Trustpilots analysverktyg: företagsomdömen i detalj

Denna funktion ingår i Standard-paketet.

Med den här instrumentpanelen kan du följa utvecklingen för din omdömesinsamling över tid, och med hjälp av filter kolla närmare på specifika delar av dina insamlade företagsomdömen och tillhörande resultat.

Du kan följa utvecklingen för din TrustScore samt antalet insamlade företagsomdömen och deras stjärnbetyg.

Du hittar instrumentpanelen Företagsomdömen i detalj på ditt företagskonto under Analysverktyg > Företagsomdömen i detalj.

Företagsomdömen i detalj

Instrumentpanelen Företagsomdömen i detalj har en rad olika filter beroende på ditt Trustpilot-paket. Du kan välja tidsperiod och därefter filtrera efter insamlingsmetod, taggar, språk och platser. Dina data kan visas per dag, vecka eller månad.

Klicka på Exportera längst upp till höger för att ladda ner datan som en CSV-fil.

Företagsomdömen

Här kan du följa utvecklingen för antalet företagsomdömen för den valda tidsperioden. Det här ger dig möjlighet att mäta dina KPI:er i förhållande till hur dina omdömen presterar, samt analysera utvecklingen för dina omdömen.

01_Service_reviews_rating_graph.PNG

Genomsnittligt stjärnbetyg

Denna graf visar det genomsnittliga stjärnbetyget för dina insamlade företagsomdömen, och ger dig en tydlig bild över utvecklingen för dina stjärnbetyg.

02_Average_star_rating_graph.PNG

Aktuell TrustScore

Din TrustScore visas på din profilsida samt i dina TrustBoxar, och är baserad på samtliga av dina företagsomdömen. Grafen för din aktuella TrustScore visar utvecklingen för din TrustScore över tid. Du kommer märka att denna graf utvecklas långsamt, då det krävs ett stort antal företagsomdömen för att påverka din TrustScore.

03_Current_TrustScore_graph.PNG

Stjärnfördelning

Här kan du se stjärnfördelningen för dina företagsomdömen. Stjärnfördelningen ingår i beräkningen av din TrustScore och ditt kundnöjdhetsbetyg över tid.

Kundnöjdhetsbetyg

Denna funktion är endast tillgänglig via Enhance-tillägget.

Vi beräknar ditt Kundnöjdhetsbetyg genom att subtrahera den procentuella andelen av dina negativa omdömen från den procentuella andelen av dina positiva omdömen. De neutrala omdömena räknas in i det totala antalet omdömen och minskar därför andelen positiva och negativa omdömen, så att Kundnöjdhetsbetyget närmar sig 0. Kundnöjdhetsbetyget kan variera mellan -100 (om alla omdömen är negativa) och 100 (om alla omdömen är positiva).

Uträkning av kundnöjdhetsbetyg

Här är ett par exempel som visar hur kundnöjdhetsbetyget beräknas:

  • Om du har två 5-stjärniga, ett 4-stjärnigt och ett 3-stjärnigt omdöme, blir ditt Kundnöjdhetsbetyg 25% + 25% + 0% - 25% = 25%
  • Om du däremot har har tre 5-stjärniga och ett 4-stjärnigt omdöme, blir ditt Kundnöjdhetsbetyg 25% + 25% + 25% + 0% = 75%

Främsta språk

Här får du en överblick över dina mest använda språk inom den valda tidsperioden. Använd dig av filtreringsinställningarna för att begränsa din sökning.

Främsta omdömeskällor

Ta reda på vilka källor du har fått flest företagsomdömen från inom den valda perioden, och använd dig av denna information för att öka antalet omdömen framgent.

Taggar

Denna funktion är endast tillgänglig via Enhance-tillägget.

Lägg till dina egna taggar på dina företagsomdömen med Trustpilots taggning av företagomdömen. När du har taggat dina omdömen kan du enkelt organisera och analysera ditt resultat efter segment, samt hålla koll på återkommande ämnen i dina omdömen.

Tabellen visar ditt genomsnittliga stjärnbetyg, antalet omdömen och ditt kundnöjdhetsbetyg för respektive tagg inom vald period.

Platser

Denna funktion är endast tillgänglig via Location Reviews-tillägget.

Mät hur dina olika platser presterar, och upptäck förbättringsområden.

Föregående Trustpilots analysverktyg: Översikt

Nästas Trustpilots analysverktyg: Inbjudningskonverteringar

Related articles