kan lägga till en eller flera länkar till dina Trustpilot-sidor från alla slags webbsidor av hög kvalitet.

Här är några exempel på högkvalitativa webbsidor: Din webbsida, en widget på din webbsida, en av dina underordnade webbsidor, din blogg, dina sociala medier, eller din Google My Business page.

Använd alltid det korrekta URL på din Trustpilot-sida när du konfigurerar din webbsidas url på Trustpilot.

Exempel på användning av en bildlänk

<a href="[your Trustpilot page]" target="_blank"><img src="https://images-static.trustpilot.com/api/logos/light-bg/120x14.png" alt="Trustpilot"/></a>

Exempel på användning av en textlänk

<a href="[your Trustpilot page]" target="_blank">Trustpilot</a>

I exemplena ovan har vi använt Trustpilot som ett alternativ eller som text-ankare i länken - då vi har erfarenhet att detta har en positiv effekt på sökrankingen. Länken som angavs ovan kommer att öppna en ny flik när du klickar på den.

Trustpilot rekommenderar att du överför sökvärdet till länkar. Vill du helst undgå detta, kan du som alternativ kan du lägga till rel="nofollow" till dina länkar.

När du länkar till Trustpilot, vänligen följ våra Riktlinjer för användning av Trustpilots varumärke.

Inkludera Trustpilots säljomdömen på din webbsida

Utöver våra TrustBoxar, erbjuder vi ett antal integrationservices, som gör det möjligt för dig att inkludera sälj- och produktomdömen på din webbsida.

När du använder våra integrationservices för att visa säljomdömen på din webbsida, ber vi dig vänligen att följa våra Riktlinjer för Integration.

Viktigt: Du får inte inkludera data för Trustpilots säljomdömen på ett sätt så det indexeras av sökmotorer, då dessa data redan finns på ditt företags Trustpilot-sida. Sökmotorer kommer att tolka detta som dubbelt innehåll, och därmed sänka sökrankingen på alla webbsidor som de berör.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.