Trustpilots Zapier-integration

Denna funktion ingår i Standard-paketet.

Denna funktion ingår i paketen Plus, Premium, Advanced och Enterprise.

Zapier sammankopplar appar genom att göra det enkelt att flytta data och automatisera uppgifter mellan dem. Lär dig hur du sammankopplar Trustpilot med Zapier, och kan använda verktygen du gillar för att utlösa omdömesinbjudningar.

Hur fungerar Zapier?

Du börjar med att ställa in dina zaps. Zaps är arbetsflöden eller uppgifter som du vill att dina appar ska utföra tillsammans. Därefter anger du vilka händelser eller handlingar som ska agera triggers, dvs. utlösa dina zaps. När du väl har ställt in dina zaps och triggers kommer dina appar att börja utföra uppgifterna automatiskt.

Hur fungerar samspelet mellan Zapier och Trustpilot?

Vår Zapier-integration gör det möjligt för händelser i dina övriga appar att utlösa omdömesinbjudningar från Trustpilot. Här följer några exempel:

Exempel på uppgifter som kan ställas in genom Zapier-integrationer för att automatisera omdömesinbjudningar

Koppla ihop Trustpilot och Zapier

  1. Gå in på ditt företagskonto och navigera till Integrationer > Utvecklare > Zapier.
  2. Leta igenom listan över Zap-anslutningar. Välj den som du vill använda genom att klicka på Use this Zap. Om appen du vill använda inte syns här kan du leta i Zapiers app-katalog efter fler alternativ.
  3. Logga in på ditt Zapier-konto. Zapier kommer att guida dig igenom resten av stegen.

Trustpilot ansvarar inte för några tredjepartslänkar i denna artikel, inklusive innehållet på andra webbplatser som artikeln länkar till.

Related articles