Så kan konsumenter rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer

Som en del av vår förtroendeingivande community kan konsumenter enkelt uppmärksamma oss på omdömen som strider mot våra riktlinjer.

Rapporteringsorsaker för konsumenter:

1. Skadligt eller olagligt innehåll

Om du väljer denna orsak kommer du behöva precisera genom att välja en av följande underkategorier:

 • Hatpropaganda eller diskriminering. Vi kan ta bort innehåll som utgör ett angrepp på eller innehåller nedsättande eller diskriminerande kommentarer om en individ eller grupp utifrån religion, etnicitet, kön, sexuell läggning eller andra egenskaper.
 • Terrorism. Vi kan ta bort omdömen som syftar till att radikalisera människor, sprida propaganda, mobilisera stöd för terrorism eller som är kopplade till våldsam extremism.
 • Hot eller våld. Vi kan ta bort innehåll som innehåller allvarliga hot eller hot om våld, som exempelvis uppmanar till trakasserier av individer eller företag på nätet, eller som uppmanar till handlingar såsom förstörelse av egendom eller fysisk misshandel.
 • Oanständigt innehåll. Vi kan ta bort innehåll som omfattar grafiska skildringar av våldsamma, sexuella eller grymma handlingar.

Vi tar inte bort ett omdöme för att du ogillar det, inte håller med om innehållet eller för att det kritiserar någon.

2. Innehåller dina personliga uppgifter

Vi kan ta bort uppgifter såsom namn, telefonnummer, adresser eller e-mailadresser.

Vi tar dock inte bort information som redan finns offentligt tillgänglig, eller omdömeslämnarens egna personliga uppgifter.

3. Innehåller reklam eller marknadsföring

Vi kan ta bort omdömen som innehåller rabattkoder, uppmuntrar människor till att handla från ett annat företag eller gör reklam för en annan verksamhet eller produkt.

Vi tar inte bort ett omdöme för att det nämner ett annat företag eller för att du inte håller med om innehållet i omdömet.

4. Ej baserat på en faktisk upplevelse

Vi kan ta bort ett omdöme om omdömeslämnaren inte var berättigad att skriva ett omdöme om företaget. Detta kan exempelvis vara om omdömeslämnaren är anställd på företaget, är en konkurrent eller har skrivit en falskt omdöme mot betalning.

Vi tar inte bort ett omdöme för att du har haft en annorlunda upplevelse med företaget eller för att omdömet inte är tillräckligt detaljerat, informativt eller välskrivet. Vi tar heller inte bort omdömen för att ett företag har fått ett plötsligt inflöde av nya omdömen (detta kan bero på att företaget har börjat be om omdömen).

Hur rapporterar jag ett omdöme?

 1. Leta upp omdömet du vill rapportera och klicka på flaggikonen.
 2. Bekräfta att du inte är anställd av företaget som har fått omdömet. Om du representerar företaget som fått omdömet i fråga behöver du rapportera omdömet via ditt företagskonto.
 3. Välj en anledning till varför du rapporterar omdömet och klicka på Nästa.
 4. Du kan bli ombedd att specificera på vilket sätt omdömet strider mot våra riktlinjer, samt markera problematiska ord.
 5. För att skicka in din rapport behöver du ange din e-mailadress och bekräfta att informationen du angivit är sann och korrekt. Klicka på Nästa.
 6. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande om att omdömet har rapporterats. Klicka på Avsluta.

Vad händer härnäst?

 1. Ett ärende skickas till vårt Content Integrity-team som utreder huruvida omdömet strider mot våra riktlinjer för den rapporterade anledningen. Det rapporterade omdömet syns fortfarande på Trustpilot och räknas fortfarande med i företagets stjärnbetyg och TrustScore.
 2. Om omdömet inte strider mot våra riktlinjer, avfärdas rapporten och omdömet förblir online.
 3. Om omdömet strider mot våra riktlinjer och kan ändras för att överensstämma med dessa (om det exempelvis innehåller personliga uppgifter som kan tas bort), kommer omdömet att bli tillfälligt dolt medan omdömeslämnaren gör de nödvändiga ändringarna. Om omdömet inte ändras kommer det att förbli offline.
 4. Om omdömet strider mot våra riktlinjer och det inte kan ändras för att överensstämma med dessa (exempelvis om omdömeslämnaren inte var berättigad att skriva omdömet) kommer omdömet att tas bort.

Kan jag rapportera flera omdömen på ett företags profilsida?

Du bör endast rapportera ett omdöme om du misstänker att det strider mot våra riktlinjer och endast för de anledningar som har listats här ovan. Om du rapporterar ett stort antal omdömen, eller om du rapporterar samma omdöme en andra gång utan goda skäl, kan detta komma att klassas som missbruk av rapporteringsfunktionen.

Obs: Om du lägger märke till några misstänksamma aktiviteter eller har information angående missbruk av Trustpilots community, kan du använda vår whistleblower-funktion. Vi utreder anklagelserna och bevisen och vidtar lämpliga åtgärder i adresserandet av eventuella problem.

Vad händer om någon rapporterar mitt omdöme?

Du kommer inte bli meddelad varje gång någon rapporterar en av dina omdömen, då vi vill undvika att du får e-mail i onödan. Du blir endast kontaktad om vi kommer fram till att ditt omdöme faktiskt strider mot våra riktlinjer. Vi kommer då tala om för dig vad du behöver göra för att vi ska kunna återinsätta ditt omdöme.

Hur går företagsanvändare till väga för att rapportera omdömen?

En företagsanvändare kan rapportera omdömen via sin profilsida på sitt företagskonto. Företag som ännu inte har något Trustpilot-konto kan registrera sig gratis här.