Analytics: Analyze

Tillgängligt för:

  • Free
  • Lite
  • Pro
  • Enterprise
Har du inte tillgång till denna funktion? Uppgradera nu!

Analyze är en samling statistikverktyg utformade för företag som vill kunna följa sina resultat över tid och förbättra sin verksamhet på Trustpilot.

Företagen kan följa sin utveckling i antal omdömen, stjärnbetyg, TrustScore och omdömesinbjudningar. Statistikverktygen i Analyze kan hämta data från december 2013 fram till idag.

Logga in på ditt företagskonto och klicka på Analytics i menyn till vänster för att komma åt funktionen Analyze. Klicka sedan på Analyze-fliken längst upp på sidan. Direkt nedanför ser du fyra flikar som leder till var sin kontrollpanel, vars funktioner förklaras nedan:

Review ratings

På fliken Review ratings får du en övergripande bild av hur det går med din omdömesinsamling på Trustpilot. Med hjälp av kontrollpanelens filter kan du fördjupa dig i specifika aspekter av dina insamlade omdömen.

Period, intervall och filter

Välj en tidsperiod och ett tidsintervall, dvs. om datan ska visas per dag, vecka eller månad.

Du kan också filtrera kontrollpanelen efter insamlingsmetod, taggar och språk. På så sätt kan du utvärdera olika insamlingsmetoder eller jämföra resultat på en mer detaljerad nivå, till exempel med hjälp av relevanta taggar såsom produktkategori eller butiksläge.

Performance overview

Rutan Performance overview visar antalet insamlade omdömen under den angivna tidsperioden, samt omdömenas stjärnfördelning och genomsnittliga stjärnbetyg. Procentsatserna som anges i rött eller grönt under siffrorna indikerar hur det har gått under den angivna tidsperioden jämfört med föregående period. Om du tittar på dina omdömen från de senaste 60 dagarna jämförs dessa alltså med föregående 60-dagarsperiod.

Bredvid och under Performance overview-rutan finns det fler rutor där du kan se dina fem bästa Collection methods (insamlingsmetoder), Tags (taggar) och Languages (språk) under angiven period och enligt aktiva filter. Dessa rutor fungerar också som genvägar till filtren ovan, så du kan klicka direkt på dem för att lägga på fler filter på kontrollpanelen.

Reviews over time

Spåra ditt genomsnittliga stjärnbetyg och antal omdömen under den angivna tidsperioden för en mer detaljerad bild av dina resultat per dag, vecka eller månad. Du kan till exempel använda detta till att hålla koll på nyckeltal på dina prestationsmål eller få större inblick i mer generella omdömestendenser över tid. Du kan också ladda ner datan bakom diagrammet som en .csv-fil om du vill arbeta vidare med eller visualisera datan själv.

Star distribution

Detta diagram visar stjärnfördelningen på dina insamlade omdömen per dag, vecka eller månad under den angivna perioden. Det ger dig en samlad överblick över huruvida antalet omdömen stiger, sjunker eller är stabilt, samt över omdömenas stjärnfördelning.
Du kan också ladda ner datan bakom diagrammet som en .csv-fil om du vill arbeta vidare med eller visualisera datan själv.

TrustScore

TrustScore är ett poängvärde som räknas ut baserat på alla dina företagsomdömen. Det visas på din företagsprofil och i din(a) TrustBox(ar).

Analytics > Analyze klickar du på TrustScore-fliken för att se hur din TrustScore har utvecklats över tiden. Detta diagram utvecklas förhållandevis långsamt då det krävs ett stort antal omdömen över en längre tidsperiod innan din TrustScore påverkas.

Klicka på CSV-knappen för att ladda ner datan som visas.

Number of reviews

Här kan du se hur många omdömen du har fått under en specifik tidsperiod. Omdömena visas per källa, t.ex. omdömen mottagna via AFS-inbjudningar.

Table view: Här kan du se antalet omdömen per källa under en specifik dag eller månad. Du kan exportera dina omdömesdata som en .csv-fil genom att klicka på CSV-knappen.

Invitations

Invitations sent: Här kan du se hur många inbjudningar du har skickat ut till dina kunder via Trustpilots inbjudningstjänster.