Så kan konsumenter rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Har du upptäckt ett omdöme som strider mot våra riktlinjer? Som en del av vår förtroendeingivande community kan du enkelt rapportera problemtiska omdömen.

Vi granskar rapporterade omdömen för att kolla om de strider mot våra riktlinjer. Om de gör det, så vidtar vi åtgärder.

Är du en företagsanvändare? Då kan du rapportera omdömen via ditt företagskonto på Trustpilot. Så här gör du.

Rapporteringsanledningar

Varje omdöme kan rapporteras av en anledning åt gången. Vi undersöker omdömet mot bakgrund av vald rapporteringsanledning.

1. Skadligt eller olagligt innehåll

Vad menar vi med detta? Här är några exempel:

 • Hatpropaganda eller diskriminering. Vi kan ta bort innehåll som utgör ett angrepp på eller innehåller nedsättande eller diskriminerande kommentarer om en individ eller grupp utifrån religion, etnicitet, nationalitet, hudfärg, kön, sexuell läggning eller andra egenskaper.
 • Terrorism. Vi kan ta bort omdömen som syftar till att radikalisera människor, sprida propaganda, mobilisera stöd för terrorism eller som är kopplade till våldsam extremism.
 • Hot eller våld. Vi kan ta bort innehåll som innehåller allvarliga hot eller hot om våld. Till exempel innehåll som uppmanar till trakasserier av individer eller företag på nätet, eller som uppmanar till handlingar såsom förstörelse av egendom eller fysisk misshandel.
 • Oanständigt innehåll. Vi kan ta bort innehåll som omfattar grafiska skildringar av våldsamma, sexuella eller motbjudande handlingar.

Vi tar inte bort ett omdöme för att du ogillar det, inte håller med om innehållet eller för att det kritiserar någon.

2. Innehåller dina personliga uppgifter

Vi kan ta bort uppgifter såsom ditt namn, telefonnummer, adress eller e-postadress.

3. Innehåller reklam eller marknadsföring

Vi kan ta bort omdömen som innehåller rabattkoder, uppmuntrar människor till att handla från ett annat företag eller gör reklam för en annan verksamhet eller produkt.

Vi tar inte bort ett omdöme för att det nämner ett annat företag eller för att du inte håller med om innehållet i omdömet.

4. Ej baserat på en äkta upplevelse

Vi kan ta bort ett omdöme om omdömeslämnaren inte var berättigad att skriva ett omdöme om företaget i fråga. Detta kan vara fallet om omdömeslämnaren exempelvis är anställd på företaget, är en konkurrent eller har skrivit en falskt omdöme mot betalning.

Vi tar inte bort ett omdöme för att du har haft en annorlunda upplevelse med företaget eller för att omdömet inte är tillräckligt detaljerat, informativt eller välskrivet. Vi tar heller inte bort omdömen för att ett företag har fått ett plötsligt inflöde av nya omdömen (detta kan bero på att företaget har börjat be om omdömen).

Du kan endast rapportera ett omdöme när du väljer denna rapporteringsanledning, eftersom vi inte bara granskar det rapporterade omdömet utan även genomsöker företagsprofilen för att hitta ovanliga mönster.

Hur rapporterar jag ett omdöme?

 1. Leta upp omdömet du vill rapportera och klicka på flaggikonen. Exempel på omdöme där flaggikonen är markerad
 2. Bekräfta att du inte är anställd av företaget som har fått omdömet. Om du representerar det företaget blir du ombedd att rapportera omdömet via ditt företagskonto på Trustpilot.
 3. Välj en anledning till varför du rapporterar omdömet och klicka på Nästa.
 4. Du kan bli ombedd att specificera på vilket sätt omdömet strider mot våra riktlinjer, samt markera problematiska ord.
 5. För att skicka rapporteringen behöver du ange din e-postadress och bekräfta att uppgifterna du lämnat är sanna och korrekta. Klicka på Nästa.
 6. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande om att omdömet har rapporterats. Klicka på Avsluta.

Vad händer nu?

 1. Ett ärende skickas till vårt Content Integrity-team, som bedömer om omdömet bryter mot våra riktlinjer av den anledningen som det rapporterades. Det rapporterade omdömet syns fortfarande på Trustpilot och räknas fortfarande med i företagets stjärnbetyg och TrustScore.
 2. Om omdömet inte strider mot våra riktlinjer, avfärdas rapporten och omdömet förblir online.
 3. Om omdömet strider mot våra riktlinjer men kan ändras för att överensstämma med dessa (om det exempelvis innehåller personliga uppgifter som kan tas bort), ber vi omdömeslämnaren att göra de nödvändiga ändringarna. Om omdömet därefter inte ändras blir det borttaget.
 4. Om omdömet strider mot våra riktlinjer och det inte kan ändras för att överensstämma med dem (t.ex. om omdömeslämnaren inte var berättigad att skriva omdömet), så kommer det att tas bort.

Informeras jag om resultatet?

Vi informerar vanligtvis inte omdömeslämnare om resultatet av våra undersökningar, såvida du inte rapporterar ett omdöme för skadligt eller olagligt innehåll, Men ni kan vara säkra på att vi kommer att vidta åtgärder om vi finner skäl att göra det.

Missbruk av rapporteringsverktyget

Rapporteringsverktyget fyller en viktig funktion för vår omdömescommunity. Det är därför viktigt att omdömen rapporteras på ett rättvist och konsekvent sätt, och att rapportering endast sker när ett omdöme anses vara problematiskt. Undvik att rapportera ett omdöme för att du är av en annan åsikt eller inte gillar ett visst företag. Om du rapporterar många omdömen eller rapporterar samma omdömen utan goda skäl kan det betraktas som missbruk av rapporteringsfunktionen.

Hur kan företagsanvändare rapportera omdömen?

Företagsanvändare kan rapportera omdömen via sitt företagskonto på Trustpilot. Har du inget konto? Registrera dig gratis.

Nästa Hur hanterar vi missbruk av vår rapporteringsfunktion för konsumenter?

Var denna artikel till hjälp?

Related articles