Så här rapporterar du produktomdömen via ditt företagskonto

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Om innehållet i ett produktomdöme strider mot våra riktlinjer kan du rapportera det via ditt företagskonto på Trustpilot. Vårt Content Integrity-team granskar då omdömet utifrån den valda rapporteringsanledningen för att se huruvida omdömet strider mot våra riktlinjer.

Innan du rapporterar ett omdöme

Har du försökt att svara omdömeslämnaren? Vi är övertygade om att kommunikation med dina kunder leder till ökad kundnöjdhet, och omdömeslämnare har möjligheten att redigera sina omdömen så att de återspeglar utvecklingen. Därför uppmuntrar vi dig alltid att kontakta omdömeslämnaren direkt.

Anledningar till att rapportera ett produktomdöme:

1. Skadligt eller olagligt innehåll

Om du väljer denna anledning blir du ombedd att välja en av följande underkategorier:

 • Hatpropaganda eller diskriminering. Vi kan ta bort innehåll som utgör ett angrepp på eller innehåller nedsättande eller diskriminerande kommentarer om en individ eller grupp utifrån religion, etnicitet, kön, sexuell läggning eller andra egenskaper.
 • Terrorism. Vi kan ta bort omdömen som syftar till att radikalisera människor, sprida propaganda, mobilisera stöd för terrorism eller som är kopplade till våldsam extremism.
 • Hot eller våld. Vi kan ta bort innehåll som innehåller allvarliga hot eller hot om våld. Till exempel innehåll som uppmanar till trakasserier av individer eller företag på nätet, eller som uppmanar till handlingar såsom förstörelse av egendom eller fysisk misshandel.
 • Oanständigt innehåll. Vi kan ta bort innehåll som omfattar grafiska skildringar av våldsamma, sexuella eller motbjudande handlingar.
 • Ärekränkning. Vi kan ta bort innehåll som sannolikt kan skada någons rykte eller orsaka ett företag stora ekonomiska förluster.
 • Nakenhet eller pornografi. Detta gäller endast bilder som hör till produktomdömen.

Vi tar inte bort innehåll för att du inte håller med om det eller ogillar det, eller för att det kritiserar ditt företag.

2. Innehåller personliga uppgifter

Vi kan ta bort uppgifter såsom namn, telefonnummer, adresser eller e-postadresser.

Vi tar dock inte bort information som redan finns offentligt tillgänglig, eller omdömeslämnarens egna personliga uppgifter.

3. Innehåller reklam eller marknadsföring

Vi kan ta bort omdömen som innehåller rabattkoder, uppmuntrar människor till att handla från ett annat företag eller gör reklam för en annan verksamhet eller produkt.

Vi tar inte bort ett omdöme för att det nämner ett annat företag eller för att du inte håller med om innehållet i omdömet.

Vi tar inte bort innehåll som handlar om serviceaspekten i en upplevelse, t.ex. kommentarer om produkter som inte har levererats. Tänk på att ge dina kunder tillräckligt med tid för att hinna ta emot och prova köpta produkter innan du skickar inbjudningar för att lämna produktomdömen. Du kan läsa mer om hur du konfigurerar timing och frekvens för inbjudningar här.

Så här rapporterar du ett produktomdöme

Omdömen kan rapporteras för en anledning åt gången, och vi undersöker endast omdömet utifrån anledningen till rapporten.

 1. Logga in på ditt företagskonto på Trustpilot.
 2. Gå till Hantera omdömen > Produktomdömen > Inkorg. Leta reda på omdömet du vill rapportera och välj Rapportera nedanför omdömet i fråga.
 3. Välj om du vill rapportera text eller bild och klicka sedan på Fortsätt.
 4. Välj rapporteringanledning och klicka på Fortsätt. Om du väljer ”skadligt eller olagligt innehåll” blir du även ombedd att välja en underkategori.
 5. En sammanfattning visar vald rapporteringsanledning samt information om vad som händer härnäst. Bekräfta att du har förstått att missbruk av rapporteringsfunktionen strider mot våra riktlinjer för företag. Klicka därefter på Skicka.

Hur lång tid tar det att behandla en rapportering?

Det beror på omständigheterna. Om vi behöver kontakta omdömeslämnaren får personen i fråga vanligtvis 3 dagar på sig att svara. Ibland kan kommunikationen mellan omdömeslämnaren och vårt Content Integrity-team dra ut på tiden, till exempel om problemet kvarstår trots att omdömeslämnaren har redigerat sitt omdöme, och då ger vi omdömeslämnaren ytterligare 3 dagar för att göra de ändringar som krävs.

Se status för rapporterade omdömen

Spåra statusen genom att gå till ditt företagskonto på Trustpilot > Hantera omdömen > Produktomdömen > Inkorg. Hitta omdömet du rapporterade och välj Visa mer längst upp till höger. Vi kommer också ge dig besked om utfallet av rapporteringen.

Föregående Vilka rapporteringsanledningar kan företag välja mellan?

Nästa Vad händer när ett företag rapporterat ett omdöme?

Related articles