Så här rapporterar du ett produktomdöme

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Om ett produktomdöme strider mot våra riktlinjer, kan du rapportera det via ditt företagskonto på Trustpilot.

Innan du rapporterar ett omdöme

Har du försökt att besvara omdömeslämnaren? Vi är övertygade om att direktkommunikation med dina kunder leder till ökad kundnöjdhet. Därför uppmuntrar vi alltid till att du kontaktar omdömeslämnaren direkt istället för via vårt Content Integrity-team.

Obs: Ett omdöme kan endast rapporteras en gång, såvida omdömet inte redigeras av omdömeslämnaren. Om ett omdöme strider mot våra riktlinjer av flera orsaker, bör du ange samtliga orsaker samt specificera detaljer för respektive orsak.

Av vilka orsaker kan jag rapportera ett produktomdöme?

Delar av omdömet är problematiska

 • Omdömet innehåller olämpligt språkbruk som är anklagande, nedsättande, våldsamt, grovt, sexistiskt eller rasistiskt.
 • Omdömet innehåller personliga upplysningar som kan användas till att spåra, identifiera, kontakta eller uppträda som någon.
 • Omdömet innehåller reklamreferenser.
 • Omdömet strider mot någon annans immateriella, privata, sekretess- eller personliga rättigheter.

Hela omdömet är problematiskt

 • Omdömet är marknadsföring eller spam.
 • Omdömet utgörs endast av etiska, politiska eller värdeladdade resonemang och nämner inte produkten.

Problemet innefattar omdömeslämnaren

 • Omdömeslämnaren tillverkar en konkurrerande produkt

Så här rapporterar du ett produktomdöme

 1. Gå till ditt företagskonto > Omdömen > Produktomdömen, hitta det omdöme du vill rapportera och klicka på Rapportera.
 2. Ett fönster med förklaringar till rapporteringsprocessens olika steg visas. Välj Fortsätt för att skapa en rapport.
 3. Ett fönster med olika rapporteringsalternativ visas. Välj om du vill rapportera delar av omdömet, omdömet i sin helhet eller omdömeslämnarens rätt att över huvud taget lämna omdömet. Använd pilarna för att expandera de olika sektionerna och se alla rapporteringsalternativ.
 4. Kryssa i rutorna för alla relevanta rapporteringsorsaker. Det kan hända att du blir ombedd att förse oss med specifika detaljer om varför omdömet strider mot våra riktlinjer för användare. Välj Fortsätt när du är klar.
 5. En sammanfattning av din rapport visar av vilka orsaker du valt att rapportera omdömet. Du kan välja Tillbaka om du behöver ändra dina orsaker, eller så kan du ta bort en orsak genom att klicka längst upp till höger i varje blå ruta. Kontrollera att allt angetts korrekt och kryssa i rutan som indikerar att du valt samtliga relevanta orsaker. Välj sedan Fortsätt för att skicka din rapport.
 6. Under tiden vi utreder din rapport kommer omdömet i fråga att tillfälligt tas bort från eventuella API:er och TrustBoxar.

Vad händer härnäst?

Vi utreder rapporten

Vårt Content Integrity-team undersöker varje rapporterat omdöme för att se om det strider mot våra riktlinjer enligt angivna orsaker. Om så är fallet, och problemet eller problemen kan lösas, ber vi omdömeslämnaren att redigera sitt omdöme. När omdömet väl följer våra riktlinjer återinsätts det.

Om ett rapporterat omdöme inte strider mot våra riktlinjer enligt angivna orsaker, kommer rapporten ogiltigförklaras och omdömet återinsättas.

Ha tålamod

Vi arbetar hårt för att kunna behandla rapporterade omdömen så fort som möjligt. Om vi behöver kontakta omdömeslämnaren, får personen i fråga vanligtvis 7 dagar på sig att svara. Ibland kan dock kommunikationen mellan omdömeslämnaren och vårt Content Integrity-team förlänga processen.

Status för rapporterade omdömen

Du kan följa statusen för din rapport på ditt företagskonto > Omdömen > Produktomdömen. Leta upp omdömet du har rapporterat och välj Visa mer längst upp i högra hörnet. Vi kommer också ge dig besked om resultatet av rapporten.