Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Conversion

Conversion

Logga in på ditt företagskonto och klicka på Analytics i menyn till vänster för att komma åt funktionen Conversion (Konvertering). Klicka på fliken Conversion högst upp på sidan.

Conversion visar antalet inbjudningar, öppningsfrekvensen, klickfrekvensen och konverteringsgraden (antalet omdömen) för ett givet datumintervall. Som standard visas den totala konverteringen för de senaste 28 dagarna.

Konverteringskanal

Konverteringskanalen är den väg som kunden följer genom inbjudningsprocessen. För varje enskilt steg som tas i processen sker ett visst bortfall.

Så här kalkyleras konverteringskanaler

  • Konverteringskanalen består av fyra steg: A, B, C och D, där A är antalet skickade inbjudningar.
  • Öppnings- och klickfrekvens samt konverteringsgrad är alla baserade på det totala antalet skickade inbjudningar. Därför kalkyleras öppningsfrekvensen mellan A och B; klickfrekvensen mellan A och C; och konverteringsgraden mellan A och D. På så vis blir det lättare att undvika begränsningar i e-mailtracking.
  • I vissa fall kan klickfrekvensen eller konverteringsgraden vara högre än öppningsfrekvensen på grund av begränsningar i e-mailtracking.
  • För att öppnings- och klickfrekvensen samt konverteringsgraden ska registreras krävs det att kunden fullföljer varje steg i konverteringskanalen (A > B, A > C eller A > D) inom 30 dagar från det datum då inbjudan skickas ut

Val av datumintervall:

Det är möjligt att hämta konverteringsdata för ett specifikt datumintervall. Konverteringsstatistiken är tillgänglig från och med April 2014. Du bör därför inte välja ett tidigare datum än April 2014, då detta skulle resultera i inkorrekt data för klick-, öppnings- och omdömesprocentsatser. Kom ihåg att siffrorna i konverteringskanalen inte nödvändigtvis stämmer överens med siffrorna du ser i Analyze-statistiken, detta på grund av 30-dagarsintervallet i uträkningen av konverteringskanalen.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.