Så här meddelar du oss om omdömen som strider mot våra riktlinjer

Som en del av vår community, där vi samarbetar för att upprätthålla förtroende och integritet, kan omdömeslämnare enkelt meddela oss om omdömen som strider mot våra riktlinjer.

Av vilka anledningar kan jag meddela Trustpilot om ett omdöme?

Om du är omdömeslämnare kan du meddela oss om omdömen som strider mot våra användarriktlinjer av en eller flera av följande anledningar:

 • Omdömet innehåller personliga uppgifter.
 • Omdömet innehåller stötande språkbruk.
 • Omdömet är skräppost.
 • Omdömet speglar inte en äkta köp- eller serviceupplevelse.

Hur meddelar jag Trustpilot om ett omdöme?

 1. Leta upp omdömet du vill meddela oss om och klicka på flaggikonen.
 2. Bekräfta att du är en omdömeslämnare. Om du representerar företaget som fått omdömet i fråga kommer du bli ombedd att rapportera omdömet via ditt företagskonto.
 3. Ange anledningen/anledningarna till att du meddelar oss om omdömet, och beskriv problemet i textrutan.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Ett bekräftelsemeddelande visar att vårt Content Integrity-team har tagit emot ditt ärende.

Vad händer härnäst?

 1. När en communitymedlem meddelar oss om ett omdöme upprättas ett ärende som vidarebefordras till vårt Content Integrity-team.
 2. Vi kommer meddela dig att vi utreder huruvida omdömet strider mot våra användarriktlinjer av angiven anledning. Omdömet förblir synligt på Trustpilot under denna process, och räknas fortfarande in i företagets stjärnbetyg och TrustScore.
 3. Om ett omdöme strider mot våra riktlinjer men bedöms kunna ändras för att överensstämma med dessa – om det exempelvis innehåller stötande ord som kan tas bort – kommer omdömet att bli tillfälligt dolt medan omdömeslämnaren gör de nödvändiga ändringarna. Om omdömet inte ändras kommer det att förbli offline.
 4. Om ett omdöme strider mot våra riktlinjer och det inte kan ändras för att överensstämma med dessa – om det exempelvis visar sig vara falskt – kommer omdömet att tas bort.

Kan jag meddela Trustpilot om flera omdömen på ett företags profilsida?

Att meddela oss om omdömen bör begränsas till de fall där du har befogade misstankar, och kan peka på en specifik anledning till att omdömet är tvivelaktigt eller strider mot en eller flera av våra regler. Om du meddelar oss om ett stort antal omdömen, eller om du meddelar oss om samma omdöme en andra gång utan goda skäl, kan detta komma att klassas som missbruk av meddelandefunktionen.

Obs: Om du noterar några suspekta aktiviteter, eller har information angående missbruk av Trustpilots community, kan du använda vår whistleblower-funktion för att kontakta vårt Content Integrity-team direkt. Det är bara att skicka ett e-mail till compliance@trustpilot.com. Vi utreder anklagelserna och bevisen och vidtar lämpliga åtgärder i adresserandet av eventuella problem.

Vad händer om någon meddelar Trustpilot om mitt omdöme?

Du blir inte underrättad bara för att någon meddelar oss om ditt omdöme. Om vårt Content Integrity-team däremot kommer fram till att ditt omdöme strider mot våra riktlinjer skickar vi ett e-mail med information om vad du kan göra för att få ditt omdöme att återinsättas online.

Hur går företagsanvändare till väga för att meddela om och rapportera omdömen?

Företagsanvändare kan rapportera omdömen från sitt företagskonto (här kan du läsa om vilka rapporteringsorsaker som gäller för företag). Företag som ännu inte har något konto kan registrera sig gratis här.

Om du är företagsanvändare och vill meddela oss om ett omdöme på ett annat företags profil kan du följa meddelandeprocessen ovan i egenskap av communitymedlem.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig.