Så här rapporterar du ett produktomdöme

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Om innehållet i ett produktomdöme strider mot våra riktlinjer, kan du rapportera det via ditt företagskonto på Trustpilot.

Innan du rapporterar ett omdöme

Har du försökt att besvara omdömeslämnaren? Vi är övertygade om att kommunikation med dina kunder leder till ökad kundnöjdhet, och omdömeslämnare har möjligheten att redigera sina omdömen så att de återspeglar ditt engagemang. Därför uppmuntrar vi alltid till att du kontaktar omdömeslämnaren i fråga direkt.

Rapporteringsorsaker vid rapportering av ett produktomdöme:

1. Skadligt eller olagligt innehåll

Om du väljer denna orsak kommer du behöva precisera genom att välja en av följande underkategorier:

 • Hatpropaganda eller diskriminering. Vi kan ta bort innehåll som utgör ett angrepp på eller innehåller nedsättande eller diskriminerande kommentarer om en individ eller grupp utifrån religion, etnicitet, kön, sexuell läggning eller andra egenskaper.
 • Terrorism. Vi kan ta bort omdömen som syftar till att radikalisera människor, sprida propaganda, mobilisera stöd för terrorism eller som är kopplade till våldsam extremism.
 • Hot eller våld. Vi kan ta bort innehåll som innehåller allvarliga hot eller hot om våld, som exempelvis uppmanar till trakasserier av individer eller företag på nätet, eller som uppmanar till handlingar såsom förstörelse av egendom eller fysisk misshandel.
 • Oanständigt innehåll. Vi kan ta bort innehåll som omfattar grafiska skildringar av våldsamma, sexuella eller grymma handlingar.
 • Ärekränkning. Vi kan ta bort innehåll som sannolikt kan skada någons rykte eller orsaka ett företag stora ekonomiska förluster.
 • Nakenhet eller pornografi. Detta gäller endast bilder som hör till produktomdömen.

Vi tar inte bort ett omdöme för att du ogillar det, inte håller med om innehållet eller för att det kritiserar din verksamhet.

2. Innehåller personliga uppgifter

Vi kan ta bort uppgifter såsom namn, telefonnummer, adresser eller e-mailadresser.

Vi tar dock inte bort information som redan finns offentligt tillgänglig, eller omdömeslämnarens egna personliga uppgifter.

3. Innehåller reklam eller marknadsföring

Vi kan ta bort omdömen som innehåller rabattkoder, uppmuntrar människor till att handla från ett annat företag eller gör reklam för en annan verksamhet eller produkt.

Vi tar inte bort ett omdöme för att det nämner ett annat företag eller för att du inte håller med om innehållet i omdömet.

Så här rapporterar du ett produktomdöme

 1. Logga in på ditt företagskonto.
 2. Välj Omdömen > Produktomdömen i menyn till vänster. Leta reda på omdömet du vill rapportera och välj Rapportera nedanför omdömet i fråga.
 3. Ett fönster med förklaringar till rapporteringsprocessens olika steg visas. Välj Fortsätt för att skapa en rapport.
 4. Välj om du vill rapportera text eller bild och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Välj rapporteringsorsak och klicka på Fortsätt. Om du väljer "skadligt eller olagligt innehåll" blir du även ombedd att välja en underkategori.
 6. En sammanfattning visar vald rapporteringsorsak samt information om vad som händer härnäst. Bekräfta att du förstått att missbruk av rapporteringsfunktionen strider mot våra riktlinjer för företag. Klicka på Skicka.

Hur lång tid tar det att behandla en rapportering?

Det beror på omständigheterna. Om vi behöver kontakta omdömeslämnaren, får personen i fråga vanligtvis 7 dagar på sig att svara. Ibland kan kommunikationen mellan omdömeslämnaren och vårt Content Integrity-team dra ut på tiden, till exempel om problemet kvarstår trots att omdömeslämnaren redigerat sitt omdöme.

Status för rapporterade omdömen

Du kan följa statusen för din rapport på ditt företagskonto > Omdömen > Produktomdömen. Leta upp omdömet du har rapporterat och välj Visa mer längst upp i högra hörnet. Vi kommer också ge dig besked om utfallet av rapporteringen.