Så här meddelar du oss om omdömen som strider mot våra riktlinjer

Alla medlemmar i vår community – inklusive omdömeslämnare – kan meddela oss om omdömen som strider mot våra riktlinjer genom att klicka på flaggikonen som finns under varje omdöme.

Trustpilot är en community där vi samarbetar för att upprätthålla förtroendet och integriteten. Omdömeslämnare kan meddela oss om omdömen som strider mot våra användarriktlinjer genom att vara falska, innehålla personliga uppgifter eller använda sig av stötande språkbruk.

När kan jag meddela Trustpilot om ett omdöme?

Om du är omdömeslämnare kan du meddela oss om omdömen som strider mot våra användarriktlinjer av en av följande tre anledningar:

 • Omdömet innehåller personliga uppgifter om dig
 • Omdömet innehåller stötande språkbruk
 • Du har anledning att tro att omdömet är falskt

Om du meddelar oss om ett omdöme blir du ombedd att beskriva problemet och tillhandahålla eventuella bevis. Om du meddelar oss om ett stort antal omdömen, eller om du meddelar oss om samma omdöme en andra gång utan goda skäl, kan detta komma att klassas som missbruk av meddelandefunktionen.

I följande fall kan du inte använda meddelandefunktionen:

 • Om det gäller ditt eget omdöme. Du kan dock redigera eller radera det själv.
 • Om du är en representant för företaget i fråga. I så fall ska du i stället rapportera omdömet via ditt företagskonto. Här kan du registrera dig och göra anspråk på ditt företagskonto gratis.

Hur meddelar jag Trustpilot om ett omdöme?

 1. Leta upp omdömet du vill meddela oss om och klicka på flaggikonen.
 2. Bekräfta att du är omdömeslämnare (eller communitymedlem). Om du arbetar på företaget i fråga blir du ombedd att rapportera omdömet via ditt företagskonto i stället.
 3. Ange anledningen/anledningarna till att du meddelar oss om omdömet och motivera i motsvarande textruta. Vid flaggning av falska omdömen krävs ett förtydligande på minst 50 tecken.
 4. Klicka på Skicka.
 5. När du ser Tack-meddelandet på skärmen vet du att Compliance-teamet har tagit emot ditt ärende.
 6. Så fort vi har tagit emot ditt meddelande utreder vi det.
 7. Om omdömet innehåller stötande språkbruk eller personliga uppgifter om dig, kommer vi att meddela dig ifall vi ber omdömeslämnaren att redigera omdömet. Om du har försett oss med bevis för att ett omdöme är falskt kommer vi att utreda det, men av sekretesskäl kan vi inte dela med oss av ytterligare uppdateringar om vad som händer med omdömet.

Vad händer efter att jag har meddelat Trustpilot om ett omdöme?

 1. När en communitymedlem meddelar oss om ett omdöme upprättas ett ärende som vidarebefordras till vårt Compliance-team.
 2. Vi utreder omdömet och avgör huruvida det strider mot våra användarriktlinjer av den angivna anledningen eller ej. Omdömet förblir synligt på Trustpilot under denna process, och räknas fortfarande in i företagets stjärnbetyg och TrustScore. Detta säkerställer att omdömen inte tas bort utan giltig anledning. Om vi hade tillåtit omedelbar borttagning av omdömen hade detta kunnat missbrukas, till exempel av folk som vill blockera ett företags positiva omdömen.
 3. Om vår utredning visar att omdömet strider mot våra användarriktlinjer kommer omdömet att döljas tillfälligt. Om utredningen visar att omdömet är falskt kommer det att tas bort.
 4. Om problemet kan åtgärdas kommer vårt Compliance-team att höra av sig till omdömeslämnaren och be denne att redigera sitt omdöme. Om omdömet till exempel innehåller stötande språkbruk blir omdömeslämnaren ombedd att omformulera sig.
 5. Om/när omdömeslämnaren tar bort de personliga uppgifterna eller det stötande språkbruket kan omdömet återinsättas online. Om ingen åtgärd vidtas blir omdömet kvar offline tillsvidare.

Vad händer om någon meddelar Trustpilot om mitt omdöme?

Du blir inte underrättad bara för att någon meddelar oss om ditt omdöme. Om vårt Compliance-team däremot kommer fram till att ditt omdöme strider mot våra riktlinjer skickar vi ett e-mail med information om vad du kan göra för att få ditt omdöme att återinsättas online.

Hur går företagsanvändare till väga för att rapportera omdömen?

Företagsanvändare kan rapportera omdömen från sitt företagskonto (här kan du läsa om vilka rapporteringsorsaker som gäller för företag). Företag som ännu inte har något konto kan registrera sig gratis här.

Om du är företagsanvändare och vill meddela oss om ett omdöme på ett annat företags profil kan du följa meddelandeprocessen ovan i egenskap av communitymedlem.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig.

Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.