Så kan konsumenter rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer

Som en del av vår förtroendeingivande community kan konsumenter enkelt uppmärksamma oss på omdömen som strider mot våra riktlinjer.

Anledningar till rapportering för konsumenter:

1. Skadligt eller olagligt innehåll

Om du väljer denna anledning blir du ombedd att välja en av följande underkategorier:

 • Hatpropaganda eller diskriminering. Vi kan ta bort innehåll som utgör ett angrepp på eller innehåller nedsättande eller diskriminerande kommentarer om en individ eller grupp utifrån religion, etnicitet, nationalitet, hudfärg, kön, sexuell läggning eller andra egenskaper.
 • Terrorism. Vi kan ta bort omdömen som syftar till att radikalisera människor, sprida propaganda, mobilisera stöd för terrorism eller som är kopplade till våldsam extremism.
 • Hot eller våld. Vi kan ta bort innehåll som innehåller allvarliga hot eller hot om våld, som exempelvis uppmanar till trakasserier av individer eller företag på nätet, eller som uppmanar till handlingar såsom förstörelse av egendom eller fysisk misshandel.
 • Oanständigt innehåll. Vi kan ta bort innehåll som omfattar grafiska skildringar av våldsamma, sexuella eller motbjudande handlingar.

Vi tar inte bort ett omdöme för att du ogillar det, inte håller med om innehållet eller för att det kritiserar någon.

2. Innehåller dina personliga uppgifter

Vi kan ta bort uppgifter såsom namn, telefonnummer, adresser eller e-mailadresser.

Vi tar däremot inte bort information som redan finns offentligt tillgänglig, eller omdömeslämnarens egna personliga uppgifter.

3. Innehåller reklam eller marknadsföring

Vi kan ta bort omdömen som innehåller rabattkoder, uppmuntrar människor till att handla från ett annat företag eller gör reklam för en annan verksamhet eller produkt.

Vi tar inte bort ett omdöme för att det nämner ett annat företag eller för att du inte håller med om innehållet i omdömet.

4. Ej baserat på en faktisk upplevelse

Vi kan ta bort ett omdöme om omdömeslämnaren inte varit berättigad att skriva ett omdöme om företaget. Detta kan vara fallet om omdömeslämnaren exempelvis är anställd på företaget, är en konkurrent eller har skrivit en falskt omdöme mot betalning.

Vi tar inte bort ett omdöme för att du har haft en annorlunda upplevelse med företaget eller för att omdömet inte är tillräckligt detaljerat, informativt eller välskrivet. Vi tar inte heller bort omdömen för att ett företag har fått ett plötsligt inflöde av nya omdömen (detta kan bero på att företaget har börjat be om omdömen).

Hur rapporterar jag ett omdöme?

 1. Leta upp omdömet du vill rapportera och klicka på flaggikonen. Exempel på omdöme där flaggikonen är markerad
 2. Bekräfta att du inte är anställd av företaget som har fått omdömet. Om du representerar företaget i fråga blir du ombedd att rapportera omdömet via ditt företagskonto.
 3. Välj en anledning till varför du rapporterar omdömet och klicka på Nästa.
 4. Du kan bli ombedd att specificera på vilket sätt omdömet strider mot våra riktlinjer, samt markera problematiska ord.
 5. För att skicka in din rapport behöver du ange din e-mailadress och bekräfta att informationen du angivit är sann och korrekt. Klicka på Nästa.
 6. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande om att omdömet har rapporterats. Klicka på Avsluta.

Vad händer sen?

 1. Ett ärende skickas till vårt Content Integrity-team som utreder huruvida omdömet strider mot våra riktlinjer på det sätt som angavs i rapporten. Det rapporterade omdömet syns fortfarande på Trustpilot och räknas fortfarande med i företagets stjärnbetyg och TrustScore.
 2. Om omdömet inte strider mot våra riktlinjer bedöms rapporten som ogiltig, och omdömet förblir publicerat.
 3. Om omdömet strider mot våra riktlinjer men kan ändras för att överensstämma med dessa (om det exempelvis innehåller personliga uppgifter som kan tas bort), ber vi omdömeslämnaren att göra de nödvändiga ändringarna. Om omdömet därefter inte ändras blir det borttaget.
 4. Om omdömet strider mot våra riktlinjer och inte kan ändras för att överensstämma med dessa (exempelvis om omdömeslämnaren inte varit berättigad att skriva omdömet) blir omdömet borttaget.

Kan jag rapportera flera omdömen på ett företags profilsida?

Du bör endast rapportera ett omdöme om du misstänker att det strider mot våra riktlinjer och endast av de anledningar som listas här ovan. Om du rapporterar ett stort antal omdömen, eller om du rapporterar samma omdöme en andra gång utan goda skäl, kan detta komma att klassas som missbruk av rapporteringsfunktionen.

Obs: Om du lägger märke till några misstänksamma aktiviteter eller har information angående missbruk av Trustpilots community, kan du använda vår whistleblower-funktion. Vi utreder då anklagelserna och bevisen, samt vidtar lämpliga åtgärder för att hantera eventuella problem.

Vad händer om någon rapporterar mitt omdöme?

Du blir inte meddelad varje gång någon rapporterar ett av dina omdömen, då vi vill undvika att du får e-mail i onödan. Vi kontaktar dig endast om vi kommer fram till att ditt omdöme faktiskt strider mot våra riktlinjer, och om så är fallet får du veta vad du kan göra för att lösa problemet.

Hur kan företagsanvändare rapportera omdömen?

En företagsanvändare kan rapportera omdömen via sitt företagskonto. Företag som inte har något Trustpilot-konto kan registrera sig gratis här.