Analytics: Conversion

Tillgängligt för:

  • Free
  • Lite
  • Pro
  • Enterprise
Har du inte tillgång till denna funktion? Uppgradera nu!

Logga in på ditt företagskonto och klicka på Analytics i menyn till vänster och välj Conversion (Konvertering) längst upp på sidan för att komma åt funktionen.

Conversion visar antalet inbjudningar, öppningsfrekvensen, klickfrekvensen och konverteringsgraden (antalet omdömen) för ett givet datumintervall. Som standard visas den totala konverteringen för de senaste 28 dagarna.

Obs: Vi kan tyvärr inte visa en konverteringskanal för alla inbjudningstyper.

Konverteringskanal

Konverteringskanalen är den väg som kunden följer genom inbjudningsprocessen. För varje enskilt steg som tas i processen sker ett visst bortfall.

Så här kalkyleras konverteringskanaler

  • Konverteringskanalen består av fyra steg: A, B, C och D, där A är antalet skickade inbjudningar.
  • Öppnings- och klickfrekvensen samt konverteringsgraden är alla baserade på det totala antalet skickade inbjudningar. Därför kalkyleras öppningsfrekvensen mellan A och B, klickfrekvensen mellan A och C och konverteringsgraden mellan A och D. På så vis blir det lättare att undvika begränsningar i e-mailtracking.
  • I vissa fall kan klickfrekvensen eller konverteringsgraden vara högre än öppningsfrekvensen på grund av begränsningar i e-mailtracking.
  • För att öppnings- och klickfrekvensen samt konverteringsgraden ska registreras krävs det att kunden fullföljer varje steg i konverteringskanalen (A > B, A > C eller A > D) inom 30 dagar från det datum då inbjudan skickas ut.

Val av datumintervall:

Det är möjligt att hämta konverteringsdata för ett specifikt datumintervall. Konverteringsstatistiken är tillgänglig från och med April 2014. Du bör därför inte välja ett tidigare datum än April 2014, då detta skulle resultera i inkorrekt data för klick-, öppnings- och omdömesprocentsatser. Kom ihåg att siffrorna i konverteringskanalen inte nödvändigtvis stämmer överens med siffrorna du ser i Analyze-statistiken – detta på grund av 30-dagarsintervallet i uträkningen av konverteringskanalen.