Hantering av dina produktomdömen

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

När en kund skriver ett produktomdöme kontrollerar Trustpilots system om det innehåller grovt språkbruk eller länkar. När omdömet har godkänts i den första kontrollen placeras det i karantän i 24 timmar innan det publiceras i våra API:er och TrustBoxar.

Begär moderation av ett omdöme via ditt företagskonto

Vårt system upptäcker automatiskt om omdömet innehåller grovt språkbruk eller länkar. Utöver detta har du möjlighet att kontrollera och rapportera omdömet manuellt av följande anledningar:

  • Det innehåller känslig information
  • Det innehåller grovt språkbruk
  • Det är inte ett produktomdöme
  • Det bryter mot andra Riktlinjer för användare

Efter att du valt en lämplig anledning och skrivit ett meddelande till författaren, skickas ett e-mail där denne ombeds redigera sitt omdöme.

Under moderationsprocessen publiceras omdömet inte i våra API:er eller TrustBoxar. Det går att se moderationshistoriken för varje produktomdöme i fönstret för begäran om redigering som visas i skärmdumpen nedan.

Moderationsprocessen för omdömets författare

När du rapporterar eller begär moderation av ett omdöme skickas ett e-mail till omdömets författare. E-mailet informerar författaren om att omdömet kommer att arkiveras om ingenting görs inom 7 dagar. Genom att klicka på knappen i e-mailet dirigeras författaren till redigeringsfönstret. I redigeringsfönstret kan författaren antingen redigera omdömet eller be Trustpilots Compliance-team att ingripa.

Ifall omdömet inte redigeras eller skickas vidare till Trustpilots Compliance-team inom 7 dagar arkiveras det. Författaren har dock fortfarande möjlighet att redigera omdömet även efter att de 7 dagarna har passerat.

När omdömet redigerats hamnar det återigen i karantän i 24 timmar. Som Trustpilot-kund har du möjlighet att antingen acceptera ändringarna och publicera omdömet manuellt, eller vänta i 24 timmar tills omdömet publiceras automatiskt.

Om du anser att det redigerade omdömet fortfarande bryter mot våra Riktlinjer, kan du antingen kontakta författaren en gång till via ditt företagskonto eller vidarebefordra ärendet till vårt Compliance-team. Vi rekommenderar dig alltid att kontakta omdömeslämnaren direkt, i stället för att ta vägen via vårt Compliance-team. Vi är övertygade om att direkt dialog leder till en fler nöjda kunder.

E-mailaviseringar för företag angående produktomdömen

Precis som för företagsomdömen går det att ställa in så att du får en avisering varje gång du tar emot ett produktomdöme. Såhär aktiverar du aviseringar för produktomdömen: logga in på ditt företagskonto och klicka på Mina e-mailaviseringar.

Aviseringar kan aktiveras för följande kategorier:

  • Stjärnbetyg
  • Redigerade omdömen

Kan jag exportera mina produktomdömen?

Ja. Gå till Trustpilot Business > Produktomdömen och sök efter den specifika produkten. Klicka på Ladda ner CSV-fil för att exportera produktdatan. Dina aktiva filter eller sökningar på sidan appliceras även på innehållet i CSV-filen.

Du kan även använda Trustpilots API för att kopiera dina produktomdömesdata, men detta kräver hjälp från en utvecklare.